A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V W Z Ž

 

 

A

 

ABAFI, Ludwig. Geschichte der Freimaurerei in Österreich-Ungarn. Budapest, 1890-1899. Bd. 2(1891), 263-264; Bd. 3(1893), 282; Bd. 5(1899), 295-298.

ADAMČEK, Josip. Požega i požeška županija u srednjem vijeku. // Požega : 1227.-1977. / ur. Marijan Strbašić. Slavonska Požega, 1977. Str. 111-120.

ADATOK a kárpat-medencei X-XI. századi félhold alakú csüngők kérdéséhez. // ArchÉrt 59, 1(1959).

ALBANEŽE, Nikola. Ljudevit Šestić : 1900.-1962. : retrospektivna izložba. Zagreb : Umjetnički paviljon ; Karlovac : Galerija Vjekoslav Karas, 2001.

ALFÖLDI , A. Zur historischen Bestimmung der Avarenfunde. // ESA Helsinki 9(1934).

AMBRUŠ, Jelica. Dragan Beraković. Osijek : Galerija likovnih umjetnosti, 1984.

AMBRUŠ, Jelica. Ivan Heil : monografska izložba (1932-1979). Osijek : Galerija likovnih umjetnosti, 1980.

AMBRUŠ, Jelica. Vladimir Filakovac : 1892.-1972. : retrospektivna izložba. Zagreb : Umjetnički paviljon, 2000.

AMBRUŠ, Jelica. Likovna umjetnost Osijeka 1900-1940. // Peristil 31-32(1988/89).

AMBRUŠ, Jelica. Ivan Rein. Osijek : Galerija likovnih umjetnosti ; Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 1993.

AMBRUŠ, Jelica. Slikarstvo, kiparstvo, grafika. // Likovna umjetnost Osijeka : 1900- 1940 : katalog istoimene izložbe. Osijek : Galerija likovnih umjetnosti Osijek, 1987. Str. 26-74.

AMBRUŠ, Jelica. Ivan Tišov : (1870.-1928.) : retrospektivna izložba. Osijek : Galerija likovnih umjetnosti ; Zagreb : Galerija Klovićevi dvori, 2005.

AMBRUŠ, Jelica. Kornelije Tomljenović : (1900.-1930) : retrospektivna izložba. Osijek : Galerija likovnih umjetnosti, 2004.

AMBRUŠ, Viktor. Viktor Axmann i izgradnja modernog Osijeka : doktorska disertacija. Zagreb : Filozofski fakultet, 1997.

ANDRIĆ, Josip. Škola za tambure : priručnik za sve sisteme tambura. Zagreb : Seljačka sloga, 1953.

ANDRIĆ, Marta. O svećeniku Gjuri Adamu Büttneru i njegovoj ostavštini na turskom jeziku. // Prilozi za orijentalnu filologiju 56(2006).

ANDRIĆ, Stanko. Benediktinski samostan Svete Margarete u Bijeli. Zagreb : Tkalčić, 2005.

ANDRIĆ, Stanko. Potonuli svijet : rasprave o slavonskom i srijemskom srednjovjekovlju. Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2001.

ANDRIĆ, Stanko. Povijest Slavonije u sedam požara. Zagreb: Studentski cenatar Sveučilišta u Zagrebu, 1992.

ANDRIĆ, Stanko. Vinkovci u srednjem vijeku : područje grada Vinkovaca od kasne antike do kraja turske vlasti. Vinkovci : Matica hrvatska ; Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2007.

ANTIČKI portret u Jugoslaviji : katalog izložbe. Novi Sad, 1987. Str. 131, 190.

ANTIKE Porträts aus Jugoslawien : katalog izložbe. Frankfurt am Main, 1988. Str. 126-127, 131.

ARHEOLOŠKI muzej u Zagrebu : izbor iz fundusa. Zagreb, 1993. // Muzeopis 165(1996), 119, br. 151, 152; 121, br. 65; 210(1996), 159, br. 210; 160, br. 211; 162, br. 222; 168, br. 245; 233(1993), 165; 240(1993), 167.

ARHEOLOŠKI radovi i rasprave, Zagreb.

ARTE e Cultura in Croazia - dalle collezioni del Museo archeologico e del Museo d'arte ed arti decorative di Zagabria. Torino, 1993.

The ARTS of Fire : Islamic Influences on Glass and Ceramics of the Italian Renaissance. Ed. C. Hess. L. A., 2004.

ATLAS vukovarskog vlastelinstva 1733. Prir. Ante Grubišić. Osijek, 2006.

 

 

 

B

 

 

BACCHI, A. L' "Andromeda" di Lord Exeter. // Antologia di Belle Arti. Torino, 1994.

BACCHI, A. Pierre-Etienne Monnot. // Scultura del 600 a Roma. Milano, 1996.

BACH, Ivan. Prilozi poznavanju zlatarskih radova u Hrvatskoj. // Peristil 4(1961).

BAČIĆ, R. Likovna umjetnost u Osijeku. // Jubilarni almanah Kluba hrvatskih književnika i umjetnika u Osijeku. Osijek, 1929.

BAĞCI, S. Jedinstvo raznovrsnosti - carska umjetnička tradicija. Unity within diversity - an Imperial Artistic Tradition. 1999.

BALDANI, Juraj. Dva decenija hrvatskog kiparstva : od 1955. do 1975. // 20 godina hrvatskog kiparstva. Zagreb : Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, 1977.

BALEN, Branka. Iz čuvaonice osječke galerije ili od baroka do realizma. // Tri stoljeća umjetnosti. Osijek, 1998.

BALEN, Branka. Kopije iz fundusa Galerije likovnih umjetnosti Osijek. Osijek, 1984.

BALEN, Branka. Josip Franjo Mücke : (1821. - 1883.). Osijek : Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU, 2000.

BALEN, Branka. Portreti XVIII. stoljeća iz fundusa Galerije likovnih umjetnosti Osijek. Osijek, 1986.

BALEN, Branka. Portreti XVIII. i XIX. st. stoljeća u fundusu Galerije likovnih umjetnosti Osijek. Osijek, 1987.

BALEN, Jacqueline. Sarvaš : neolitičko i eneolitičko naselje. Zagreb, 2005. (Katalozi i monografije Arheološkog muzeja u Zagrebu ; 2).

BALEN-LETUNIĆ, Dubravka. Dreitausend Jahre Vorgeschichte, Meisterwerke der Metallzeit im kontinentalen Kroatien : Sonderausstellung vom 10. September 2008 bis 8 März 2009. // Schriftenreihe des Keltenmuseums Hochdorf/Enz Eberdingen 7(2008).

BALEN-LETUNIĆ, Dubravka. Kataloške jedinice (D. B.-L.): Arheološki muzej u Zagrebu : izbor iz fundusa : katalog izložbe. Zagreb, 1993.

BALEN-LETUNIĆ, Dubravka. Kataloške jedinice (D.B.-L.): Dreitausend Jahre Vorgescgichte : Meisterwerke der Metallzeit im kontinentalen Kroatien : katalog izložbe. Eberdingen, 2008.

BALEN-LETUNIĆ, Dubravka. Kataloške jedinice (D.B.-L.): Pretpovijesna zbirka. // Arheološki muzej u Zagrebu : izbor iz fundusa : katalog izložbe. Zagreb, 1993.

BALEN-LETUNIĆ, Dubravka. Pretpovijesna naselja i nekropola vukovarske Lijeve bare. // Demo, Ž. Vukovar - Lijeva Bara : katalog izložbe. Zagreb : Arheološki muzej u Zagrebu, 1996.

BALEN-LETUNIĆ, Dubravka. Pretpovijesna zbirka. // Arheološki muzej u Zagrebu : izbor iz fundusa : katalog izložbe. Zagreb, 1993.

BALEN-LETUNIĆ, Dubravka. Ratnici na razmeđu istoka i zapada : katalog izložbe. Zagreb, 2004.

BALEN-LETUNIĆ, Dubravka. Ratnici na razmeđu istoka i zapada. // Vinkovci u svijetu arheologije : katalog izložbe. Vinkovci, 1999.

BAN, Branka. Glazbena kultura Vukovara - kultura hrvatskog nacionalnog identiteta. Osijek : Matica hrvatska Osijek, 1995.

BANAC, Ivo. Grbovi biljezi identiteta. Zagreb : Grafički zavod Hrvatske, 1991.

BANFI, Florio. Sole Surviving Specimens of Early Hungarian Cartography. // Imago Mundi 13 (1956), 89-100.

BARBARIĆ, Mladen. Crtice iz prošlosti Šarengrada. 1917.

BARBARIĆ, Mladen. Povijest crkve Iločke. Osijek, 1918.

BARLE, Janko. Razne i književne vijesti. // Vjesnik Hrvatskog arheološkog društva N. s. 12(1912).

BARTÓK, Béla. A magyar nép hangszerei. // Ethnographia 22(912).

BATOROVIĆ, Mato. Iločko vlastelinstvo od 18. do sredine 20.stoljeća. // Glasnik arhiva Slavonije i Baranje 5(1999).

BATUŠIĆ, Nikola. Dramska struktura Ćevapovićeva Josipa, sina Jakoba Patriarke. // Narav od fortune. Zagreb : August Cesarec : Matica hrvatska, 1991.
BATUŠIĆ, Nikola. Povijest hrvatskog kazališta. Zagreb : Školska knjiga, 1978.

BENDER MARINGER, Marina. Katalog izložbe ‚Memoria’. Požega, 2007.

BEUC, Ivan. Povijest institucija državne vlasti Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije : pravnopovijesne studije. Zagreb : Pravni fakultet, 1985.

BISHOP, Mike; COULSTON, J.C.N. Roman Military Equipment. London, 1993.

BITTNER, Ludwig. Gesamtinventar des Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchivs. Wien 1936-1940.

BLAGO muzeja : katalog izložbe Gradskog muzeja Vinkovci. Vinkovci, 2006.

BLAGO Muzeja Slavonije. Osijek, 1997.

BOGNER-ŠABAN, Antonija. Lik baruna Trenka u književnom i glazbenom okruženju. // Hrvatska dramska književnost i kazalište - inventura milenija. Krležini dani u Osijeku 2000. Osijek, 2001.

BOGNER-ŠABAN, Antonija. Kazališni Osijek. Zagreb : AGM ; Osijek : HNK : HDKKT, 1997.
BOGNER-ŠABAN, Antonija. Povrat u nepovrat : na razmeđu realizma i moderne. Zagreb : Hrvatski centar ITI : UNESCO, 2001.
BORENIĆ, Hugo. Da se ne zaborave : folklorne crtice. // Đakovački vezovi : prigodna revija. Đakovo : Đakovački vezovi, 1981.

BÖSENDORFER, Josip. Crtice iz slavonske povijesti s osobitim obzirom na prošlost županija: Križevačke, Virovitičke, Požeške, Cisdravske, Baranjske, Vukovske i Srijemske te kr. i sl. grada Osijeka u srednjem vijeku. Osijek : Tiskom knjigo i kamenotiskare Julija Feiffera, 1910.

BÖSENDORFER, Josip. Nešto malo o našoj Baranji. Osijek : Prva hrvatska dionička tiskara, 1940.

BÖSENDORFER, Josip. Osijek i okolica u prethistorijskim eonima. // Osječki zbornik 2-3(1948).

BRADIĆ, Željko; LEOPOLD, Siniša. Škola za tambure kvartnog G sustava : udžbenik za I. i II. razred osnovne glazbene škole. Zagreb : Školska knjiga, 1992.

BRDARIĆ, Radovan; FERIĆ, Mihael. Učimo svirati tambure. Sv. 1. Zagreb : Školska knjiga, 1979.

BREGOVAC PISK, Marina. Barokni portreti sjeverozapadne Hrvatske. // Od svagdana do blagdana : barok u Hrvatskoj. Zagreb, 1993.

BREGOVAC PISK, Marina. Plemstvo u Hrvatskoj : vodič izložbe. Zagreb : Povijesni muzej Hrvatske, 1990.

BREGOVAC PISK, Marina. Serijski portreti druge polovine 19. stoljeća u Hrvatskoj. // Znamenja vlasti i časti u Hrvatskoj u 19. stoljeću. Zagreb, 1993.

BRLIĆ, Alojzije. Uspomene na stari Brod. Đakovo, 1888.

BRTOUCEK, Peter. Die Handschriftensammlung des Kriegsarchivs. // Scrinium 11(1974), 22-35.

BRUKNER, Olga. Rimska keramika u jugoslovenskom delu provincije Donje Panonije. Beograd, 1981. (Dissertationes et monographiae ; 24).

Le BRUN, Annie; RAUTER PLANČIĆ, Biserka. Slavko Kopač. Zagreb : MGC Klovićevi dvori, 1997.

BRUNŠMID, Josip. Antikni figuralni bronzani predmeti u Hrvatskom narodnom muzeju u Zagrebu. // Vjesnik Hrvatskog arheološkog društva N. s. 13(1914): 235-236, kat. br. 68; 237, kat. br. 72; 240-241, kat. br. 83; 244-245, kat. br. 95; 264, kat. br. 261.

BRUNŠMID, Josip. Colonia Aelia Mursa. // Vjesnik Hrvatskog arheološkog društva N. s. 4(1900); N.s. 13(1914), 235-236, kat. br. 68; 240-241, kat. br. 83.

BRUNŠMID, Josip. Colonia Aurelia Cibalae - Vinkovci u staro doba. // Vjesnik Hrvatskog arheološkog društva N. s. 6(1902), 144-145. sl. 71, 72; 147-148, sl. 75; 153, sl. 81; 154, sl. 84.

BRUNŠMID, Josip. Hrvatske sredovječne starine. // Vjesnik Hrvatskog arheološkog društva 7(1903-1904).

BRUNŠMID, Josip. Kameni spomenici Hrvatskoga narodnoga muzeja u Zagrebu. I: Antikni spomenici. Zagreb, 1904-1911. 18-19, kat. br. 27; 28-29, kat. br. 49.

BRUNŠMID, Josip. Kameni spomenici Hrvatskog narodnog muzeja u Zagrebu. II dio: Srednji vijek. // VjHAD (1912).

BRUNŠMID, Josip. Nahođaji bakrenoga doba iz Hrvatske i Slavonije i susjednih zemalja. // Vjesnik Hrvatskog arheološkog društva N. s. 6(1902).

BRUNŠMID, Josip. Prethistorijski predmeti iz Srijemske županije. // Vjesnik Hrvatskog arheološkog društva N. s. 6(1902).

BRUNŠMID, Josip. Prethistorijski predmeti iz Srijemske županije. // Vjesnik Hrvatskog arheološkog društva N. s. 10(1908-1909).

BRUNŠMID, Josip. Prethistorijski predmeti željeznog doba iz Šarengrada u Srijemskoj Županiji. // Vjesnik Hrvatskog arheološkog društva N. s. 4(1899/1900.).

BRUNŠMID, Josip. Starine ranijeg srednjeg vijeka iz Hrvatske i Slavonije. I: Fibule iz dobe seobe naroda u hrvatskom narodnom muzeju u Zagrebu. // Vjesnik Hrvatskog arheološkog društva 8(1905).

BUČAN, Jagor. Albert Kinert. Zagreb : Art studio Azinović, 2002.

BULAT, Mirko. Antičko staklo u Muzeju Slavonije. // Arheološki vestnik 25(1976).

BULAT, Mirko. Bakrene sjekire u Muzeju Slavonije. // Osječki zbornik 8(1962).

BULAT, Mirko. Brončanodobni depo iz Kapelne kod Donjeg Miholjca. // Osječki zbornik 11(1967).

BULAT, Mirko. Dvije rimske brončane svjetiljke iz Osijeka. // Osječki zbornik 14-15(1973-1975).

BULAT, Mirko. Mursa - Osijek u rimsko doba. Osijek, 1989.

BULAT, Mirko. Spomenici kulta Kabira iz Osijeka. // Osječki zbornik 22-23(1997).

BULAT, Mirko. Terra sigillata s pečatima u Muzeju Slavonije. // Osječki zbornik 6(1958).

BULAT, Mirko.; PINTEROVIĆ, Danica. Novi rimski natpisi iz Osijeka. // Osječki zbornik 11(1967).

BULAT, Mirko.; PINTEROVIĆ, Danica. Novi rimski natpisi iz Osijeka i okolice. // Osječki zbornik 13(1971).

BURIĆ, Vesna. Osječka fotografija. Katalog izložbe Fotografija u Hrvatskoj: 1848. – 1951. Zagreb : Muzej za umjetnost i obrt, 1994.

BURIĆ, Vesna. Osječka fotografija. Katalog izložbe. Osijek : Muzej Slavonije, 1996.

 

 

C

 

 

 

CAMBI, Nenad. Antika. Zagreb, 2002. Str. 115, sl. 166.

CAMBI, Nenad. Bilješke o ikonografiji rimske paradne knemide iz Slavonskog Broda. // Opuscula archaeologica 27(2003).

CELESTIN, Vjekoslav. Nalaz zlatnih novaca u Osijeku. // Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini 9(1897).

CELESTIN, Vjekoslav. Neolitska naseobina kod Osijeka. // Vjesnik Hrvatskoga arheološkoga društva N. s. 2(1896/97).

CELESTIN, Vjekoslav. Rimske svjetiljke iz Osijeka. // Vjesnik Hrvatskoga arheološkoga društva N. s. 5(1901).

The CELTS : katalog izložbe. Venezia, 1991

CEPELIĆ, Milko. Stolna crkva u Djakovu. // Spomen knjiga iz Bosne. Zagreb : Naklada Kaptola vrhbosanskoga, 1901.

CEPELIĆ, Milko; PAVIĆ, Matija. Josip Juraj Strossmayer, biskup bosansko-đakovački i srijemski : god. 1850.-1900. Zagreb : Tisak dioničke tiskare, 1900-1904.

COWEN, J. D. The Origins of the Flange-hilted Sword of Bronze in Continental Europe. // Proceedings of the Prehistoric Society Salisbury 32(1966).

CVEKAN, Paškal. Franjevci u Brodu. Slavonski Brod, 1984.

CVEKAN, Paškal. Franjevci u Iloku : kulturno-povijesni prikaz djelotvorne prisutnosti franjevaca u Iloku prigodom jubilarne 600. godine rođenja Svetoga Ivana Kapistrana (1386 – 1986) i 530. godine njegove smrti u Iloku (1456 – 1986). Ilok, 1986.

CVEKAN, Paškal. Osiječki franjevci. Osijek, 1987.

CVEKAN, Paškal. Virovitica i franjevci. Virovitica, 1977.

CVETKO, Ciril. Dirigent in skladatelj Mirko Polič. // Dokumenti Slovenskog gledališkega in filmskega muzeja. Ljubljana, 1995.

CVETNIĆ, Sanja. Ikonografija nakon Tridentskoga sabora i hrvatska likovna baština. Zagreb : FF-press, 2007.

CVETNIĆ, Sanja. Ikonografija slike Pietà s instrumentima Kristove muke i duše u čistilištu u zbirci franjevačkoga samostana u Vukovaru. // Pasionska baština 2004.: Muka kao nepresušno nadahnuće kulture : zbornik radova 4. Međunarodnog znanstvenog simpozija s temom ‘Vukovar kao paradigma Muke’. Ur. Jozo Čikeš. Zagreb : Udruga Pasionska baština, 2004.

CVETNIĆ, Sanja. Slikarstvo u kontinentalnoj Hrvatskoj. // Hrvatska i Europa : kultura, znanost i umjetnost. Sv. 3: Barok i prosvjetiteljstvo : (XVII.-XVIII. stoljeća). Zagreb, 2003.

 

Č

 

 

 

ČERNI, Ružica; MIKSAD, Vlado; SUDECKÝ, Ratko. Slovenské divadlo v Iloku : 1914.; 2008. Slovačko kazalište u Iloku : 1914; 2008. Ilok ; Bratislava, 2008.

 

Ć

 

ĆOSIĆ, Božica. Socijalna umetnost u Srbiji. // 1929-1950. Nadrealizam. Socijalna umetnost. Beograd : Muzej savremene umetnosti, 1969.

ĆOSIĆ, Zlatko. Tambura samica : osnovni tečaj. Cerna : V. Balićević, 1996.

 

D

 

DAMJANOVIĆ, Dragan. Arhitekt Fran Funtak : magistarski rad. Zagreb : Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti, 2005.

DAMJANOVIĆ, Dragan. Biskup Strossmayer, Iso Kršnjavi, Herman Bollé i izgradnja zgrade kraljevske velike gimnazije u Osijeku. // Peristil 49(2006).

DAMJANOVIĆ, Dragan. Đakovačka katedrala : doktorska disertacija. Zagreb : Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti, 2007.

DAMJANOVIĆ, Dragan. Herman Bollé i izgradnja te opremanje katedrale u Đakovu : (1876.-1884.). Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2008.

DAMJANOVIĆ, Dragan. Projekti za izgradnju đakovačke katedrale s kraja 18. i iz prve polovine 19. stoljeća. // Peristil 50(2007).

DAMJANOVIĆ, Dragan. Projekti za osječku župnu crkvu svetih Petra i Pavla i njihov autor Franz Langenberg. // Radovi Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu 28(2004), 296-307.

DAMJANOVIĆ, Dragan. Sakralna arhitektura Đakovačke i srijemske biskupije u vrijeme biskupa Josipa Jurja Strossmayera. // Vjesnik Đakovačke i Srijemske biskupije 133, 2, 3, 4, 6, 7-8 (2005).

DAMJANOVIĆ, Dragan. Stilsko rješenje izvedbenih projekata Karla Rösnera za katedralu u Đakovu iz 1865. i 1867. godine. // Prostor 16, 1(35)(2008).

DAUTOVA-RUŠEVLJANIN, Velika. Rimska kamena plastika u jugoslovenskom delu provincije Donje Panonije. Novi Sad, 1983. 23, kat. br. 125, kat. br. 126; 116, T. 33/3, 33/5 (Dissertationes et monographiae ; 25).

DEMO, Željko. Bjelobrdski privjesci u Jugoslaviji : u povodu nalaza s lokaliteta Đelekovec-Gornji Batijan. // Podravski zbornik (1983).

DEMO, Željko. Skupni nalaz novca i nakita 3. stoljeća iz Bušetine kraj Virovitice. T.II: 31, 214-227; T.II: 36. // PZ 81(1981), 214-227, T. II: 36.

DEMO, Željko. Vukovar - Lijeva bara : povijest jednog arheološkog nalazišta: (tragovi, istraživanja, znamenja). Zagreb, 1996.

DEMOVIĆ, Miho. "Napivi" Marijana Jaića : prvi hrvatski orguljnik (kantual). Zagreb : Kor prvostolne crkve zagrebačke, 1997.

DENNY, W. B. Iznik : The Artistry of Ottoman Ceramics. Washington, 2004. Str. 217, 218. [Str. 217: analogni tanjur izrađen u Padovi 1630. Victoria and Albert Musemum].

DIMITRIJEVIĆ, Stojan. Arheološka topografija i izbor arheoloških nalaza s vinkovačkog tla. // Corolla memoriae Iosepho Brunšmid dicata. Vinkovci, 1979. 169, T. 14/1, 14/2; 170, T. 15/1, 18/9; 173, T. 19/1 (Izdanja HAD-a ; 4).

DIMITRIJEVIĆ, Stojan. Die frühe Vinkovci-Kultur. // Opuscula archaeologica 7(1982).

DIMITRIJEVIĆ, Stojan. Problem neolita i eneolita u sjeverozapadnoj Jugoslaviji. // Opuscula archaeologica 5(1961).

DIMITRIJEVIĆ, Stojan. Sjeverna zona. Praistorija jugoslavenskih zemalja. II: Neolitsko doba. Sarajevo, 1979.

DIMITRIJEVIĆ, Stojan. Sopotsko-lenđelska kultura. Zagreb : Arheološki institut Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1968. (Monographiae archaeologicae ; 1).

DIMITRIJEVIĆ, Stojan. Vučedolska kultura. // Praistorija jugoslavenskih zemalja. 3: Eneolit. Sarajevo, 1979.

DIMITRIJEVIĆ, Stojan. Zur frage der Genese und der Gliederung der Vučedoler Kultur in dem Zwischenstromlande Donau-Drau-Sawe. // Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu S. 3, 10-11(1977-1978).

DIMITRIJEVIĆ, Stojan; TEŽAK-GREGL, T.; MAJNARIĆ-PANDŽIĆ, N. Prapovijest. Zagreb, 1998.

DIZDAR, Marko. Bikonični lonci sa stepeničasto raščlanjenim ramenom s groblja Zvonimirovo-Veliko polje. // Prilozi Instituta za arheologiju 24(2007): In honorem prof. dr. sc. Željko Tomičić.

DIZDAR, Marko. Grob LT 11 iz Zvonimirova - primjer dvojnog pokopa latenske kulture. // Opuscula archaeologica 28(2004).

DIZDAR, Marko. Kataloške jedinice: Brončano doba. // Vinkovci u svijetu arheologije : katalog izložbe. Vinkovci, 1999.

DIZDAR, Marko. Kataloške jedinice: Dreitausend Jahre Vorgeschichte, Meisterwerke der Metallzeit im kontinentalen Kroatien. Eberdingen, 2008.

DIZDAR, Marko. Latenska naselja na vinkovačkom području. Zagreb, 2001.

DIZDAR, Marko; ISKRA-JANOŠIĆ, Ivana; KRZNARIĆ-ŠKRIVANKO, Maja. Vinkovci u svijetu arheologije : katalog izložbe. Ur. S. Jozić. Vinkovci : Gradski muzej Vinkovci, 1999.

DOBRONIĆ, Lelja. Posjedi i sjedišta templara, ivanovaca i sepulkralaca u Hrvatskoj. // Rad JAZU 11(1984).

DOBRONIĆ, Lelja. Templari i ivanovci u Hrvatskoj. Zagreb : Školska knjiga, 2002.

DORN, Antun. Rimska vojnička diploma iz Negoslavaca. Zagreb, 1984. (Izdanja HAD-a ; sv. 9).

Die DRAU Osijek 114 (28. IX. 1902) : Portreti predaka grofova Pejačević.

DRŽAVNI arhiv u Osijeku. Inventari i evidencije arhivskog gradiva.

DRŽAVNI arhiv u Slavonskom Brodu. Inventari i evidencije arhivskog gradiva.

DRŽAVNO-pravni položaj Slavonije i Srijema u dokumentima 1699-1848. / priredili Josip Kolanović, Josip Barbarić i Jozo Ivanović. // Fontes : izvori za hrvatsku povijest 1(1995), 11-151.

DUKAT, Zdenka ; GOERICKE-LUKIĆ, Hermine; ŠEPAROVIĆ, Tomislav. Rimski medaljoni u hrvatskim muzejima. Split, 2004.

DURMAN, Aleksandar. Metalurgija vučedolskog kulturnog kompleksa. // Opuscula Archaeologica 8(1983).

DURMAN, Aleksandar. Počeci metalurgije na brodskom području. // Zbornik radova sa znanstvenog skupa o Slavonskom Brodu. Slavonski Brod, 2000.

DURMAN, Aleksandar. Simbol boga i kralja - prvi europski vladari : katalog izložbe. Zagreb, 2006.

DURMAN, Aleksandar. Vučedolski hromi bog : zašto svi metalurški bogovi šepaju? : katalog izložbe. Vukovar, 2004.

DURMAN, Aleksandar. Vučedolski Orion i najstariji europski kalendar : katalog izložbe. Zagreb,

2000.

DUŠANIĆ, Slobodan. A Military diploma of A. D. 65. // Germania 56, 2(1978).

DUŠANIĆ, Slobodan. An Early Diploma Militare. // Starinar 49(1998).

 

E

 

EGGER, Rainer. Das Kriegsarchiv und seine genealogischen Quellen. // Scrinium 5(1971), 1-56.

EGGER, Rainer. Hofkriegsrat und Kriegsministerium als zentrale Verwaltungsbehörden der Militärgrenze. // MÖStA 43(1993), 74-93.

ERCEGOVIĆ, Slavenka. Neobjavljeni grobni nalazi iz Bijelog Brda. // Starohrvatska prosvjeta 6(1958), 165-186.

EUROPA-Preis Volkskunst. Ur. Jasna Ažman. Hamburg : Stiftung F.V.S., 1979.

 

 

 

 

 

 

 

F

 

FADIĆ, Ivo. Trasparenze imperiali : vetri Romani in Croazia. Milano, 1997.

FAJDETIĆ, Vladimir. Franjo Krežma : (1862-1881). Osijek : Zajednica kulturnih djelatnosti, 1982.

FANCEV, Franjo. Isusovci i slavonska knjiga VIII stoljeća. // Jugoslavenska njiva 6, 3(1922).
FEHER, G. Beiträge zum Problem des ungarisch-slawischen Zusamenlebens. // Acta Archaeologica Hungarica 8(1957).

FEKETE, L. Budapest a törökkorban. Budašest, 1944. T. 141, sl. 3.

FELDZÜGE des Prinzen Eugen von Savoyen. Nach den Feld-Acten und anderen authentischen Quellen : Herausgegeben von der Abtheilung für Kriegsgeschichte des k. K. Kriegs-Archives. Wien, 1876-1892.

FELETAR, Dragutin. Vukovar - vjekovni hrvatski grad na Dunavu. Koprivnica : Nakladna kuća "Dr. Feletar", 1994.

FELETAR, Dragutin; ĐURIĆ, Tomislav. Stari gradovi, dvorci i crkve Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema. // Hrvatski zemljopis. Zagreb ; Samobor, 2002.

FERIĆ, Mihael. Antun Mutavdžić-Grajo. // Godišnjak Ogranka Matice hrvatske Slavonski Brod 2(2001), 197-214.

FERIĆ, Mihael. Zasvirajte tambure. Sv. 1: Škola za tambure kvartnog A-E sustava. Vinkovci: Kulturni centar "Gatalinka", 2002.

FESTIVAL glumca 1994.; 2003. Prir. i ur. Antonija Bogner-Šaban. Zagreb : HDDU, 2004.
FETTICH, N. Der Fund von Čađavica. // Vjesnik Hrvatskoga arheološkog društva N. s. 22-23(1941-1942).

FEUGÈRE, Michel. Les armes des Romains. Paris, 1993.

FEUGÈRE, Michel. Casques antiques. Paris, 1994.

FEUSS, Axel. Katalog Johann Friedrich Overbeck i đakovačka katedrala/Hrvatska. Regensburg : Museum Ostdeutsche Galerie, 1994.

FILIPOVIĆ, Slavica. Antička arheologija. // Blago Muzeja Slavonije. Osijek 1997.

FILIPOVIĆ, Slavica. Rimljani. // Šimić, Jasna; Filipović, Slavica. Kelti i Rimljani na području Osijeka. Osijek, 1997.

FIRINGER, Karlo. Prvih pet gostovanja novosadskog pozorišta u Osijeku : spomenica SNP. Novi Sad, 1961.

FORENBAHER, Stašo. Trade and Excange in Late Bronze Age and Eraly Iron Age Croatia. // Handel, Tausch und Verkehr im bronze- und früheisenzeitlichen Südosteuropa. Prähistorische Archäologie in Südosteuropa. Hrsg. B. Hänsel. 11(1995).

FORJAN, Josip. Kod bećarskog križa : katalog izložbe. Vukovar, 2003.

FORJAN, Josip. Tradicijsko odijevanje Hrvata Šokaca u zapadnom Srijemu. // Katalog izložbe Kod bećarskog križa. Vukovar, 2003.

FOTOGRAFIJA u Hrvatskoj : 1848.-1951. ; Osječka fotografija. Osijek : Muzej Slavonije, 1996.

FREUDENREICH, Aleksandar. Prosvjetna ognjišta. Zagreb, 1943.

 

G

 

 

GAČINA-GRGUR, Sonja; IVANKOVIĆ, Marko. Planovi i vedute Osijeka : katalog izložbe. Osijek, 1996.

GAMULIN, Grgo. Hrvatsko kiparstvo XIX. i XX. stoljeća. Zagreb : Naprijed, 1999.

GAMULIN, Grgo. Hrvatsko slikarstvo na prijelazu iz XIX. u XX. stoljeće. Zagreb : Naprijed,

1995.

GAMULIN, Grgo. Hrvatsko slikarstvo XIX. stoljeća. Zagreb : Naprijed, 1995.

GAMULIN, Grgo. Hrvatsko slikarstvo XX. stoljeća. Sv. 1. 2. izd. Zagreb : Naprijed, 1997.

GAMULIN, Grgo. Hrvatsko slikarstvo XX. stoljeća. Sv. 2. 2. izd. Zagreb : Naprijed, 1997.

GANSER, Rudolf. Qualifikationslisten für Offiziere im Kriegsarchiv Wien : 1823-1918. // MÖStA 49 (2001), 109-115.

GARBSCH, Jochen. Römische Paraderüstungen. München, 1978.

GAŠIĆ, Emerik. Kratki povijesni pregled biskupija bosansko - đakovačke i srijemske. Osijek : Državni arhiv u Osijeku, 2000.

GEBER, Eleonora. Rudina – benediktinska opatija sv. Mihovila. Požega, 1997.

GEBER, Eleonora. Sačuvani ostaci benediktinske opatije u Muzeju Požeške kotline. // Vjesnik Muzeja Požeške kotline 2- 3(1979).

GERMANEN, Hunnen und Awaren : Schätze der Völkerwanderungszeit. Ur. Gerhard Bort. Nürnbeg ; Frankfurt am Main, 1988.

GLIGO, Nikša. "Passionato" za flaute i zbor Milka Kelemena. // Gligo, Nikša. Vrijeme glazbe. Zagreb: Studentski centar Sveučilišta u Zagrebu, 1977.

GLIGOREVIĆ, Ljubica. Vodič stalnog postava Etnologija Vinkovaca i okolice. Vinkovci : Gradski muzej Vinkovci, 2002.

GLIGOREVIĆ, Ljubica. Vodič stalnog postava Etnologija Vinkovaca i okolice. 2. izd. Vinkovci : Gradski muzej Vinkovci, 2004.

GÖBL, Michael. Das 'neue' Allgemeine Verwaltungsarchiv. // Scrinium 43(1990), 140-151.

GÖBL, Michael. Vom Judenplatz zur Wallnerstraße : Über die Anfänge des Allgemeinen Verwaltungsarchivs. // MÖStA 43(1993), 21-42.

GOFFART, Walter. Historical Atlases : the First Three Hundred Years : 1570-1870. Chicago : University of Chicago Press, 2003.

GOJKOVIĆ, Gordana. Njemački muzički teatar u Osijeku : 1825.-1907. Osijek : HNK, 1997.

GOLDINGER, Walter. Das ehemalige Adelsarchiv. // MÖStA 13(1960), 486-502.

GÖLDNER, H. Ein Neufund der Karolingerzeit aus Südhessen. // KölnJb 23(1990).

GÖRICKE-LUKIĆ, Hermine. Blago Muzeja Slavonije u Osijeku, Numizmatički odjel. Osijek, 1997.

GÖRICKE-LUKIĆ, Hermine. Justinijanov novac iz Slavonije i Baranje. // XIII. Medjunarodni kongres za starokršćansku arheologiju. II. Split, 1998.

GÖRICKE-LUKIĆ, Hermine. Medalje i plakete iz Zbirke Muzeja Slavonije Osijek : 15.-20. stoljeće : katalog izložbe. Osijek, 1993.

GÖRICKE-LUKIĆ, Hermine. Rimski novac kovan povodom bitke kod Murse 351. godine. // Osječki zbornik 28(2007).

GÖRICKE-LUKIĆ, Hermine. Rimski zlatni novac u Muzeju Slavonije u Osijeku. // Osječki zbornik 22-23(1997).

GÖRICKE-LUKIĆ, Hermine. Sjeveroistočna nekropola Murse. Zagreb ; Osijek, 2000.

GOJKOVIĆ, Gordana. Njemački muzički teatar u Osijeku 1825.; 1907. Osijek : Hrvatsko narodno
kazalište u Osijeku, 1997.

GORENC, Marcel. // Antička bronza u Jugoslaviji. Beograd, 1969. 102, sl. 135.

GOSS, Vladimir Peter. Crkva Sv. Bartola u Novim Mikanovcima : romanika između Save i Drave i Europska Kultura. // Peristil 46(2003).

GOSS, Vladimir Peter. Stotinu kamenčića izgubljenog raja : romanička skulptura u muzejima i zbirkama između Save i Drave [uvod]. Ur. Ante Rendić-Miočević. Zagreb : Arheološki muzej u Zagrebu, 2007.

GRANICE Hrvatske na zemljovidima od 12. do 20. stoljeća. Borders of Croatia on Maps from 12th to 20th Century. Grenzen Kroatiens auf Landkarten vom 12. bis 20. Jahrhundert. Zagreb : Muzej za umjetnost i obrt, 1992.

GROSS, Mirjana; SZABO, Agneza. Prema hrvatskom građanskom drušvu : društveni razvoj u Hrvatskoj i Slavoniji šezdesetih i sedamdesetih godina 19. stoljeća. Poglavlje: Liberalni katolicizam i sjedinjenje crkava. Zagreb : Globus, 1992. Str. 509-525.

GRUBIŠIĆ, Ante. Vukovarsko vlastelinstvo na starim kartama iz 1733. godine. Vukovar : Gradski muzej Vukovar, 2006.

GRUM, Željko. Slavko Kopač - slikarstvo, skulptura, keramika 1935-1976. Zagreb : Moderna galerija, 1977.

 

 

 

 

 

 

H

 

HAMPEL, József. Ujabb tanulmányok a honfoglalási kor emlékeiről. Budapest, 1907.

HÄNSEL, Bernhard. Beiträge zur Chronologie der Mittleren Bronzezeit im Karpatenbecken. I, II. Bonn, 1968.

HENKEL, F. Die Römischen Fingerringe der Rheinlande und der Benachbartengebiete. Berlin, 1913. Str. 19, sl. 7.

HILLBRAND, Erich. Die Kartenbestände des Kriegsarchivs Wien für das Gebiet der ehemaligen Militärgrenze. // Schriften des Heeresgeschichtlichen Museums 6(1973), 231-253.

HISTORICIZAM u Hrvatskoj. Zagreb, 2000.

HOFFILLER, Viktor. Corpus Vasorum Antiquorum. Fasc. 1. Paris, 1933.

HOFFILLER, Viktor. Dalj (Vallée du Danube). // Corpus Vasorum Antiquorum. Fasc. 2. Beograd, 1938.

HOFFILLER, Viktor. Idol od ilovače iz Dalja. // Vjesnik Hrvatskog arheološkog društva N. s. 15(1928).

HOFFILLER, Viktor. Oprema rimskog vojnika u prvo doba carstva. // Vjesnik Hrvatskog arheološkoga društva N. s. 11(1910/11).

HOFFILLER, Viktor. Oprema rimskoga vojnika u prvo doba carstva. II. // Vjesnik Hrvatskog arheološkog društva N. s. 12(1912).

HOFFILLER, Viktor. Sarvaš. // Corpus vasorum antiquorum Yougoslavie. Fasc. 2. Beograd, 1938.

HOFFILLER, Viktor. Rimski oklop za glavu konja iz Dalja. // Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Zagrebu 1(1951).

HORVAT, Anđela. Dva epitafa u Iloku. // Zbornik za likovne umjetnosti 15(1979).

HORVAT, Anđela. Između gotike i baroka. Zagreb, 1975.

HORVAT, Anđela. O klasicizmu u Slavoniji. // Osječki zbornik 17(1979).

HORVAT, Anđela. O utjecajima Parlerovog praškog kruga na arhitektonsku plastiku Iloka. // Peristil 6-7(1963/64).

HORVAT, Anđela. Rudina u Požeškoj kotlini : ključni problem romanike u Slavoniji. // Peristil 5(1962).

HORVAT, Anđela. Tri Madone selice. // Peristil 20(1977).

HORVAT, Anđela. Zur Problematik der mittelalterlichen Kunst im kroatischen Binnenland und ihrer Verbindung mit dem Küstengebiet. // Süd-Ost Forschungen München 27(1978).

HORVAT, Ida. Odabrani komadi namještaja iz zbirke Muzeja Slavonije. // Osječki zbornik 11(1967).

HORVAT, Ida. Odjel umjetničkog obrta. // Blago muzeja Slavonije : katalog izložbe. Osijek : MSO, 1997.

HORVAT PINTARIĆ, Vera. Miroslav Kraljević. Zagreb : Globus, 1985.

HORVAT, Rudolf. Povijest grada Virovitice. Virovitica : Matica hrvatska, 2001.

HORVAT, Rudolf. Srijem : naselja i stanovništvo. Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2000.

HORVAT, Vlado. Vukovarska društva : (1859.; 1945.). Vukovar, 2007.
HOWITT, Margaret. Friedrich Overbeck : sein Leben und Schaffen. Bd. 1, 2. Freiburg im Breisgau, Herder, 1886.

HRUŠKA, Gordan. Veliki župani Požeške županije : 1745.-1924. // Glasnik arhiva Slavonije i Baranje 6(2001), 83-89.

HRVATSKA na tajnim zemljovidima 18. i 19. stoljeća / ur. Mirko Valentić. Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 1999-2002. 1: Gradiška pukovnija; 2: Brodska pukovnija; 3: Petrovaradinska pukovnija; 4: Srijemska županija; 5: Virovitička županija; 6: Požeška županija.

HRVATSKE županije kroz stoljeća / Ivo Goldstein et al. Zagreb : Školska knjiga, 1996.

HRVATSKI salon 1898., 100 godina Umjetničkog paviljona. Zagreb : Umjetnički paviljon, 1998.

HRVATSKO narodno kazalište u Osijeku 1907.-2007. / ur. Antonija Bogner-Šaban. Osijek : HNK, 2007.

HUSZÁR, Lajos. Münzkatalog Ungarn von 1000 bis heute. Budapest : Corvina, 1979.

HUTINEC, Mirela.; BALEN, Jaqueline. Vučedolska čizmica i priča o njoj : deplijan izložbe.

Vukovar, 2007.

 

 

I

 

ILIJANIĆ, Mira; MIRKOVIĆ, Marija. Prilog dokumentaciji o građevnoj povijesti osječke Tvrđe na prijelazu sedamnaestog u osamnaesto stoljeće. // Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske 4-5(1978.-1979).

INVENTAR des Allgemeinen Archivs des Ministeriums des Innern. Wien, 1909. (Inventare Österreichischer Archive ; 1).

INVENTAR des Kriegsarchivs Wien. Wien, 1953. (Inventare Österreichischer Archive ; 8, 1-2).

INVENTAR des Wiener Hofkammerarchivs. Wien, 1951. (Inventare Österreichischer Archive ; 7).

ISKRA-JANOŠIĆ, Ivana. Građevinski materijali i njihova upotreba u Vinkovcima. // Opuscula archaeologica 16(1992).

ISKRA-JANOŠIĆ, Ivana. Rimske votivne pločice u Jugoslaviji : prilog tipologiji i rasprostiranju. // Opuscula archaeologica 6(1966).

ISKRA-JANOŠIĆ, Ivana. Urbanizacija Cibala i razvoj keramičarskih središta. Vinkovci, 2001.

ISKRA-JANOŠIĆ, Ivana. Vinkovački antefiks. // GOMHV 11(1988).

ISKRA-JANOŠIĆ, Ivana.; KRZNARIĆ, Maja. Arheološki nalazi svjedoci života u prošlosti : rezultati istraživanja u 1994 godini : katalog izložbe. Vinkovci, 1995.

ISKRA-JANOŠIĆ, Ivana.; PETKOVIĆ, Danijel. Blago muzeja. Vinkovci, 2006.

IVANIČEK, F. Istraživanje nekropole ranog srednjeg vijeka u Bijelom Brdu : izvještaj o toku radova na ekshumacijama i prethodni izvjestaj. // Ljetopis JAZU 55(1949).

IVANKOVIĆ, Grgur Marko. Oružje i vojna oprema od 16.-20. st. Osijek, 2005.

IVANKOVIĆ, Grgur Marko. Secesija u Slavonskom Brodu. // Secesija u Hrvatskoj : zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem. Osijek : Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU, 1999.

IVANKOVIĆ, Grgur Marko. Secesijski duh u arhitekturi i životu Osijeka. Osijek : Muzej Slavonije, 1994.-1995.

IVANKOVIĆ, Grgur Marko. Secesijski niz u Europskoj aveniji u Osijeku. // Secesija u Hrvatskoj : zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem. Osijek : Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU, 1999.

IVANKOVIĆ, Grgur Marko. Stare razglednice slavonskih i baranjskih sela i gradova. Osijek : Muzej Slavonije, 2007.

IVANKOVIĆ, Grgur Marko. Zgrada kina 'Urania’ (1912) i masonski hram u Osijeku. // Peristil 38(1995).

 

J

 

JAPUNDŽIĆ, Milica. Umjetnost Japana u zbirkama Muzeja Slavonije u Osijeku : katalog izložbe. Osijek : MSO, 1997.

JARM, Antun. Katedrala u Đakovu. Đakovo : Biskupski ordinarijat, 1988.

JASCHKE, Franz. Katalog izložbe. Zagreb, 1976.

JOVANOV, Jasna. Demistifikacija apokrifa - Dadaizam na jugoslavenskim prostorima 1920.-1922. Novi Sad : Apostrof, 1999.

JOVANOVIĆ, Borislav. Praistorija jugoslavenskih zemalja. 3: Eneolit. Sarajevo, 1979.

JUBILARNI XXX. festival hrvatske tamburaške glazbe. Osijek : Festival hrvatske tamburaške glazbe, 2007. [Programska knjižica].

JUKIĆ, Vjekoslav. Crkva sv. Martina u Lovčiću : primjer očuvanja romaničke arhitekture. // Vijesti muzeja Brodskog Posavlja 10(2009) [u tisku]

JUZBAŠIĆ, Janja. Nakit iz etnološke zbirke. // Nakit kroz povijest : katalog izložbe. Županja, 2007.

JUZBAŠIĆ, Janja. Nakit kroz povijest. Županja, 2007.

JUZBAŠIĆ, Janja. Tradicijsko odijevanje. // Vodič kroz stalni postav: Etnološki odjel. Županja, 2004.

JUZBAŠIĆ, Janja. Vodič kroz stalni postav s katalogom. Županja : Zavičajni muzej Stjepan Gruber, 2004.

JUZBAŠIĆ, Janja. Zlatovezi županjskoga kraja. // Katalog izložbe Zlatovez na području istočne Hrvatske. Županja, 2008.

 

 

 

 

K

 

KALAFATIĆ, Hrvoje. Žarni grob vinkovačke kulture s lokaliteta Vinkovci - Duga ulica 40. // Prilozi Instituta za arheologiju 23(2006).

KALICZ, Nándor. A Balaton-Lasinja kultúra történeti kérdései és fémleletei. // Archaeologiai Értesitó 109, 1(1982).

KAMENOV, Krunoslav. Oleografija u Hrvatskoj : 1864-1918. Osijek : Galerija likovnih umjetnosti Osijek, 1988.

KAPKO-FORETIĆ, Zdenka. Carl von Turanyi : (1805-1873) : eine Monographie. Köln, 1973.

KAPKO-FORETIĆ, Zdenka. Dragutin pl. Turanyi : tekst uz skladateljev koncert u Hrvatskom glazbenom zavodu 16.12.2006. [Programska knjižica].

KAPKO-FORETIĆ, Zdenka. Život i rad Dragutina Turanyija. // Arti musices 2(1971).

KARAČ, Zlatko. Arhitektura secesije i urbani razvoj Vukovara početkom 20. stoljeća. // Secesija u Hrvatskoj : zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem. Osijek : Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU, 1999. Str. 45-72.

KARAČ, Zlatko. Arhitektura sinagoga u Hrvatskoj u doba historicizma. Zagreb : Muzej za umjetnost i obrt : Kulturno društvo Miroslav Šalom Freiberger, 2000.

KARAČ, Zlatko. Vukovar u doba secesije i rane moderne. // Vukovar - vjekovni hrvatski grad na Dunavu. Koprivnica : Nakladna kuća 'Dr. Feletar’, 1994.

KARAČ, Zlatko; ŠIMIČIĆ, Đuro. Hrvatski dom u Vukovaru arhitekta Aleksandra Freudenreicha. // Prostor 34(2007).

KARAMAN, Igor. Arhivi hrvatsko-slavonskih županija u XVIII vijeku. // Arhivist 8, 1-2(1959), 33-46.

KARAMAN, Igor. Historijat slavonskih vlastelinstava do sredine 18. stoljeća (slavonski katastar P. I. Passardyja) // Arhivski vjesnik 16. Zagreb, 1973.

KARAMAN, Igor. Požega i Požeška kotlina od oslobođenja ispod turske vlasti do 1848. // Požega 1227.-1977. / ur. Marijan Strbašić. Slavonska Požega, 1977. Str. 199-207.

KARAMAN, Igor. Sumarni katastar veleposjeda u Slavoniji od 18. do 20. stoljeća : s posebnim obzirom na proces stranog vlastelinskog elementa u prvoj polovini 18. st. // Radovi Centra za organizaciju naučnoistraživačkog rada JAZU u Vinkovcima 2(1973), 167-212.

KARAMAN, Ljubo. Problemi umjetnosti ranog srednjeg vijeka. // Časopis za hrvatsku povijest 1, 3(1943).

KATALOG izložbe Zlatovez na području istočne Hrvatske. Županja, 2008.

KATALOZI izložbe 1991 (Arezzo), 1993 (Torino), 1996 (Zagreb, Muzeopis).

KAZALIŠNE tradicije grada Osijeka : HNK 1907.-1982. Ur. Branko Mešeg. Osijek : Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, 1984.

KEMPF, Branimir. Hrvatsko pjevačko društvo "Vijenac" - Požega. Jastrebarsko : Naklada Slap, 1992.

KEMPF, Julije. Iz prošlosti Požege i požeške županije : bilješke po vrelima iz domaćih arhiva. Požega, 1926.

KEMPF, Julije. O grofovskoj porodici Jankovića - Daruvarskih : (predavanje zmaja kamengradskog na redovnom sijelu "Braće hrvatskoga zmaja" dne 6. lipnja 1928.). Zagreb, 1930.

KEMPF, Julije. Oporuka o. Antuna Kanižlića 1777. // Hrvatska prosvjeta 2(1915), 122-124.

KEMPF, Julije. Požega. Požega, 1910.

KLASICIZAM kod Srba. 2. dio: Građevinarstvo. Beograd : Prosveta, 1966. (Posebna izdanja / Narodni muzej).

KLUBIČKO, Jaroslav. Savez Čeha u Hrvatskoj, Daruvar. // Tradicijska glazbala nacionalnih manjina : 3. manifestacija kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj : izložba. / ur. Branka Šprem-Lovrić i Joško Ćaleta. Zagreb : Ured za nacionalne manjine Vlade RH, 2000.

KLJAJIĆ, Josip. Brodska tvrđava. Slavonski Brod, 1998.

KOHLERT, Maria. Typologie und Chronologie der Gesichtsmasken. // Garbsch, J. Römische Paraderüstungen. München, 1978. Str. 19-28

KOLANOVIĆ, Josip. Državno-pravni položaj Slavonije i Srijema u dokumentima : 1699-1848. // Fontes : izvori za hrvatsku povijest 1(1995), 11-28.

KOLAR, Walter W. Tamburaški sustavi : pregled kroz povijest. Pittsburgh : Croatin Fraternal Union of America, [s.a.].

KOLAREVIĆ-KOVAČIĆ, Ružica. Izvori za povijest Srijemske županije u Hrvatskome državnom arhivu u Zagrebu. // Županija vukovarsko-srijemska : uz 250. obljetnicu županije. Vinkovci : Privlačica : Županija vukovarsko-srijemska, 1997. Str. 161-171.

KOLIĆ, Vesna. Vezovi požeške kotline. // Vezovi panonske Hrvatske : katalog izložbe. Slavonski Brod, 1981.

KOLIĆ KLIKIĆ, Vesna. Ženske narodne nošnje zapadne Slavonije. Nova Gradiška : Gradski muzej, 2007.

KOLOMANOV put. Zagreb : Hrvatski povijesni muzej, 2002.

KOROŠEC, J. Uvod v materialno kulturo Slovanov zgodnjeg srednjeg veka. Ljubljana, 1952.

KOS, Gordana. Požeška županija i arhivsko gradivo : 1743.-1850. // Glasnik arhiva Slavonije i Baranje 6(2001), 71-82.

KOS, Koraljka. Dora Pejačević. Zagreb : JAZU : MZMA, 1982.

KOS, Koraljka. Dora Pejačević. Zagreb : MIC, 2008.

KOS, Koraljka. Dora Pejačević : Leben und Werk. Zagreb : MIC, 1987.

KOS, Koraljka. Istok i Zapad u vojnoj glazbi na turskoj granici. // Arti musices 21, 2(1990).

KOS, Koraljka. Prilog skladateljice Dore Pejačević hrvatskoj estetici glazbe. // Arti musices 35, 1(2004).

KOS, Koraljka. Privatno i javno u hrvatskom glazbenom životu 19. i ranog 20. stoljeća u svjetlu ikonografskih izvora : istraživanje u tijeku. // Arti musices 34, 1-2(2003).

KOVÁCS, Gyöngyi. Török Kerámia Szolnokon. 1984.

KOVÁCS, László. Das früharpadenzeitliche Gräberfeld von Szabolcs. // Varia achaeologica hungarica 6(1994).

KOVAČ, Leonida. Edita Schubert. Zagreb : Horetzky, 2001.

KOVAČEVIĆ, Jovan. Srednjovekovna nošnja balkanskih Slovena : studija iz istorije srednjovekovne kulture Balkana. Beograd, 1953. (Posebna izdanja SANU ; knj. 215) (Istorijski institut ; knj. 4).

KOZÁK, Károly. Az Egri vár feltárása (1957-62). 1963.

KRANJČEV, Branko. Nalaz srednjovjekovnih kalupa u Našicama. // Peristil 16-17(1973/74).

KRANJČEV, Branko; ZRILIĆ, Slavica. Dvadeset godina osnovne glazbene škole u Našicama : 1985.-2005. Našice : Osnovna glazbena škola Dore Pejačević, 2008. [Programska knjižica 31. festivala hrvatske tamburaške glazbe].

KRAŠEVAC, Irena. Oltari đakovačke i zagrebačke katedrale : primjeri kvalitetne historicističke sakralne baštine u sjevernoj Hrvatskoj. // Zbornik radova 5. Strossmayerovih dana. Đakovo, 2007.

KRAŠEVAC, Irena. Skulptura i oltari đakovačke katedrale u kontekstu sakralne umjetnosti u 19. stoljeću. // Josip Juraj Strossmayer : zbornik radova. Zagreb : HAZU, 2006.

KRAŠNJAK, Ivan. Herman Bollé u Srijemu. // Osječki zbornik 27(2004).

KRAŠNJAK, Ivan. Župna crkva Svetog Duha u Feričancima. // Našički zbornik 7(2002).

KRAUS, Wilhelm. 10 Jahre Österreichisches Staatsarchiv : 1945-1955. // MÖStA 8(1955).

KRLEŽINI dani u Osijeku 1996. Osijek i Slavonija : hrvatska dramska književnost : znanstveno savjetovanje u čast 90. obljetnice Hrvatskoga narodnog kazališta u Osijeku. Prir. Branko Hećimović. Osijek : Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku : Pedagoški fakultet Osijek ; Zagreb : Odsjek za povijest hrvatskog kazališta HAZU, 1997.
KRLEŽINI dani u Osijeku 2007. 100 godina Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku : povijest, teorija i praksa : hrvatska dramska književnost i kazalište. Prir. Branko Hećimović. Zagreb : Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU, Odsjek za povijest hrvatskog kazališta ; Osijek : Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku : Filozofski fakultet, 2008.

KRŠNJAVI, Isidor. Listovi iz Slavonije. Zagreb, 1882.

KRUHEK, Milan. Granice Hrvatskoga Kraljevstva u međunarodnim državnim ugovorima od mira na Žitvi 1606. do mira u Svištovu 1791. // Povijesni prilozi 10(1991), 37-80.

KRUHEK, Milan. Oslobodilački ratovi i povijesne granice Hrvatskoga Kraljevstva u međunarodnim državnim ugovorima : od Mira u Žitvi 1606. do Mira u Svištovu 1791. // Povijesne granice Hrvatskoga Kraljevstva. Historische Grenzen des Königreichs Kroatien : 1606-1791 : katalog izložbe. Beč, 2004.

KRUŽIĆ-UCHYTIL, Vera. Kabinetski ormarići : katalog izložbe. Zagreb : MUO 1976.

KRUŽIĆ-UCHYTIL, Vera. Vlaho Bukovac : život i djelo : 1855.-1922. Zagreb, 2005.

KRUŽIĆ-UCHYTIL, Vera. Vlaho Bukovac. Zagreb, 2006.

KRZNARIĆ ŠKRIVANKO, Maja. Istraživanja na Sopotu. // Od Sopota do Lengyela : prispevki o kamenodobnih in bakrenodobnih kulturah med Savo in Dunavo. Koper : Institut za dediščino Sredozemlja : Založba Annales, 2006.

KRZNARIĆ ŠKRIVANKO, Maja. Neki naseobinski pokazatelji na eponimnom lokalitetu sopotske kulture. // Opuscula archaeologica 27(2003).

KRZNARIĆ-ŠKRIVANKO, Maja. Kataloške jedinice: Rano brončano doba. // Vinkovci u svijetu arheologije : katalog izložbe. Vinkovci, 1999.

KUHAČ, Franjo Š. Južno-slovjenske narodne popievke. Sv. 4. Zagreb : [vlast. nakl.], 1881.

KUHAČ, Franjo Š. Prilog za povjest glasbe južnoslovjenske : kulturno-historijska studija. // Rad JAZU 38(1877), 2-78; 39(1877), 65-114; 41(1877), 1-48; 45(1878), 1-49; 50(1879), 44-95, 62(1882), 134-186; 63(1882), 71-112.

KUKULJEVIĆ, Ivan. Jura Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae. Zagreb, 1862.

KUKULJEVIĆ SAKCINSKI, Ivan. Nadpisi sredovječni i novovjeki. Zagreb, 1891.

KUSIK, Vlastimir. Adresa : eseji, kritike, kolumne i ostalo. Osijek : Matica hrvatska, Ogranak Osijek, 2007.

KUSIK, Vlastimir. Ivan Faktor, Slavonski nadgrobni spomenik. Zagreb : Galerije grada Zagreba ; Osijek: Galerija likovnih umjetnosti, 1994.

KUSIK, Vlastimir. Slikarstvo i kiparstvo XX. stoljeća. // Tri stoljeća umjetnosti u Galeriji likovnih umjetnosti Osijek : slikarstvo-kiparstvo-crtež-grafika. Osijek : Galerija likovnih umjetnosti, 1998.

KUŠEN, Dražen; PANDŽIĆ, Miljenko. Karte povijesti uprave nekadašnje Slavonije : (1684.-1936. g.) - Andreas (Andrija) Lutz, Gratz 1937. // Glasnik arhiva Slavonije i Baranje 6(2001), 251-282.

 

 

L

 

 

LASLO, Aleksander. Hrvatski dom. // ČIP & Arhitektura. Posebno izdanje 1(1992).

LASZOWSKI, Emilije. Arhivi po županiji sriemskoj. // Starine 29(1898), 1-11.

LASZOWSKI, Emilije. Grbovnice hrvatskih županija // Starine XXX, Zagreb, 1902.

LASZOWSKI, Emilije. Hrvatske povijesne građevine. Zagreb, 1902.

LECHNER, Zdenka. Slavonski zlatovez : katalog izložbe. Split, 1977.

LECHNER, Zdenka. Slike iz narodnoga života hrvatskoga seljaštva vukovarskoga kraja. // Vukovar - vjekovni hrvatski grad na Dunavu. Zagreb, 1994. Str. 226-237.

LECHNER, Zdenka. Tradicijska kultura slavonije, Baranje i Srijema. Zagreb, 2000.

LENTIĆ-KUGLI, Ivy. Sakralno slikarstvo hrvatskih isusovaca. // Isusovačka baština u Hrvata. Ur. Biserka Rauter Plančić. Zagreb : Muzejsko-galerijski centar, 1992.

LEOPOLD, Siniša. Tambura u Hrvata. Zagreb : Golden marketing, 1995.

LOVRETIĆ, Josip. Otok. [Pretisak iz Zbornika za narodni život i običaje južnih Slavena 1897-1918]. Vinkovci : Kulturno-informativni centar "Privlačica", 1990.

LOZUK, Josip. A problem of the Baden group metallurgy at the site of Saloš - Donja Vrba near Slavonski Brod. // Ancient Mining and metallurgy in Southeast Europe : international symposium. Ur. B. Jovanović. Donji Milanovac, 1995.

LOZUK, Josip. Rezultati arheoloških istraživanja u crkvi Sv. Martina u Lovčiću. // Vijesti muzeja Brodskog Posavlja 10(2009) [u tisku]

LUČEVNJAK, Silvija. Obitelj Pejačević i Virovitica. // 725 godina franjevaca u Virovitici. Osijek, 2006.

LUČEVNJAK, Silvija. Prilog poznavanju odnosa skulpture, arhitekture i perivojne arhitekture na primjerima slavonskih dvoraca. // Anali Galerije Antuna Augustinčića Klanjec 21-25(2001-2005).

LUNAČEK, Vladimir. Bela Čikoš-Sesia. Zagreb : Naklada Jos. Čaklovića, s.a.

 

 

LJ

LJUBIĆ MITROVIĆ, Danijela. Skulptura na otvorenom : pregled na području grada Slavonskog Broda. // Anali Galerije Antuna Augustinčića Klanjec 21-25(2002-2005).

 

M

 

MAČKALA, Ivan. Kazalište u Požegi : (1944.-1984.). // Traženja : časopis za književnost, kulturu i društvena pitanja. 15, 29(1984).
MAD'AŘI a Slované ve světle archeologických nálezý X-XI. Století. // SlovArch 2(1954).

MAGJER, Rudolfo Franjin - R. F. M. Prva umjetnička izložba,. // Književni prilog kluba hrvatskih književnika u Osijeku. Osijek: Klub hrvatskih književnika, 1910/11.

MAGLICA, Nadja. Baranja se šareni. Zagreb : Etnografski muzej, 2003.

MAIXNER, Franjo. Intagliji i kameje u osječkom gradskom muzeju. // Vjesnik Hrvatskog arheološkog društva N. s. 3(1981).

MAJNARIĆ-PANDŽIĆ, Nives. Brodsko Posavlje u brončano i željezno doba : posljednja dva tisućljeća prije Krista. // Zbornik radova sa znanstvenog skupa o Slavonskom Brodu u povodu 750. obljetnice prvog pisanog spomena imena Broda. Slavonski Brod, 2000.

MAJNARIĆ-PANDŽIĆ, Nives. Brončano i željezno doba. // Prapovijest. Ur. Ž. Domljan. Zagreb, 1998.

MAJNARIĆ-PANDŽIĆ, Nives. Brončanodobni zlatni nalazi iz Hrvatske. // Spomenica Filipa Potrebice. Zagreb : Filozofski fakultet, Odsjek za povijest ; Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2004.

MAJNARIĆ-PANDŽIĆ, Nives. Der Goldfund aus Orolik bei Vinkovci. // Archaeologica Iugoslavica 15(1974).

MAJNARIĆ-PANDŽIĆ, Nives. Grob ratnika Lt 12 iz srednjolatenskog groblja u Zvonimirovu kod Suhopolja u Virovitičko-podravskoj županiji. // Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 18(2001).

MAJNARIĆ-PANDŽIĆ, Nives. Keltsko-latenska kultura u Slavoniji i Srijemu. Keltisch-latènezeitliche Kultur in Slawonien und Sirmien. // Acta Musei Cibalensis 2(1970).

MAJNARIĆ-PANDŽIĆ, Nives. Prapovijest. Povijest umjetnosti u Hrvatskoj. Knj. 1. Zagreb, 1998.

MAJNARIĆ-PANDŽIĆ, Nives. Prilog tipologiji i rasprostranjenosti krilastih igala. // RVM Novi Sad 20(1971).

MAJNARIĆ-PANDŽIĆ, Nives. Ranobrončanodobni zlatni nakit iz Orolika. // GOMHV 8(1979).

MAJNARIĆ-PANDŽIĆ, Nives. Srednje brončano doba u istočnoj Slavoniji. Die mittlere Bronzezeit in Ostslawonien. Zagreb, 1984. (Izdanja Hrvatskog arheološkog društva ; 9).

MAJNARIĆ-PANDŽIĆ, Nives. Vinkovci kod Silosa : kasnohalštatski grobovi. // Arheološki pregled 15(1973).

MAKOVIĆ, Zvonko. Stjepan Brlošić. Osijek : Galerija likovnih umjetnosti, 1996.

MAKOVIĆ, Zvonko. Julije Knifer. Zagreb : Meandar, 2002.

MAKOVIĆ, Zvonko. Ante Rašić. // Život umjetnosti 29-30(1980).

MAKOVIĆ, Zvonko. O odsutnosti. // Ispražnjeni okviri, iščezli sadržaji 1991-1994. Zagreb : Idea Imago, 1996.

MAKOVIĆ, Zvonko. Josip Juraj Strossmayer i ideja katedrale. // Johann Friedrich Overbeck i đakovačka katedrala/Hrvatska. Regensburg : Museum Ostdeutsche Galerie, 1994.

MAKOVIĆ, Zvonko. Slikarstvo sada: résumé. Katalog izložbe. Zagreb : Dom HDLU, 2006.

MAKOVIĆ, Zvonko. Strossmayer i katedrala u Đakovu. // Zbornik radova 5. Strossmayerovih dana. Đakovo, 2007.

MAKOVIĆ, Zvonko. Strossmayerovi slikarski nazori : (sažetak predavanja). // Josip Juraj Strossmayer : zbornik radova. Zagreb : HAZU, 2006.

MAKOVIĆ, Zvonko; BALEN, Branka. Djela Friedricha Overbecka u Đakovu : katalog izložbe. Osijek : Galerija likovnih umjetnosti Osijek, 1983.

MALAGURSKI, Lazar. Škola za tamburu bisernicu : za učenike niže muzičke, osnovne škole i pedagoške akadamije. Knjaževac : Nota, 1970.

MALBAŠA, Marija. Glazbeni život u Osijeku. // Osječki zbornik 9-10(1965).

MALEKOVIĆ, Vladimir. Kubizam i hrvatsko slikarstvo. Zagreb : Umjetnički paviljon, 1981.

MARAČIĆ, Antun. Nova Gradiška, No Grad i njegov subrealizam. Zagreb : Muzejsko-galerijski centar, 1992.

MARAČIĆ, Antun. O radu Ivana Šeremeta. // Ivan Šeremet, Objekti - instalacije. Zagreb : Galerija Zvonimir MORH-a, 1996.

MARCHANT, David. Roman weapons in Great Britain : a case study: spearheads, problems in dating and typology. // Journal of Roman Military Equipment Studies 1(1990).

MARCIUŠ, Željko. Sonja Kovačić Tajčević : 1894.-1968. Zagreb : Galerija Ulrich, 2002.

MARGETIĆ, Lujo. Državnopravni položaj Hrvatske u doba Krbavske bitke. // Rad HAZU 371(1995), 5-22.

MARGETIĆ, Lujo. Pitanja iz najstarije povijesti Zagrebačke biskupije i Slavonije. // Croatica christiana periodica 34(1994), 1-50.

MARIJAN. Boško. Pretpovijesna arheološka nalazišta Dubovo-Košno i Dubovo kod Županje. // Županjski zbornik 11(2003).

MARIJAN, Boško. Zaštitna istraživanja arheoloških lokaliteta uz južni trak autoceste Zagreb-Lipovac, dionica V. Kopanica-Županja, poddionica B. Greda-Županja. // Obavijesti HAD-a 2(2001).

MARIJANOVIĆ, Stanislav. Kazalište i kazališni život. // Od turskog do suvremenog doba. Osijek : Zavod za znanstveni rad HAZU, 1996.
MARKOVIĆ, Mirko. Descriptio Croatiae : hrvatske zemlje na geografskim kartama od najstarijih vremena do pojave prvih topografskih karata. Zagreb: Naprijed, 1993.

MARKOVIĆ, Mirko. Hrvatski gradovi na starim planovima i vedutama. Zagreb: AGM, 2001.

MARKOVIĆ, Mirko. Slavonija : povijest naselja i podrijetlo stanovništva. Zagreb : Golden marketing, 2002.

MARKOVIĆ, Zorko. Sjeverna Hrvatska : od neolita do brončanog doba. Koprivnica, 1994.

MAROEVIĆ, Tonko. Antun Babić. Vinkovci : Gradski muzej Vinkovci, 2002.

MARUŠEVSKI, Olga. Belle epoque u srcu Slavonije. // Život umjetnosti 51(1992).

MARUŠEVSKI, Olga. Franjevačke crkve u obzoru 19. stoljeća. // Mir i dobro : umjetničko i kulturno naslijeđe Hrvatske franjevačke provincije Sv. Ćirila i Metoda : katalog izložbe. Zagreb : Galerija Klovićevi dvori, 2000.

MARUŠEVSKI, Olga. Iso Kršnjavi kao graditelj : izgradnja i obnova obrazovnih, kulturnih i umjetničkih objekata u Hrvatskoj. Zagreb : DPUH, 1986.

MATIĆ, Tomo. Isusovačke škole u Požegi : (1698.; 1773.). Sarajevo, 1935. (Vrela i prinosi).

MATIĆ, Tomo. Kazalište u starom Osijeku. // Građa za povijest književnosti hrvatske 13(1938).

MAŽURAN, Ive. Izvještaji Caraffine komisije o uređenju Slavonije i Srijema nakon osmanske vladavine 1698. i 1702. godine. // Građa za historiju Osijeka i Slavonije 7(1989).

MAŽURAN, Ive. Osnivanje Vojne granice u Slavoniji 1702. godine. Osijek, 2006.

MAŽURAN, Ive. Popis naselja i stanovništva u Slavoniji 1698. godine. Osijek, 1988.

MAŽURAN, Ive. Popis zapadne i srednje Slavonije 1698. i 1702. godine. // Građa za historiju Osijeka i Slavonije 2(1966).

MAŽURAN, Ive. Rat za oslobođenje Slavonije ispod osmanske vladavine od 1684. do 1691. godine. // Peti znanstveni sabor Slavonije i Baranje : zbornik radova. Osijek: Zavod za znanstveni rad JAZU, 1991. Str. 101-131.

MAŽURAN, Ive. Skupni nalaz srebrnog i zlatnog novca iz 17. stoljeća u Baranji. // Osječki zbornik 5(1956)

MAŽURAN, Ive. Turske provale i osvajanja u Slavoniji od kraja 14. do sredine 16. stoljeća. / Peti znanstveni sabor Slavonije i Baranje : zbornik radova. Osijek: Zavod za znanstveni rad JAZU, 1991. Str. 17-66.

MESINGER, Bogdan. Osječka groblja : povijest ukopa. Osijek, 2002.

METZNER-NEBELSICK, Carola. Der 'Thrako-Kimmerische' Formenkreis aus der Sicht der Urnenfelder- und Hallstattzeit im südöstlichen Pannonien. Rahden/Westf. : Verlag Marie Leidorf GmbH, 2002. (Vorgeschichtliche Forschungen ; Bd. 23)

MIGOTTI, Branka. Kasnoantička nekropola na Štrbincima : iskopavanja u 2001. // Arheološki radovi i rasprave 14(2004), 141-246.

MIGOTTI, Branka. Od Nepobjedivog sunca do Sunca pravde. Zagreb, 1994.

MIGOTTI, Branka; PERINIĆ, Ljubica. Nekropola na Štrbincima kod Đakova u svjetlu kasnoantičkog horizonta Panonije. // Arheološki prilozi i rasprave 13(2001[i.e. 2002]), 103-204.

MIGOTTI, Branka; SOKAČ-ŠTIMAC, Dubravka. Arheološka građa iz ranokršćanskog razdoblja u kontinentalnoj Hrvatskoj: Od nepobjedivog sunca do sunca pravde : rano kršćanstvo u kontinentalnoj Hrvatskoj : katalog izložbe. Zagreb, 1994.

MIGOTTI, Branka; ŠLAUS, M.; DUKAT, Z.; PERINIĆ, Lj. Accede ad Certissiam : antički i ranokršćanski horizont arheološkog nalazišta Štrbinci kod Đakova. Zagreb, 1998.

MIHALJEVIĆ, Marija. Brodsko-posavske županije : fotomonografija. Ur. Vladimir Rem i Josip Ščrbašić. Vinkovci, 2004.

MIHALJEVIĆ, Marija. Stotinu hrvatskih arheoloških lokaliteta. Zagreb : LZ Miroslav Krleža, 2006.

MIHELIĆ, Sanjin. Kataloške jedinice (S.M.): Ratnici na razmeđu Istoka i Zapada : starije željezno doba u kontinentalnoj Hrvatskoj. Warriors at the crossroads of East and West. Krieger am Scheideweg zwischen Ost und West : katalog izložbe. Ur. D. Balen-Letunić. Zagreb, 2004.

MIKLIK-LOZUK, Lidija. Ostava Poljanci IV : još jedna kasnobrončanodobna ostava s pozicije Donje Polje u selu Poljanci. // Vijesti Muzeja brodskog Posavlja Slavonski Brod 9(2004).

MILIĆEVIĆ, M. Rekonstrukcija ženske odjeće u eneolitiku međurječja Dunava, Drave i Save. // Opuscula archaelogica 9(1984).

MINICHREITER, Kornelija. Bijelo slikani linear A stupanj starčevačke kulture u Hrvatskoj. // Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 24(2007).

MINICHREITER, Kornelija. Kultni predmeti starčevačke kulture u sjevernoj Hrvatskoj. // Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 9(1992).

MINICHREITER, Kornelija. Pregled istraživanja nekropola grupe 'Gređani' u Slavoniji. // Anali Zavoda za znanstveni rad u Osijeku 2(1982/83).

MINICHREITER, Kornelija. Prvi rezultati arheoloških istraživanja u Pepelanama godine 1985. : arheološka istraživanja u Podravini i kalničko-bilogorskoj regiji. // Izdanja Hrvatskog arheološkog društvau Zagrebu 14(1990).

MINICHREITER, Kornelija. Radionica glinenih predmeta i tkanina. // Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 21(2004).

MINICHREITER, Kornelija. Slavonski Brod, Galovo : deset godina arheoloških istraživanja. Zagreb, 2007. (Monografije Instituta za arheologiju: MIARH ; knj. 1).

MINICHREITER, Kornelija. Starčevačka kultura u sjevernoj Hrvatskoj. Zagreb : Arheološki zavod Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 1992. (Disertacije i monografije ; 1)

MINICHREITER, Kornelija. Zadubravlje : kultni predmeti u naselju starčevačke kulture. // Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 22(2005).

MINICHREITER, Kornelija. Žrtvenici i idoli starčevačkog naselja na Galovu u Slavonskom Brodu. // Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 19(2002).

MINICHREITER, Kornelija; BUNČIĆ, M. Radna zemunica 291 u naselju starčevačke kulture na Galovu u Slavonskom Brodu. // Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 25(2008).

MINICHREITER, Kornelija; BUNČIĆ, M. Slavonski Brod, Galovo : arheološka istraživanja 2007. // Annales Instituti Archaeologici. Godišnjak Instituta za arheologiju u Zagrebu 4(2008).

MIRKOVIĆ, Marija. Barokno slikarstvo u Virovitici. // Virovitica. Virovitica, 1996.

MIRKOVIĆ, Marija. Slojevitost ikonološkoga programa zidnih slika u đakovačkoj katedrali. // Radovi instituta za povijest umjetnosti 16(1992).

MIRNIK, Ivan. O numizmatičkoj topografiji virovitičkog kraja. // Virovitički zbornik : 1234-1984. Virovitica, 1986.

MIRNIK, Ivan. Skupni nalaz zlatnog i srebrnog novca 16.-17. stoljeća iz Virovitice. // Numizmatičke vijesti 22, 33(1979).

MIRNIK, Ivan. Srebra Nikole Zrinskoga - Gvozdanski rudnici i kovnica novca. Zagreb, 1992.

MIRNIK, Ivan. A Thracian Silver Hoard in the Osijek Slavonian Museum. // The Numismatic Chronicle London (1993).

MIŠKIV, Jasenka. Ave Marsunnia! "Brodenses te salutant". // Opuscula archaeologica 23-24(1999-2000).

MIŠKIV, Jasenka. Brončanodobna ostava iz Slavonsko Broda - Livadićeva ulica. // Vijesti Muzeja brodskog Posavlja 5-6(1982).

MIŠKIV, Jasenka. Rimska paradna potkoljenica iz Broda. // Archaeologia Iugoslavica 16(1975).

MIŠKIV, Jasenka. Rimska paradna potkoljenica iz Slavonskog Broda. Zagreb, 1993. (Izdanja Hrvatskog arheološkog društva ; 16).

MIŠKIV, Jasenka. Rimska vojnička diploma iz Slavonskog Broda : katalog izložbe. Slavonski Brod, 1998.;

MIŠKIV, Jasenka. Rimska vojnička diploma iz Slavonskog Broda : katalog izložbe Arheološkog muzeja u Zagrebu, Arheološkog muzeja Istre u Puli, Muzeja Slavonije u Osijeku i Muzeja Brodskog Posavlja. Zagreb [etc.], 1999.

MIŠKIV, Jasenka. Rimska vojnička diploma iz Slavonskog Broda. // Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu S. 3, 30-31(1997-1998), 83-101.

MIŠKIV, Jasenka. The name of the centurion Liccaius on the Roman military diploma from Slavonski Brod. // Illyrica antiqua. Ob honorem Duje Rendić-Miočević. Zagreb, 2005. Str. 385-391.

MOAČANIN, Nenad. Slavonija i Srijem u razdoblju osmanske vladavine. Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2001.

MONTANI, Miroslav. Ivo Kerdić. Zagreb : JAZU, s.a.

MORAVANSZKY, Ákos. Die Architektur der Donaumonarchie. Berlin : Erst und Sohn, 1988.

MÖStA: Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs.

MOŠIN, Vladimir; TRALJIĆ, Seid M. Ćirilske isprave i pisma u Arhivu Jugoslavenske Akademije. // Starine 46(1956), 97-144.

MRAZ, Gottfried. Das Wiener Hofkammerarchiv als Finanz- und Wirtschaftsarchiv von europäischer Bedeutung. // Scrinium 26-27(1982), 304-308.

MRKONJIĆ, Zvonimir. Skulptura Branka Ružića // Republika 11, Zora, Zagreb, 1973.

MUCIĆ, Dragan. Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku 1907. Osijek : Narodno kazalište u Osijeku, 1967.
MUCIĆ, Dragan. Krleža i Osijek. Osijek : Sveučilište u Osijeku, 1967.

MUZEOPIS : katalog izložbe. Ur. D. Balen, Z. Dukat. Zagreb : Arheološki muzej u Zagrebu, 1996.

 

N

 

NAĐ, Josip. Srijemske (kvartne) tambure narodnog oblika. // Tamburaška glazba 4, 40(1957-1958).

NAKIT : od prethistorije do srednjeg vijeka : katalog izložbe. Varaždin, 1981.

NAKIT : od prethistorije do srednjeg vijeka : katalog izložbe. Vinkovci, 1990. Str. 22, 112. sl.112.

NAJCER-SABLJAK, Jasminka. Likovna baština obitelji Pejačević iz Galerije likovnih umjetnosti u Osijeku : magistarski rad. Zagreb : Odsjek za povijest umjetnosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2007.

NAJCER SABLJAK, Jasminka. Slika Rebeka i Eleazar na vrelu Carla Rahla u Galeriji likovnih umjetnosti u Osijeku. // Peristil 50(2007).

NAJCER SABLJAK, Jasminka. Umjetnička ostavština našičke obitelji Pejačević. // Osječki zbornik 26(2002).

NAŠIH 25 godina. Ur. Marija Vukelić, Đuro Šovagovć. Osijek : Slavonsko tamburaško društvo "Pajo Kolarić", 1979. [Programske knjižice Festivala tamburaške glazbe Jugoslavije, Festivala hrvatske tamburaške glazbe].

NAZOR, Anica. Biskup Strossmayer, papa Lav XIII. i slavenski apostoli Ćiril i Metod. // Josip Juraj Strossmayer : zbornik radova. Zagreb : HAZU, 2006.

Die NEANDERTALER und die anfänge Europas : katalog izložbe. Eisenstadt, 1994.

NOVE tendencije. Zagreb: Galerija suvremene umjetnosti, 1961.

 

O

 

 

OBAD-ŠĆITAROCI, Mladen; BOJANIĆ-OBAD-ŠĆITAROCI, Bojana. Dvorci i perivoji u Slavoniji : od Zagreba do Iloka. Zagreb, 1998.

OD Nepobjedivog sunca do Sunca pravde : rano kršćanstvo u kontinentalnoj Hrvatskoj : katalog izložbe. Ur. Željko Demo. Zagreb : Arheološki muzej, 1994.

OD svagdana do blagdana : Barok u Hrvatskoj : katalog izložbe. Zagreb : Muzej za umjetnost i obrt, 1993.

Johann Friedrich OVERBECK und die Kathedrale von Djakovo/Kroatien. Ur. Axel Feuss. Regensburg : Museum Ostdeutsche Galerie; Lübeck : Museum für Kunst und Kulturgeschichte der Hansestadt ; Zagreb : Muzejsko galerijski centar, 1994.-1995.

OŽANIĆ, Ivana. Posude s ručkom iznad otvora. // Histria Antiqua 14(2006), 217-223.

OŽANIĆ, Ivana. Tipologija rimske keramike iz Vinkovaca. Zagreb, 2004.

 

P

 

PALIĆ-JELAVIĆ, Rozina. Johann Petrus Jakob Haibel i njegovo stvaralaštvo na području mise. // Arti musices 34, 1-2(2003).

PANDŽIĆ, Ankica. Pet stoljeća zemljopisnih karata Hrvatske. Zagreb : Povijesni muzej Hrvatske, 1988.

PANDŽIĆ, Ankica. Stare karte i atlasi Povijesnog muzeja Hrvatske. Zagreb : Povijesni muzej Hrvatske, 1987.

PANDŽIĆ, Miljenko. Grad ili varoš Virovitica kao trgovište i njegova sajmišna prava i povlastice : (sredina XVIII. st.). // Baština 1(2004).

PANDŽIĆ, Miljenko. Pregled arhivske građe za povijest Virovitice i Virovitičke županije od 13. do 19. stoljeća. // Virovitički zbornik. Virovitica etc. : Skupština općine etc., 1986. Str. 673-676.

PAPIĆ, Tone; VALENČIĆ, Božica. Župna crkva sv. Petra i Pavla u Koški. // Godišnjak zaštite spomenika kulture hrvatske 16(1990).

PAVLINIĆ, Miroslav. Kino Korzo u Osijeku. // Moderna arhitektura u Hrvatskoj 1930-ih. Zagreb, 2007. Str. 437-440.

PAVLINIĆ, Miroslav. Osječki arhitekt Ljudevit Pelzer. // Osječka arhitektura : 1918.-1945. Osijek, 2006.

PEARCE, J.W.E. Roman imperial coinage. Vol. 9. London, 1933.

PEIĆ ČALDAROVIĆ, Dubravka. Slike Mira : oživljena Hrvatska u vrijeme Karlovačkog mira 1699. Zagreb : Hrvatski povijesni muzej, 1999.

PEIĆ, Matko. Hrvatski slikari i kipari : Slavonija - Srijem. Osijek : Matica hrvatska, 1969.

PEIĆ, Matko. Slavonija - Likovne umjetnosti. Osijek : Glas Slavonije, 1975.

PEIĆ, Matko. Umjetnost Vanje Radauša. // Radauš. Zagreb : Grafički zavod Hrvatske, 1965.

PEJAKOVIĆ, Mladen. Branko Ružić. Zagreb : Akademija likovnih umjetnosti : HDLU ; Slavonski Brod : Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda, 1996.

PELC, Stjepan. Školska drama osječkih isusovaca i franjevaca u XVIII vijeku : zbornik arheološkog kluba Mursa. Osijek, 1937.

PERČI, Ljerka. Prilog poznavanju glazbenog života u Valpovu od 1790. do 1825. godine u svjetlu arhivskog fonda obitelji Prandau i Normann. // Anali Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku 22(2006).

PERINIĆ MURATOVIĆ, Ljubica. Odraz Panonskog putovanja Septimija Severa u Cibalama. // Arheološki radovi i rasprave 14(2004).

PET stoljeća geografskih i pomorskih karata Hrvatske. Five Centuries of Maps and Charts of Croatia / prir. Drago Novak, Miljenko Lapaine, Dubravka Mlinarić. Zagreb : Školska knjiga, 2005.

PETKOVIĆ, Danijel. Hladno oružje iz Zbirke oružja Povijesnog odjela Gradskog muzeja Vinkovci. Vinkovci : GMVk, 2007.

PETKOVIĆ, Danijel. Novcem kroz pet stoljeća povijesnog razvitka. Vinkovci : GMVk, 2000.

PETKOVIĆ, Danijel. Putne oznake iz razdoblja Vojne krajine. // GOMHVk 19(2001).

PETKOVIĆ, Danijel. Srednjovjekovna naselja sjeverozapadnog dijela Vinkovačkog kraja. // Acta Musei Cibalensis: AMC 3(2006) ; GMVk (2006).

PETKOVIĆ, Danijel. Vatreno oružje iz Zbirke oružja Povijesnog odjela Gradskog muzeja Vinkovci. Vinkovci : GMVk, 2004.

PETRITSCH, Ernst Dieter. Regesten der osmanischen Dokumente im Österreichischen Staatsarchiv. Bd. 1: 1480-1574. // MÖStA Ergänzungsband 10, 1(1991).

PIMIĆ, J. Kataloške jedinice: Dreitausend Jahre Vorgeschichte : Meisterverke der Metallzeit im Kroatien : katalog izložbe. Hochdorf/Enz, 2008.

PINTEROVIĆ, Danica. Etnografske karakteristike hrvatskih sela u Baranji. // Osječki zbornik 4(1954).

PINTEROVIĆ, Danica. Mursa i njeno područje u antičko doba. Osijek, 1978.

PINTEROVIĆ, Danica. Najnoviji nalazi iz Dalja, značajnog autohtonog nalazišta. // Osječki zbornik 4(1954).

PINTEROVIĆ, Danica. Nove rimske skulpture u Muzeju Slavonije. // Osječki zbornik 11(1967).

PINTEROVIĆ, Danica. Novi i neobjavljeni rimski kameni spomenici s terena Murse i okolice. // Osječki zbornik 6(1958).

PINTEROVIĆ, Danica. O rimskoj bronci s terena Osijeka i okolice. // Osječki zbornik 8(1962).

PINTEROVIĆ, Danica. O rimskoj bronci u arheološkoj zbirci osječkog muzeja. // Osječki zbornik 9-10(1965).

PINTEROVIĆ, Danica. Povijest namještaja. Osijek : Muzej Slavonije, 1952.

POPIS laureata Plakete "Tambura Paje Kolarića" u programskim knjižicama od X. festivala tamburaške glazbe Jugoslavije (1981.) do XXXI. festivala hrvatske tamburaške glazbe (2008.).

POPOVČAK, Borivoj. Damir Sokić, Dah umjetnika. Zagreb : Arteria, 1998.

POPOVČAK, Borivoj; VANĐURA, Đuro. Strossmayerova donacija : europska umjetnost od X. do XIX. stoljeća. Zagreb : HAZU, Strossmayerova galerija stranih majstora, 2006.

POTREBICA, Filip. Uspostava i ustroj županija u istočnoj Hrvatskoj : 1745.-1848. // Glasnik arhiva Slavonije i Baranje 6(2001), 21-34.

POTREBICA, Hrvoje. Kaptol - Gradci. // Hrvatski arheološki godišnjak 1(2004).

POTREBICA, Hrvoje. Kaptol - Gradci. // Hrvatski arheološki godišnjak 2(2005).

POTREBICA, Hrvoje. Kaptol. // Stotinu hrvatskih arheoloških nalazišta. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2006.

POTREBICA, Hrvoje. Požeška kotlina i Donja Dolina u komunikacijskoj mreži starijeg željeznog doba. // Opuscula archaeologica 27(2003).

POZDRAV iz Osijeka : razglednica Osijeka do 1945. Osijek : Povijesni arhiv u Osijeku, 1995.

PRANČEVIĆ, Dalibor. Zanemareni kipar Oscar Nemon. // Kvartal 4(2005).

PRAVILA Hrvatskog kazališnog društva. Osijek : Prva hrv. dionička tiskara, 1907.

PREGLED arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. Zagreb, 2006.

PRISTER, Lada. Kasnogotički pećnjaci Slavonije iz Arheološke zbirke Hrvatskog povijesnog muzeja u Zagrebu. // Osječki zbornik 27(2004).

PRISTER, Lada. Osobitosti utvrđenoga grada Iloka na primjerima kasnosrednjovjekovnih arheoloških nalaza. // Iločki statut 1525. godine i iločko srednjovjekovlje. Ur. Tomislav Raukar. Zagreb ; Osijek, 2002.

PROGRAMSKA knjižica V. festivala tamburaške glazbe Jugoslavije, 1970.

PROGRAMSKE knjižice Festivala hrvatske tamburaške glazbe : (1994.- 2008.).

PROGRAMSKE knjižice Festivala tamburaške glazbe Jugoslavije u razdoblju od 1974. do 1985.

PUTANEC, Valentin. Prva pojava natpisne glagoljice iz 11.-12. stoljeća na području sjeverne Hrvatske. // Vjesnik Muzeja Požeške kotline 1(1977).

PUTAR, R. Slavonija. // Slikarstvo XIX. stoljeća u Hrvatskoj. Zagreb, 1961.

 

R

 

RADAUŠ RIBARIĆ, Jelka. Narodne nošnje Hrvatske. Zagreb, 1975.

RADIĆ, Mladen. Arheologija seobe naroda i srednjeg vijeka. // Blago Muzeja Slavonije. Osijek, 1997. Str. 89, 93.

RADIĆ, Mladen. Arheološki odjel, Pododjel Seobe Naroda i srednjeg vijeka. // Sakralna umjetnost u zbirki Muzeja Slavonije u Osijeku. Osijek : Muzej Slavonije, 2003. Str. 12-19.

RADIĆ, Mladen. Dva ulomka kamene plastike 11. st. iz Baranje u Muzeju Slavonije u Osijeku. // Osječki zbornik 22-23(1997).

RADIĆ, Mladen. Prstenje 13.-17. stoljeća u Muzeju Slavonije Osijek. // Osječki zbornik 28(2007), 95-106.

RADIĆ, Mladen; BOJČIĆ, Zvonko. Srednjovjekovni grad Ružica. Zagreb, 1996.

RADIĆ, Mladen; BOJČIĆ, Zvonko. Srednjovjekovni grad Ružica : katalog izložbe. Osijek, 2004.

RADMAN-LIVAJA, Ivan. Finds of Roman Military Equipment from Teutoburgium. // Proceedings of the XIXth International Congress of Roman Frontier Studies. Pécs, September 2003. Ed. Z. Visy. Pécs, 2005.

RADMAN-LIVAJA, Ivan. Rimske kacige. // Kacige u Hrvatskoj. Ur. I. Ružić i Ž. Škoberne. Zagreb, 2001. Str. 58-59.

RADOVIĆ MAHEČIĆ, Darja. Prostorni razvoj Požege tijekom 19. i 20. stoljeća. // Kulturna baština Požege i Požeštine. Požega, 2004.

RATNI repertoar Hrvatskoga narodnog kazališta u Osijeku : 1991.-1994. Prir. Ljubomir Stanojević. Osijek, 1995.

REBERSKI, Ivanka. Nove spoznaje o slikarstvu Ivana Reina. // Život umjetnosti 35(1983).

REDLICH, Oswald. Das Werden einer Grossmacht : Österreich von 1700 bis 1740. Brünn ; München ; Wien, 1942.

REGELE, Oskar. Der österreichische Hofkriegsrat : 1556-1848. Wien, 1949.

REINACH, Salomon. Répertoire de la statuaire grecque et romaine. V/I, V/II. Paris, 1924. V/I, 198, sl. 5.; 228, sl. 5; V/II, 457, sl. 4; 464, sl. 3.

REM, Vladimir. Skice za portret kazališnog života u Vinkovcima. Vinkovci : Kazalište Joza Ivakić, 1976.
RENDIĆ-MIOČEVIĆ, Ante // Arheološki muzej u Zagrebu : izbor iz fundusa. Zagreb, 1993. 139, kat. br. 122; kat. br. 137; 139, kat. br. 136; 140, kat. br. 140; 141, 142.

RENDIĆ-MIOČEVIĆ, Ante // Muzeopis... : 1846-1996. Zagreb 1996. Str. 102, 115, kat br. 122, kat. br. 123; kat. br. 124.

RENDIĆ-MIOČEVIĆ, Ante // Religions and cults in Pannonia. Székesfehérvár, 1998. 105, kat. br. 199; 106, kat. br. 200.

RENGJEO, Ivan. Novci bosanskih banova i kraljeva. // Glasnik Hrvatskog državnog Muzeja Sarajevo (1943)

REPANIĆ-BRAUN, Mirjana. Barokno slikarstvo u franjevačkoj provinciji Sv. Ćirila i Metoda : doktorska disertacija. Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti, 1999.

REPANIĆ-BRAUN, Mirjana. Barokno slikarstvo u franjevačkom samostanu i crkvi sv. Filipa i Jakova u Vukovaru s naglaskom na temama pasije. // Pasionska baština 2004.: Muka kao nepresušno nadahnuće kulture : zbornik radova 4. Međunarodnog znanstvenog simpozija s temom ‘Vukovar kao paradigma Muke’. Ur. Jozo Čikeš. Zagreb : Udruga Pasionska baština, 2004.

REPANIĆ-BRAUN, Mirjana. Barokno slikarstvo u Hrvatskoj franjevačkoj provinciji sv. Ćirila i Metoda. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti : Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda, 2004.

REPANIĆ-BRAUN, Mirjana. Franciscus Falconer Pictor Budensis : Ein spätbarocker Maler sakraler Thematik und seine Tätigkeit in Kroatien. // Müvészettörténeti értesitö, 49, 3-4(2000).

REPANIĆ-BRAUN, Mirjana. Sakralno štafelajno slikarstvo baroknog razdoblja. // Sveti trag : devetsto godina umjetnosti Zagrebačke nadbiskupije. Ur. Ivanka Reberski, Tugomir Lukšić. Zagreb : Muzej Mimara, 1994.

REPANIĆ-BRAUN, Mirjana. Silazak Duha Svetoga Kremser Schmidta u kapucinskoj crkvi Sv. Jakova u Osijeku. // Radovi Instituta za povijest umjetnosti 23(1999).

REPANIĆ-BRAUN, Mirjana. Slikarstvo u razdoblju baroka i u 19. stoljeću. // Kulturna baština Požege i Požeštine. Ur. Natalija Čerti. Požega : Spin Valis, 2004.

REPERTOAR hrvatskih kazališta 1840.; 1860.; 1980. // Repertoari kazališta, kazališnih družina i grupa, partizanskih kazališta, festivala, smotri i susreta. Prir. i ur. Branko Hećimović. Zagreb : Globus : JAZU, 1990.

RETRATOS antiguos en Yugoslavia : katalog izložbe. Barcelona ; Madrid, 1989.

RIC - The Roman Imperial Coinage. London, 1972.

RIMAN, Marija; KINDERĆ, Petar Antun. Hrvatski skladatelj o. Fortunat Pintarić. Rijeka : Tiskara Rijeka : Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda, 1998.

ROBINSON, Russel H. The armour of Imperial Rome. London, 1975.

ROGIĆ, Ivan. Katedrala u Đakovu. Đakovo, 1964.

ROJE-DEPOLO, Lida. Hinko Juhn : retrospektivna izložba. Zagreb : Gliptoteka HAZU, 1989./90.

ROJE-DEPOLO, Lida; MAŽURAN-SUBOTIĆ, Vesna. Ivo Kerdić : retrospektivna izložba. Zagreb : Gliptoteka HAZU, 1993/4.

ROKSANDIĆ, Drago. Kartografski izvori za povijest Slavonije od 16. do 18. stoljeća. // Peti znanstveni sabor Slavonije i Baranje : zbornik radova. Osijek : Zavod za znanstveni rad JAZU, 1991. Str. 196-215.

ROSSI, M. Antropologia Alpina. 1. Torino, 1989.

RUS, Zdenko. Stjepan Gračan. Osijek : Galerija likovnih umjetnosti, 1977.

 

S

 

 

SABOLIĆ, Dubravka. Stari virovitički obrti : katalog izložbe. Virovitica, 1998.

SAKRALNA umjetnost iz zbirki Muzeja Slavonije Osijek : katalog izložbe. Osijek, 2003.

SALAJIĆ, Silvija. Arheologija virovitičkoga kraja : katalog izložbe. Virovitica, 2001.

SALIN, Bernhard. Die altgermanische Thierornamentik. Stockholm, 1904.

SANADER, Mirjana. Ikonografija Herkulovih prikaza. // Rasprave o rimskim kultovima. Zagreb, 1999. Str. 89.

SANADER, Mirjana. O kultu Herkula u Hrvatskoj. // Opuscula archaeologica 18(1994), 92, 107, kat. br. 38.

SANTIFALLER, Leo. Zur Einführung. // MÖStA 1(1949).

SAPPER, Christian. Das Hofkammerarchiv als Forschungsstätte für den Wirtschaftshistoriker. // Scrinium 26-27(1982), 309-314.

SCHEJBAL, Berislav. Medieval Topography of the Daruvar Area : master's thesis. Budapest : CEU, 1999.

SCHIFFER, Herbert; SCHIFFER, Peter; SCHIFFER, Nancy. Chinese Export Porcelain : Standard Patterns and Forms : 1780 to 1880. Atglen : Schiffer Publishing Ltd., 1975.

SCHMIDT, R. R. Die Burg Vučedol. Zagreb, 1945.

SCHNEIDER, Artur. Strossmayer i religiozno slikarstvo njemačkih Nazarenaca. // Rad JAZU 252(1935).

SCHNEIDER, Marijana. Portreti : 1800 - 1870. Zagreb, 1973.

SCHNEIDER, Marijana. Portreti 16.-18. stoljeća : katalog zbirke. Zagreb : Povijesni muzej Hrvatske, 1982.

SCHNURBEIN, Siegmar von. Zum Ango : Studien zur Vor- und Frühgeschichtlichen Archäologie. // Festschrift für Joachim Werner zum 65. Geburtstag. München, 1974.

SECESIJA slobodnog i kraljevskog grada Osijeka. Ur. Dubravka Hackenberger. Osijek : Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU, 2001.

SEKELJ IVANČAN, Tajana; TKALČEC, Tatjana. Slavensko paljevinsko groblje na položaju Duga ulica 99. // Prilozi Instituta za areheologiju u Zagrebu 23(2006).

SEKULIĆ-GVOZDANOVIĆ, Sena. Crkve tvrđave u Hrvatskoj. Zagreb : Školska knjiga, 1994.

SELEM, Petar. Egipatski bogovi u rimskom Iliriku. // Godišnjak Centra za balkanološka ispitivanja ANUBiH 9, 7(1972), 37, 20.

SELEM, Petar. Izidin trag. Split, 1997. Br. 9.1., T. LXVIII, sl. 9.1.

SELEM, Petar. Les religions orientales dans la Pannonie romaine - Partie en Yougoslavie. // Études preliminaires aux religions orientales dans lۥEmpire romain Leiden 85(1980). LXXXV, 19-20, T. VII, I/33; 251, 3, T. XLI, V/3.

SEMINAR folklora Slavonije i Baranje. // Seminar folklora panonske zone Ur. Blanka Žakula. Vinkovci : Kulturni centar "Gatalinka", 2007. [Programske knjižice 5.-12. seminara, 2000.-2007.].

SEOBA naroda : arheološki nalazi jugoslovenskog Podunavlja. Ur. D. Dimitrijević, J. Kovačević, Z. Vinski. Zemun, 1960.

SIMONI, Katica. Arheološki muzej u Zagrebu : izbor iz fundusa. Zagreb : AMZ, 1993.

SIMONI, Katica. Neobjavljeni okovi i jezičci nakitnog stila Blatnica iz Arheološkog muzeja u Zagrebu. // Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu 19(1986).

SKELAC, Goran. Prapovijesno naselje Slavča. // Opuscula archaeologica 21(1997).

SLUKAN ALTIĆ, Mirela. Povijesna kartografija : kartografski izvori u povijesnim znanostima. Samobor : Meridijani, 2003.

SMIČIKLAS, Tadija. Misli i djela biskupa Strossmayera. Preštampano iz 89. knjige Rada JAZU. Zagreb : Tisak dioničke tiskare, 1888.

SMIČIKLAS, Tadija. Nacrt života i djela biskupa J. J. Strossmayera. I: Izabrani njegovi spisi: govori, rasprave i okružnice. Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1906.

SOKAČ-ŠTIMAC, Dubravka. Arheološka iskapanja Muzeja Požeške kotline. // Vjesnik Muzeja Požeške kotline 1(1987).

SOKAČ-ŠTIMAC, Dubravka. Arheološka iskapanja u Požeškoj kotlini. // Četvrti znanstveni sabor Slavonije i Baranje, Osijek. Sv. 1(1984).

SOKAČ-ŠTIMAC, Dubravka. Arheološka istraživanja na Rudini : Rudina, benediktinska opatija sv. Mihovila. Požega, 1997.

SOKAČ-ŠTIMAC, Dubravka. Arheološki naziv u požeškom kraju. // Kulturna baština Požege i Požeštine. Požega, 2004.

SOKAČ-ŠTIMAC, Dubravka. Olovna rimska pločica iz Tekića. // Vjesnik Povijesnog društva Požega 1(1984).

SOKAČ-ŠTIMAC, Dubravka. Prvi rezultati arheoloških istraživanja na 'Treštanovačkoj gradini' kod Tekića. // Požeški zbornik 5(1984).

SOKAČ-ŠTIMAC, Dubravka. Rudina – benediktinska opatija sv. Mihovila. Požega, 1997.

SOKAČ-ŠTIMAC, Dubravka. Rudina - srednjovjekovni samostan. // Arheološki pregled (1987).

SOKAČ-ŠTIMAC, Dubravka. Svjetlost muzejskih predmeta u Noći muzeja : katalog izložbe. Požega, 2008.

SOKAČ-ŠTIMAC, Dubravka. Tekić – rimsko groblje i naselje : katalog izložbe. Požega, 2005.

SOKAČ-ŠTIMAC, Dubravka. 'Treštanovačka gradina', Tekić kod Slav. Požege - kasnoantička nekropola. // Arheološki pregled Beograd 17(1975).

SOKAČ-ŠTIMAC, Dubravka; BULAT, M. Prvi rezultati arheoloških istraživanja. // Požeški zbornik 4(1974).

SOKAČ-ŠTIMAC, Dubravka; IVANČEVIĆ ŠPANIČEK, Lidija. Rudina : benediktinska opatija sv. Mihovila. Požega : Gradski muzej Požega, 1997.

SPAJIĆ, Emil. Kasno rimska nekropola u Sladojevcima. // Osječki zbornik 11(1967).

SPAJIĆ, Emil. Nalaz Žigmundovih novaca. // Osječki zbornik 7(1960).

SPAJIĆ, Emil. Nalazište mlađeg željeznog doba iz Osijeka. // Osječki zbornik 8(1962).

SPAJIĆ, Emil. Rimski grob. // Osječki zbornik 6(1958).

SPOMEN-knjiga o pedesetoj godišnjici Narodnog kazališta u Osijeku. Ur. Dubravko Jelčić. Osijek : Narodno kazalište u Osijeku, 1957.

SREDNJOVJEKOVNI grad Ružica : katalog izložbe. Osijek, 2004.

SRKULJ, Stjepan. Hrvatska povijest u devetnaest karata. Zagreb : Hrvatski izdavalački bibliografski zavod, 1937.

SRŠAN, Stjepan. Osječka groblja. Osijek : Povijesni arhiv u Osijeku, 1996.

SRŠAN, Stjepan. Stanovništvo Virovitice i okolnih sela: matica krštenih i vjenčanih župe sv. Roka 1686.-1717. Osijek : Državni arhiv u Osijeku; Virovitica : Matica hrvatska, Ogranak, 2004.

SRŠAN, Stjepan. Uprava i arhivsko gradivo u istočnoj Hrvatskoj od kraja 17. stoljeća do 1745. godine. // Glasnik arhiva Slavonije i Baranje 6(2001).

SRŠAN, Stjepan. Župani i arhivsko gradivo Virovitičke županije. // Glasnik arhiva Slavonije i Baranje 6(2001), 35-55.

SRŠAN, Stjepan; STOJČIĆ, Tihomir. Libera regiaque civitas Essek 1809. Osijek, 1989.

STADTPARKS in der österreichischen Monarchie : 1765-1918. Wien [etc.]: Géza Hajós, 2007.

STIPIŠIĆ, Jakov; ŠAMŠALOVIĆ, Miljen. Isprave u Arhivu Jugoslavenske akademije // Zbornik Historijskog instituta, v. 2, 3, 4, 5. Zagreb, 1959.-64.

STOŠIĆ, Krsto. Rukopisni kodeksi samostana sv. Franje u Šibeniku. // Croatia sacra 3, 5(1933).

STOTINU kamenčića izgubljenoga raja. Zagreb : Arheološki muzej, 2007.

STROPP, Robert. Die Akten des k.u.k. Ministeriums des Äußern : (1848-1918). // MÖStA 20(1967), 389-506.

STROSSMAER, Josip Juraj. Stolna crkva u Djakovu. Zagreb, 1874.

SUIĆ, Mate. Mvrsensia Quaedam. // Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu S. 3, 18(1985).

SUSRETI lutkara i lutkarskih kazališta. Prir. i ur. Antonija Bogner-Šaban. Osijek : Dječje kazalište u Osijeku, 2005.
SZABO, Gjuro. Spomenici prošlosti u Srijemu. // Savremenik 12, 1(1917), 16, 21- 23.

SZABO, Đuro. Vjesnik Hrvatskog arheološkog društva u Zagrebu N. s. 14(1915 -1919).

SZÁNTAI, Lajos. Atlas Hungaricus. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1996.

SZATHMÁRY, Tibor. Descriptio Hungariae : Magyarország és Erdély nyomtatott térképei : 1477-1600. Fusignano : Grafiche Morandi, 1987.

SZÖKE, B. A honfoglaló és kora Árpád-kori magyarság régészeti emlékei. // Régészeti tanulmányok 1(1962).

 

Š

 

ŠABAN, Ladislav. Glazba u slavonskim samostanima u Lanosovićevo vrijeme. Osijek : Zavod za znanstveni rad JAZU, 1985.

ŠABAN, Ladislav. Glazbena zbirka knjižnice Franjevačkog samostana u Slavonskom Brodu. // Arti musices 33, 2(2002).

ŠABAN, Ladislav. Tragom violina Franje Krežme. // Muzika i škola 9, 2(1964).

ŠABAN, Ladislav; BLAŽEKOVIĆ, Zdravko. Izvještaj o dvogodišnjem sređivanju triju glazbenih zbirki u Osijeku i o pregledu glazbenih rukopisa i knjiga u franjevačkim samostanima u Slavoniji i Srijemu. // Arti musices 11, 1(1980).

ŠABIĆ, Vlasta. Etnografska zbirka ’Šokačka kuća’ u Topolju : obiteljsko nasljeđe ili temelj budućeg muzeja na otvorenom. // Osječki zbornik 27(2004).

ŠABIĆ, Vlasta. Rad Zdenke Lechner u Muzeju Slavonije Osijek od 1951. do 1965. godine. // Etnološka tribina 28, 21(1998), 167-178.

ŠABIĆ, Vlasta. Ruho iz Etnografskog odjela Muzeja Slavonije : katalog izložbe. Osijek : MSO, 2002.

ŠABIĆ, Vlasta. Rukotvorstvo Vladoja Ivakića i Tomašanci. // Revija Đakovački vezovi 31(2001).

ŠERCER, Marija. Mačevi, bodeži, noževi. Zagreb : Povijesni muzej Hrvatske, 1976. (Katalog muzejskih zbirki ; 14).

ŠERCER, Marija. Sablje. Zagreb : Povijesni muzej Hrvatske, 1979. (Katalog muzejskih zbirki ; 18).

ŠERCER, Marija. Staro oružje na motki. Zagreb : Povijesni muzej Hrvatske, 1972. (Katalog muzejskih zbirki ; 7).

ŠIMAT BANOV, Ive. Umjetnik koji je stvorio sebe, stručnjak opsjednutosti, u: Vanja Radauš, Retrospektiva, katalog izložbe. Galerija Klovićevi dvori, Zagreb, 2006.

ŠIMIČIĆ, Darko. Strategije u borbi za novu umjetnost. // Zenit, Svetokret, Dada Jok, Dada Tank, Dada Jazz 1921-1926. (Reprint izdanja). Zagreb : Horetzky, 2008.

ŠIMIĆ, Jasna. // Dreitauzend Jahre Vorgeschichte : Meisterwerke der Metallzeit im kontinentalen Kroatien. Hochdorf/Enz, 2008.

ŠIMIĆ, Jasna. Aljmaš - Podunavlje : zaštitno istraživanje višeslojnog prapovijesnog nalazišta. // Obavijesti HAD-a 3(2001).

ŠIMIĆ, Jasna. Blago Muzeja Slavonije: Arheološki odjel. Osijek, 1997.

ŠIMIĆ, Jasna. Brončanodobna antropomorfna plastika u sjeveroistočnoj Slavoniji i Baranji. // Osječki zbornik 20(1989).

ŠIMIĆ, Jasna. Čepin-Ovčara/Tursko groblje : istraživanje godine 2006. // Obavijesti HAD-a 1(2007).

ŠIMIĆ, Jasna. Čepin-Ovčara/Tursko groblje. // Hrvatski arheološki godišnjak 3(2006).

ŠIMIĆ, Jasna. Dalj - Studenac : nalaz paljevinskog groba. // Obavijesti HAD-a 1(1988).

ŠIMIĆ, Jasna. Daljska grupa. // Ratnici na razmeđu Istoka i Zapada : starije željezno doba u kontinentalnoj Hrvatskoj : katalog izložbe. Zagreb, 2004.

ŠIMIĆ, Jasna. Grob skupine s južnotransdanubijskom inkrustiranom keramikom iz Vardarca u Baranji. // Osječki zbornik 26(2002).

ŠIMIĆ, Jasna. Hermanov vinograd : arheološko nalazište mlađeg kamenog doba u Osijeku. Osijek, 2008.

ŠIMIĆ, Jasna. Istraživanje neolitičkog lokaliteta Hermanov vinograd u Osijeku. // Histria Antiqua 6(2000).

ŠIMIĆ, Jasna. Kulturne skupine s inkrustiranom keramikom u brončanom dobu sjeveroistočne Hrvatske. Osijek, 2000.

ŠIMIĆ, Jasna. Obavijesti Hrvatskog arheološkog društva : 31/1999.

ŠIMIĆ, Jasna. Prazgodovinska umetnost vzhodne Slavonije in Baranje. Celje, 2000.

ŠIMIĆ, Jasna. Umjetnost pretpovijesti istočne Slavonije i Baranje : katalog izložbe. Osijek, 1995.

ŠIMIĆ, Jasna.; FILIPOVIĆ, Slavica. Kelti i Rimljani na području Osijeka. Osijek, 1997.

ŠIROLA, Božidar. Sviraljke s udarnim jezičkom. Zagreb : JAZU, 1937.

ŠIŠIĆ, Ferdo. Korespondencija Rački - Strossmayer. Knj. I-IV. Zagreb : JAZU, 1928-1931.

ŠIŠIĆ, Ferdo. Županija virovitička u prošlosti. Osiek, 1896.

ŠMIT, Edvin. Grad od pijeska. // ČIP & Arhitektura. Posebno izdanje 3(1992), 16-19.

ŠOKADIJA danas : Šokadija i Šokci. Br. 4. Ur. Martin Grgurovac. Vinkovci: Privlačica, 2007.

ŠOLMAN, Mladenka. Branko Ružić. Zagreb : Moderna galerija : Grafički zavod Hrvatske, 1977.

ŠPOLJAR, Zlatko. Rad pionirskih tamburaških zborova : upute za organizaciju rada i škola za tambure. Sv. 2. Zagreb : Biblioteka Saveza pionira, 1953.

ŠPERANDA, Mirjana; ŠPANIČEK, Lidija; HRUŠKA, Goran. Županijska palača, povijesno i kulturno blago : katalog izložbe. Požega, 2005.

ŠREPEL, Milivoj. Iz starohrvatske arheologije. // Hrvatska smotra 10, 3-4(1942).

ŠULJAK, Andrija. Đakovo, biskupski grad. Đakovo : Biskupski ordinarijat, 1979.

ŠUVAK, Dragica. Probudi se golubice. Slatina : Pučko otvoreno učilište Slatina : Zavičajni muzej, 2004.

ŠUVAK, Dragica. Tekstilno rukotvorstvo slatinskog kraja. Slatina, 1996.

ŠUVAK, Dragica. Tragom slatinske kulturne baštine: katalog izložbe. Slatina, 2004.

ŠVAGELJ, Dionizije. Putovi slavonskog školskog i građanskog kazališta VIII stoljeća. // Dani Hvarskog kazališta. Split, 1978.
ŠVAJCER, Oto. Bibliografija : izabrani tekstovi. Osijek : Galerija likovnih umjetnosti Osijek, 1995.

ŠVAJCER, Oto. Domaći i strani slikari 18. i 19. st. stoljeća u Galeriji likovnih umjetnosti Osijek. Osijek, 1987-1988.

ŠVAJCER, Oto. Hötzendorf : monografija. Zagreb : Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske ; Osijek : Galerija likovnih umjetnosti Osijek, 1982.

ŠVAJCER, Oto. Jedan zaboravljeni osječki slikar : (povodom 15-godišnjice smrti Gvida Jenyja). // Glas Slavonije Osijek br. 6846 (21. 7. 1967.).

ŠVAJCER, Oto. Kipar Petar Smajić. // Smajić, Oto; Blažek, Pavle; Pavić, Milan. Petar Smajić. Osijek : NIP Glas Slavonije, 1976.

ŠVAJCER, Oto. Klasicistički i bidermajerski portreti u Galeriji likovnih umjetnosti u Osijeku. // Život umjetnosti 28(1979).

ŠVAJCER, Oto. Kritike i eseji iz likovne umjetnosti. Osijek : Revija: izdavački centar Radničkog sveučilišta 'Božidar Maslarić' : Galerija likovnih umjetnosti Osijek, 1984.

ŠVAJCER , Oto. Likovna kronika Osijeka : 1850-1969. godine. Osijek : Galerija likovnih umjetnosti Osijek, 1991.

ŠVAJCER, Oto. O nekim slikarima baroka, rokokoa i klasicizma i njihovim djelima u Galeriji likovnih umjetnosti u Osijeku. // Monografija - zbornik GLUO. Osijek, 1987.

ŠVAJCER, Oto. Retrospektivna izložba Guida Jenyja : (1875-1952). Osijek : Galerija likovnih umjetnosti, 1974.

ŠVAJCER, Oto. Slikarstvo Dragana Melkusa. // Radovi Instituta za povijest umjetnosti 12-13(1988-1989).

ŠVAJCER, Oto. Nikola Trick. Osijek : Galerija likovnih umjetnosti, 1987.

ŠVAJCER, Oto. Waldinger : monografija. Osijek : Galerija likovnih umjetnosti Osijek ; Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 1982.

 

T

 

TADIN, LJiljana. Sitna rimska bronzana plastika u jugoistočnom delu provincije Panonije. Beograd, 1979. 21, 33, T. XX: 32 a, b, c; 30, 61, T. XXVIII, sl. 59; 31, 32, 67, sl. 65 a, b, c; 36, 90, T. XXXVIII, sl.86 a, b; 45, 160, T. LIII; 153 a, b, c.

TAMBURA - tradicijsko glazbalo : [katalog izložbe]. Ur. Ljubica Gligorević. Vinkovci : Gradski muzej, 1996.

TAMBURAŠKA kola Antuna Nikolića Tuce. Ur. Šima Jovanovac. Gradište ; Cerna : MMM : Pauk, 2006.

TAMBURICA samica danas. // Prvi stručno znanstveni skup o problemima tamburaške glazbe. Osijek : Festival tamburaške glazbe Jugoslavije, 1996.

TENDENCIJE. Zagreb: Galerija suvremene umjetnosti, 1969.

TERŽAN, Biba. O horizontu bojevniških grobov med Padom in Donavo v 5. in 4. stol. pr. n. št. Brežice : Posavski muzej, 1977. (Keltske študije ; knj. 4).

TESORI nazionali della Croazia - Capolavori dei musei di Zagabria. Arezzo : Arheološki muzej, 1991.

TEŽAK GREGL Tihomila. Glačana kamena oruđa. // Minichreiter, K. Slavonski Brod, Galovo : deset godina arheoloških istraživanja. Zagreb, 2007. (Monografije Instituta za arheologiju: MIARH ; knj. 1).

TEŽAK GREGL, Tihomila. Neolitik. // Dimitrijević, S.; Težak Gregl, T.; Majnarić Pandžić, N.. Prapovijest. Povijest umjetnosti u Hrvatskoj. Zagreb, 1998.

TEŽAK, Tihomila. Vučedoler Kultgeräte aus Vinkovci. // Archaeologia Iugoslavica 16(1975).

TODOROVIĆ, Jovan. Skordisci. Novi Sad ; Beograd 1974. Str. 78-79.

Toldi, Zvonimir. Dvoje leglo, troje osvanilo : magijski simboli plodnosti, sreće i zaštite od uroka. Slavonski Brod : Muzej Brodskog Posavlja, 1999.

TOLDI, Zvonimir. Svilogojstvo : katalog izložbe. Slavonski Brod : Muzej Brodskog Posavlja, 1980.

TOLDI, Zvonimir. Vezilja - narodna nošnja Gorjana. Zagreb ; Gorjani, 1996.

TOMIČIĆ, Željko. Monasterium - Monuštar - Nuštar : korijeni prošlosti. // Zbornik Nuštar. Zagreb : Hrvatsko-američko društvo, 1996.

TOMIČIĆ, Željko. Regensburg – Budim - Ilok : kasnosrednjovjekovni pećnjaci iz Dvora knezova iločkih dokaz svezka Iloka i Europe. // Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu 21(2004).

TONKOVIĆ, Zdenko. Vladimir Becić. Zagreb : Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, 1988.

TOOLEY, Ronald Vere. Tooley's Dictionary of Mapmakers. Tring, Herfordshire : Map Collector Publications Limited, 1979.

TRI stoljeća Belja : zbornik radova. Osijek : Zavod za znanstveni rad JAZU, 1986.

 

U

 

ULBERT, Günter. Gladii aus Pompeji. // Germania 47(1969).

UMJETNOST XVIII stoljeća u Slavoniji. Ur. Stjepan Brlošić. Osijek : Galerija likovnih umjetnosti u Osijeku, 1971.

UZELAC, Branka. Vez na području Đakovštine. // Katalog izložbe Vezovi. Slavonski Brod, 1994.

UZELAC SCHWENDEMANN, Stribor. Glavni gradski trg u Slavonskom Brodu. Zagreb ; Slavonski Brod, 2005.

 

V

 

VALENTIĆ, Mirko. Kameni spomenici Hrvatske XIII-XIX stojeća. Zagreb, 1969. (Katalog Povijesnog muzeja u Zagrebu).

VALENTIĆ, Mirko; PRISTER, Lada. Zbirka kamenih spomenika. 2., dopunjeno izd. Zagreb : Hrvatski povijesni muzej, 2002.

VANCAŠ, Josip; MAŠIĆ, Nikola. Stolna crkva u Đakovu. Prag : Tiskom i nakladom česke grafičke udruge ‘Unie’, 1900.

VANINO, Miroslav. Isusovci i hrvatski narod. Zagreb, 1987.
VARAŽDINSKA kazališna stoljeća. Ur. Marijan Varjačić. Varaždin : Hrvatsko narodno kazalište u
Varaždinu, 2007.
VEGH, Andor. Zemljopisna rasprostranjenost gajdi i duda u Baranji u XX. stoljeću. // Osječki zbornik 21(2004).

VEJVODA, Vera; MIRNIK, Ivan. Istraživanje prethistorijskih tumula u Kaptolu kraj Slavonske Požege. Excavations of Prehistoric Barrows at Kaptol. // Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu 5(1971).

VEJVODA, Vera; MIRNIK, Ivan. Prethistorijski Kaptol. // Kaptol : 1221-1991. Kaptol, 1991.

VEJVODA, Vera; MIRNIK, Ivan. Rad Arheološkog muzeja u Zagrebu u Požeškoj kotlini od oslobođenja do danas. // Vjesnik muzeja Požeške kotline 1(1977).

VERUS. „Savremenikova“ „Madona“. // Novosti Zagreb br. 138 (21. 5. 1914.).

VIGNAU-WILBERG, Peter. Overbeckovo zadnje djelo. // Johann Friedrich Overbeck i đakovačka katedrala / Hrvatska. Regensburg : Museum Ostdeutsche Galerie, 1994.

VIKIĆ-BELANČIĆ, Branka. Antički portret u Jugoslaviji : katalog izložbe. Novi Sad, 1987. Str. 123, 187. VIKIĆ-BELANČIĆ, Branka. Antike Porträts aus Jugoslawien : katalog izložbe. Frankfurt am Main, 1988. Str. 123.

VIKIĆ-BELANČIĆ, Branka. Nakit od prethistorije do srednjeg vijeka : katalog izložbe. Varaždin, 1981. Str.129, sl. 129.

VIKIĆ-BELANČIĆ, Branka. Retratos antiguos en Yugoslavia : katalog izložbe. Barcelona ; Madrid, 1989. Str. 65, 95.

VIKIĆ-BELANČIĆ, Branka. Rimski koštani predmeti iz Osijeka u Arheološkom muzeju u Zagrebu. // Osječki zbornik 2-3(1948), 40, sl. 3a.

VINAJ, Marina. Katalog izložbe Plakat za plakat. Osijek: Muzej Slavonije, 2008.

VINAJ, Marina. Odjel muzealnih tiskopisa. // Sakralna umjetnost iz Zbirki Muzeja Slavonije Osijek. Ur. Mladen Radić. Osijek: Muzej Slavonije Osijek, 2003.

VINSKI, Zdenko. Archäologische Spuren ostgotischer Anwesenheit im heutigen Bereich Jugoslawiens. // Problemi seobe naroda u Karpatskoj kotlini : saopštenja sa naučnog skupa 13.-16. decembra 1976. Novi Sad, 1978.

VINSKI, Zdenko. Arheološki spomenici velike seobe naroda u Srijemu. // Situla 2(1957).

VINSKI, Zdenko. Ausgrabungen in Vukovar. // Archaeologica Iugoslavica 3(1959), 99-109.

VINSKI, Zdenko. Brončanodobne ostave Lovas i Vukovar. Die Bronzezeitlichen Hortfunde von Lovas und Vukovar. // Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu S. 3, 1(1958).

VINSKI, Zdenko. Epoha seobe naroda. // Umetničko blago Jugoslavije. Beograd, 1969.

VINSKI, Zdenko. Epoha seobe naroda. // Rani srednji vijek. Beograd ; Zagreb ; Mostar, 1986.

VINSKI, Zdenko. O nalazima 6. i 7. stoljeća u Jugoslaviji s posebnim obzirom na arheološku ostavštinu iz vremena prvog avarskog kaganata. // Opuscula archaeologica 3(1958).

VINSKI, Zdenko. O postojanju radionica nakita starohrvatskog doba u Sisku. // Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu 4(1970).

VINSKI, Zdenko. Povodom našeg prvog priručnika slavenske arheologije s osvrtom na još neke novije publikacije s tog područja. // Peristil 1(1954).

VINSKI, Zdenko. Prethodni izvještaj o arheološkim značajkama elemenata materijalne kulture nađenim pri iskopavanjim nekropole ranog srednjeg vijeka u Bijelom Brdu u siječnju 1949. godine. // Ljetopis JAZU 55(1949).

VINSKI, Zdenko. Prethodni izvještaj o iskopavanjima nekropole na Lijevoj Bari u Vukovaru 1951., 1952. i 1953. godine. // Ljetopis JAZU 60(1955).

VINSKI, Zdenko. Une collection d'art du Haut Moyen Âge provenant des Croates pannoniens, au Musée archéologique de Zagreb. // RevArch 1(1958).

VINSKI, Zdenko; VINSKI-GASPARINI, Ksenija. O utjecajima istočno-alpske halštatske kulture i balkanske ilirske kulture na slavonsko-sremsko Podunavlje. // Arheološki radovi i rasprave 2(1962).

VINSKI-GASPARINI, Ksenija. Brončani kratki mač nađen u Inđiji i njemu srodni primjerci u Hrvatskoj. Ein Bronzezeitliches kurzschwert aus Inđija und ihm wervandte Exemplare in Kroatien. // Vjesnik Arheološkog muzeja u Zagrebu S. 3, 16-17(1984).

VINSKI-GASPARINI, Ksenija. Grupa Martijanec-Kaptol. // Praistorija jugoslavenskih zemalja 5(1987).

VINSKI-GASPARINI, Ksenija. Iskapanje prethistorijskog naselja u Belom Manastiru. // Osječki zbornik 5(1956).

VINSKI-GASPARINI, Ksenija. Kultura polja sa žarama u sjevernoj Hrvatskoj. Zadar, 1973.

VINSKI-GASPARINI, Ksenija. Neke pojave kontinuiteta s područja arheologije naših krajeva. // Peristil 1(1954).

VINSKI-GASPARINI, Ksenija; ERCEGOVIĆ, Slavenka. Ranosrednjovjekovno groblje u Brodskom Drenovcu.

VIRC, Zlatko. Rimska brončana plastika u Vinkovačkom muzeju. // Arheološki radovi i rasprave 4-5(1967).

VIRC, Zlatko. Župani i arhivsko gradivo Srijemske županije. // Glasnik arhiva Slavonije i Baranje 6(2001), 57-69.

VIROVITICA : 50 godina kazališta u Virovitici. Virovitica, 1995.
VLAISAVLJEVIĆ, Dajana. Pejzaž 19. stoljeća : iz fundusa Moderne galerije : katalog izložbe. Zagreb, 2001.

VODIČ kroz arhivske fondove i zbirke Državnog arhiva u Osijeku. Osijek, 2007.

VODIČ kroz stalni postav u Čardaku : paleontološka, arheološka, povijesna i kulturno-povijesna zbirka. Županja : Zavičajni muzej Stjepana Grubera, 2007.

VODIČ stalnog postava Galerije likovnih umjetnosti u Osijeku. Osijek, 1978.

VUČEDOL - treće tisućljeće p. n. e. : katalog izložbe. Ur. A. Durman. Zagreb, 1988.

VUJIČIĆ, Davorin. Hinko Juhn : magistarski rad. Zagreb, 2002.

VUKIČEVIĆ-SAMARŽIJA, Diana. Sakralna gotička arhitektura u Slavoniji. Zagreb, 1986.

VUKIČEVIĆ-SAMARŽIJA, Diana. Srednjovjekovna umjetnost u franjevačkim samostanima koji su pripadali provinciji Sv.Ćirila i Metoda. // Mir i Dobro : umjetničko i kulturno naslijeđe Hrvatske provincije Sv. Ćirila i Metoda : katalog izložbe. Zagreb : Galerija Klovićevi dvori, 2000.

VUKIČEVIĆ-SAMARŽIJA, Diana. Srednjovjekovna umjetnost. // Mir i dobro : umjetničko i kulturno nasljeđe hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda. Zagreb, 2000.

VUKIČEVIĆ-SAMARŽIJA, Diana. Umjetnička svjedočanstva srednjeg vijeka. // Kulturna baština Požege i Požeštine. Požega, 2004.

VUKIČEVIĆ-SAMARŽIJA, Diana. Umjetnost kasnog srednjeg vijeka. // Sveti trag - devetstogodina umjetnosti zagrebačke nadbiskupije : katalog izložbe. Zagreb, 1994.

VUKOSAVLJEV, Sava. Vojvođanska tambura. Novi Sad : Matica srpska, 1990. Str. 16-30.

VUKOVAR - Lijeva bara. Zagreb : Arheološki Muzej u Zagrebu, 1996.

VUKOVAR : pripremajući povratak : Franjevački samostan i crkva Sv. Filipa i Jakova : baština i obnova. Ur. Ružica Marić, Zlatko Karač. Zagreb : Gradski muzej Vukovar, 1998.

 

 

W

 

WAGNER, Walter. Geschichte des k. K. Kriegsministeriums : 1848-1888. Wien, 1966-1971. Sv 1: 1848-1866; Sv. 2: 1866-1888.

WAGNER, Walter. Quellen zur Geschichte der Militärgrenze im Kriegsarchiv Wien. // Schriften des Heeresgeschichtlichen Museums 6(1973), 261-290.

WALTER, Friedrich. Die Geschichte der österreichischen Zentralverwaltung in der Zeit Maria Theresias : (1740-1780). Wien, 1938. (Veröffentlichungen der Kommission für neuere Geschichte Österreichs ; 32).

WAURICK, G. Römische Helme. // A. Bottini i dr. Antike Helme : Sammlung Lipperheide und andere Bestände des Antikenmuseums Berlin. Mainz, 1988. (Monographien RGZM ; 14).

WERNER, Joachim. Beiträge zur Archäologie des Attila-Reiches. // AbhBAW München N.F. 38A(1956).

WERNER, Joachim. Die Langobarden in Pannonien. // AbhBAW München 55A(1962).

WERNER, Joachim. Der Schatzfund von Vrap in Albanien. // DÖAW 184 - Studien zur Archäologie der Awaren 2(1986).

WURZBACH-TANNENBERG, Konstantin von. Biographisches Lexikon des Kaisertums Österreich. Wien, 1870. Teil 22.

 

Z

 

ZAJEC, Vlasta. Aeternae memoriae Ioannis Iankovics de Daruvar : spomenik obitelji Ivana Jankovića Daruvarskog u Stražemanu. // Radovi Instituta za povijest umjetnosti 31(2007).

ZAJEC, Vlasta. Oltari i skulpture baroknog i neostilskog razdoblja. // Kulturna baština Požege i Požeštine. Zagreb, 2004.

ZBORNIK radova o fra Grguru Čevapoviću. Osijek : Zavod za znanstveni rad JAZU, 1990.

Das ZEITALTER Kaiser Franz Josephs von der Revolu­tion zur Gründertzeit. Schloss Grafenegg, 1984.

ZEC, Daniel. Ikonološka interpretacija kapele Pejačević u Našicama. // Osječki zbornik 28(2006).

ZEC, Daniel. Osječki kipari - Leović, Živić, Nemon, Švagel-Lešić. Osijek : Galerija likovnih umjetnosti, 2008.

ZLAMALIK, Vinko. Bela Csikos-Sesia. Zagreb : Moderna galerija, 1964.

ZLAMALIK, Vinko. Bela Čikoš Sesija. Zagreb : JAZU : Društvo povjesničara umjetnosti SR Hrvatske, 1984.

 

Ž

 

ŽDRALOVIĆ, Muhamed. Bosansko-hercegovački prepisivači djela u arabičkim rukopisima. Sarajevo : Svjetlost, 1988. Sv. 1, str. 147. i 199.; sv. 2, str. 68.

ŽDRALOVIĆ, Muhamed. Srž značenja : kolofon djela "Hulasa al-ma'ani" i "Tumač uz kolofon djela đakovačkog muftije". // Behar 7, 36(1998).

ŽIVAKOVIĆ-KERŽE, Zlata; JARM, Antun. Župna crkva Sv. Petra i Pavla u Osijeku. Osijek, 1995.

ŽIVKOVIĆ, Zdravko. Aleksandar Freudenreich. Zagreb, 1992.

ŽIVOT i djelo Josipa Jurja Strossmayera : prigodna izložba u povodu 190. obljetnice rođenja i 100. obljetnice smrti biskupa Josipa Jurja Strossmayera : izbor iz građe Muzeja Slavonije, Državnog arhiva i Galerije likovnih umjetnosti u Osijeku. Osijek : Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU : Muzej Slavonije : Državni arhiv u Osijeku : Galerija likovnih umjetnosti Osijek, 2005.

ŽUPANOVIĆ, Lovro. Glazbeni život Slavonske Požege u 18. stoljeću. // Glazbeni barok u Hrvatskoj. Osor : OGV, 1989.

 

 

 

Izvori foto-dokumentacije

 

Arhiv Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Državni arhiv, Bratislava, Republika Slovačka

Grad Vinkovci

Gradski muzej Požega

Gradski muzej Vukovar

Hrvatski državni arhiv, Zagreb

Hrvatsko narodno kazalište, Osijek

Kazalište Virovitica

Kongresna knjižnica, Washington D.C., SAD

Mađarski državni arhiv, Budimpešta, Republika Madžarska

Muzej grada Iloka

Muzej Slavonije, Osijek (fototeka)

Muzej suvremene umjetnosti, Arhiv Tošo Dabac, Zagreb

Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb (fototeka)

Nacionalna knjižnica, Beč, Republika Austrija /faksimil/

Nacionalna knjižnica, Napulj, Republika Italija /faksimil/

Privatna arhiva Antonije Bognar Šaban

Zbirka obitelji Vrbenski