Izložba
Slavonija, Baranja i Srijem - vrela europske civilizacije
27. travnja – 2. kolovoza 2009. (produženo do 11. listopada 2009.)

Glavna koordinatorica izložbe
Branka Šulc

Stručno povjerenstvo za koncepciju izložbe
Stanko Andrić
Božo Biškupić
Naila Ceribašić
Stjepan Ćosić
Ivana Iskra Janošić
Zvonko Maković
Vladimir Marković
Ferdinand Meder
Krešimir Nemec
Branka Šulc
Žarko Španiček

Urednice izložbe
Vesna Kusin
Branka Šulc

Kustosica izložbe
Iva Sudec

Likovni postav
Nikolina Jelavić Mitrović

Suradnici na pripremi postava izložbe
Zvonko Bojčić
Matea Brstilo Rešetar
Ana Filep
Tatjana Grgečić
Jasminka Lugarec
Domagoj Ljubić
Danijela Marković
Mladen Radić
Iva Sudec
Edita Šurina

Video projekcije
Vladimir Končar, Studio (R)evolucija, Zagreb

Izbor filmova
Nikica Gilić

Ilustracije na izložbi
Tomislav Buntak

Dizajn zvuka
Vjeran Šalamon

Vizualni identitet plakata, pozivnice
Studio Bachrach & Krištofić

Izrada zemljopisnih karata
Tomislav Kaniški

Tehnička organizacija izložbe
Dragutin Matas

Restauratorski radovi

Hrvatski restauratorski zavod Zagreb, Osijek, Ludbreg
Koordinatori: Darko Ivić, Sanda Milošević, Ksenija Škarić

Zagreb: Veljko Bartol, Dejana Brdarić, Mario Braun, Gordana Car, Goran Cukrov, Renata Duvančić, Tonko Fabris, Davor Filipčić, Dragutin Furdi, Marijana Galović, Vanesa Gjini, Stela Grmoljez Ivanković, Maja Hajon, Katija Hrepić, Ivan Jengić, Suzana Kallay, Kamenko Klofutar, Mia Krkač, Sandra Lucić- Vujičić, Marina Martek, Mirela Mateljak, Željka Mlinarić, Diana Nazor, Igor Oros, Miroslav Pavličić, Anđelko Pedišić, Ana Pohl Mitrović, Vjeran Potočić, Branka Regović, Mate Roščić, Vlatka Rudeš Vončina, Vesna Sobota, Marinko Šagolj, Daniel Štimac, Orest Šuman, Magdalena Vlaho
Ludbreg: Davor Bešvir, Roko Cyprin Buljan, Zlatko Kapusta, Stanko Kirić

Osijek: Dora Bratelj, Jasmina Budoš, Klara Debeljak, Željko Hnatjuk, Eduard Hudolin, Dorjan Jašinski, Vladimir Lukenda, Iva Međurečan, Karolina Mihajlović, Ivan Pavešković Burazer, Dinko Ramljak, Svetlana Schmidt, Vjekoslav Schmidt

Hrvatski državni arhiv:
Tatjana Mušnjak

Nacionalna i sveučilišna knjižnica:
Marina Anić, Renata Belančić, Željka Dovijanić, Sanja Grgić, Karmen Jurišić, Dragica Krstić, Sanja Kulašić, Lucija Leščić, Renato Majetić, Katica Milas, Suzana Njegač, Martina Pavec, Vlasta Petruša, Marinka Petti, Stanislava Rakić-Mutak, Đuro Singer, Snježana Vlašić

Marketing
Siniša Pušonjić
Petra Senjanović

Tehnička realizacija izložbe
Tehnička služba Galerije Klovićevi dvori
Tomislav Antolić, Damir Babić, Dragutin Kožić, Davor Markotić, Dragutin Matas, Vinko Soldan, Tomo Šetek

Transport izložbe
Galerija Klovićevi dvori

Osiguranje izložbe
Croatia osiguranje d.d.

Izložba je ostvarena suradnjom i zahvaljujući potpori Ministarstva kulture Republike Hrvatske

Izložba ovakva opsega i značenja ne bi bila moguća bez svesrdne pomoći i susretljivosti brojnih kulturnih ustanova koje su za nju posudile izloške, na čemu im organizatori zahvaljuju. To su:

Arheološki muzej Osijek
Arheološki muzej u Zagrebu
Centar za prapovijesna istraživanja, Zagreb
Državni arhiv u Osijeku
Državni arhiv u Slavonskom Brodu
Državni arhiv u Slavonskom Brodu, Odjel Požega
Etnografski muzej, Zagreb
Galerija likovnih umjetnosti, Osijek
Gliptoteka Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb
Gradska knjižnica Samobor
Gradski muzej Nova Gradiška
Gradski muzej Požega
Gradski muzej Vinkovci
Gradski muzej Virovitica
Gradski muzej Vukovar
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Hrvatska radiotelevizija
Hrvatski državni arhiv
Hrvatski glazbeni zavod, Zagreb
Hrvatski povijesni muzej, Zagreb
Hrvatski prirodoslovni muzej, Zagreb
Institut za arheologiju, Zagreb
Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske
Moderna galerija, Zagreb
Muzej Brodskog Posavlja, Slavonski Brod
Muzej Đakovštine, Đakovo
Muzej grada Iloka
Muzej grada Zagreba
Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka
Muzej Srpske pravoslavne crkve, Zagreb
Muzej Slavonije, Osijek
Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb
Muzej Valpovštine, Valpovo
Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb
Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb
Spomen-muzej Josipa Jurja Strossmayera, Đakovo
Zavičajni muzej Našice
Zavičajni muzej Slatina
Zavičajni muzej Stjepana Grubera, Županja

Bez razumijevanja i potpore nadbiskupija, biskupija, Hrvatske franjevačke provincije sv.Ćirila i Metoda, Franjevačkog provincijalata, mnogih samostanskih i crkvenih zbirka, arhiva i knjižnica iz kojih su posuđeni brojni umjetnički sakralni predmeti, ne bi mogla biti cjelovita tako kompleksna izložba i stoga su im organizatori također zahvalni. Vrata izložbi otvorili su:

Crkva Rođenja Blažene Djevice Marije, Kutjevo
Crkva sv. Ivana Kapistrana, Ilok
Crkva sv. Marije, Nova Kapela
Crkva sv. Marije Magdalene, Bebrina
Crkva sv. Mihovila Arkanđela, Donji Miholjac
Crkva sv. Mihovila Arkanđela, Slavonski Dubočac
Crkva sv. Mihovila u Tvrđi, Osijek
Crkva sv. Terezije, Nova Gradiška
Dijecezanski arhiv i knjižnica, Đakovo
Đakovačko-osječka nadbiskupija
Franjevački samostan sv. Antuna Padovanskog, Koprivnica
Franjevački samostan sv. Antuna Padovanskog, Našice
Franjevački samostan Sv. Duha, Požega
Franjevački samostan sv. Filipa i Jakova, Vukovar
Franjevački samostan sv. Frane, Šibenik
Franjevački samostan sv. Franje, Zagreb
Franjevački samostan sv. Ivana Kapistrana, Ilok
Kapucinski samostan sv. Jakova, Osijek
Franjevački samostan sv. Križa u Tvrđi, Osijek
Franjevački samostan sv. Petra apostola, Cernik
Franjevački samostan sv. Petra i Pavla, Šarengrad
Franjevački samostan Presveta Trojstva, Slavonski Brod
Franjevački samostan sv. Roka, Virovitica
Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda, Franjevački provincijalat, Zagreb
Metropolija zagrebačko-ljubljanska i cijele Italije, Eparhija zagrebačko-ljubljanska i cijele Italije
Požeška biskupija
Zagrebačka nadbiskupija
Organizatori najtoplije zahvaljuju i privatnim posuđivačima koji su posudbom izložaka pridonijeli ostvarenju projekta. To su:

Vido Bagur, Zagreb
Anka Bogdanović, Nova Kapela
Josip Bratulić, Zagreb
Suzana Brizanac, Stari Jankovci
Žarko Deči, Zagreb
Ivan Faktor, Osijek
Mihael Ferić, Slavonski Brod
Miroslava Hadžihusejnović Valašek, Zagreb
Filip Trade, Zagreb
Zdenka Kapko Foretić, Zagreb
Vinko Kovačev, Topolje
Antun Maračić, Zagreb
Dubravko Mataković, Vinkovci
Matija Mutavdžić, Lužani
Krešimir Nemec, Zagreb
Zora Petrašević, Bijelo Brdo
Eva Sedak, Zagreb
Josip Sivek, Lug
Kata i Nikola Sklizović, Rakitovica
Vera Svoboda, Zagreb
Ana Verić, Babina Greda
Kolekcija Vugrinec, Varaždin
Zbirka Drventić-Mikolašev, Gajić
Zbirka Kovačev, Topolje

Zahvalnost organizator izražava i za posudbu građe, koju su omogućili:

Arhiv obitelji Brlić, Slavonski Brod
Češka beseda, Daruvar
Dječje kazalište ˝Branko Mihaljević˝, Osijek
Društvo za promicanje hrvatske baštine ˝Šokadija˝, Zagreb
Folklorni ansambl Broda, Slavonski Brod
Glazbalarska radnja Jurković, Podvinje
Glazbalarska radnja Tatić, Osijek
Glazbena škola Franje Kuhača, Osijek
Grad Đakovo
Grad Orahovica
Gradska knjižnica Samobor
Gradsko kazalište ˝Joza Ivakić˝, Vinkovci
Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo ˝Osijek 1862.˝, Osijek
Hrvatsko narodno kazalište, Osijek
Hrvatsko pjevačko i glazbeno društvo ˝Dunav˝, Vukovar
Hrvatski tamburaški savez, Osijek
Kazalište Virovitica
Kulturno-umjetničko društvo ˝Kolo˝, Donja Bebrina
Kulturno-umjetničko društvo ˝Matija Gubec˝, Slavonski Kobaš
Muzej tambure, Slavonski Brod
Osnovna glazbena škola ˝Kontesa Dora˝, Našice
Posudionica i radionica narodnih nošnji, Zagreb
Radio Osijek
Savez Rusina i Ukrajinaca Republike Hrvatske
Slavonsko tamburaško društvo ˝Pajo Kolarić˝, Osijek
Slovačka kulturno-umjetnička udruga ˝Franjo Strapač˝, Našice
Srpsko kulturno društvo ˝Prosvjeta˝, Zagreb
Tamburaški orkestar ˝Tamburica˝, Staro Petrovo Selo
Udruga prijatelja baranjskih starina Ižip, Topolje
Zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije, Vukovar
Zahvaljujemo također:
Croatia recordsu, Zagreb
Dancing bearu, Zagreb
Hit recordsu, Zagreb
Hrvatskoj radioteleviziji, Zagreb
Hrvatskomu filmskom arhivu, Zagreb
Hrvatskomu leksikografskom zavodu, Zagreb
Matici hrvatskoj, Zagreb
Scardoni d.o.o., Zagreb
Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Zagreb
Zagreb filmu


Katalog izložbe
Slavonija, Baranja i Srijem – vrela europske civilizacije

Nakladnici
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske
Galerija Klovićevi dvori, Zagreb

Za nakladnika
Božo Biškupić
Vesna Kusin

Glavni i odgovorni urednik
Božo Biškupić

Urednice
Vesna Kusin
Branka Šulc

Autori kataloških jedinica
Stanko Andrić
Zvjezdana Antoš
Branka Baksa
Jacqueline Balen
Dubravka Balen-Letunić
Branka Ban
Tomislav Bilić
Radmila Biondić
Antonija Bogner Šaban
Zvonko Bojčić
Jelena Borošak Marijanović
Dora Bošković
Mario Braun
Marina Bregovac Pisk
Matea Brstilo Rešetar
Ivanka Bunčić
Katarina Bušić
Naila Ceribašić
Olivera Crevar
Sanja Cvetnić
Ružica Černi
Stjepan Ćosić
Dragan Damjanović
Željko Demo
Marko Dizdar
Ladislav Dobrica
Danko Dujmović
Mihael Ferić
Slavica Filipović
Josip Forjan
Ljubica Gligorević
Hermine Goericke-Lukić
Ante Grubišić
Miroslava Hadžihusejnović-Valašek
Ida Horvat
Tomislav Hršak
Goran Hruška
Mirela Hutinec
Lidija Ivančević Španiček
Grgur Marko Ivanković
Ivanka Ivkanec
Vjekoslav Jukić
Mirjana Jurić
Jasna Jurković
Janja Juzbašić
Zdenka Kapko-Foretić
Zlatko Karač
Ksenija Katalinić
Vjera Katalinić
Jaroslav Klubičko
Vesna Kolić-Klikić
Koraljka Kos
Dinko Kozak
Marina Kovač
Branko Kranjčev
Irena Kraševac
Maja Krznarić Škrivanko
Dražen Kušen
Josip Lozuk
Silvija Lučevnjak
Lovorka Magaš
Nadja Maglica
Zvonko Maković
Andreja Malovoz
Grozdana Marošević
Dubravka Matoković
Branka Migotti
Marija Mihaljević
Irena Miholić
Lidija Miklik-Lozuk
Kornelija Minichreiter
Ivan Mirnik
Ivanka-Jasenka Miškiv
Nenad Moačanin
Tihomira Mršić
Jasminka Najcer Sabljak
Dorica Nemeth Ehrlich
Maja Novaković
Mladen Obad Šćitaroci
Tatjana Paić-Vukić
Milan Pelc
Danijel Petković
Miroslav Pišonić
Višnja Plemić
Hrvoje Potrebica
Lada Prister
Mladen Radić
Ivan Radman-Livaja
Valentina Radoš
Darja Radović Mahečić
Mirjana Randić
Anita Rapan-Papeša
Ante Rendić Miočević
Mirjana Repanić-Braun
Toni Roca
Darko Rukavina
Dubravka Sabolić
Silvija Salajić
Eva Sedak
Katica Simoni
Andreja Smetko
Dubravka Sokač Štimac
Stjepan Sremac
Stjepan Sršan
Vlasta Šabić
Ljiljana Šepić
Ivica Šestan
Jasna Šimić
Danko Šourek
Žarko Španiček
Mirjana Šperanda
Dragica Šuvak
Gabrijel Takač
Nela Tarbuk
Zvonimir Toldi
Željko Tomičić
Marija Tonković
Tanja Trška
Andor Vegh
Sanja Vidović
Marina Vinaj
Davor Vrsaljko
Diana Vukičević-Samardžija
Hrvoje Vulić
Ana Wild
Daniel Zec
Andrej Žmegač

Urednici kataloških jedinica
Ivanka Maroević
Iva Sudec
Goran Zlodi

Baza podataka
Link 2, d.o.o.
Ivanka Maroević
Goran Zlodi

Urednici fotografije
Vidoslav Barac
Sanja Grković

Autori fotografija
Vidoslav Barac
Goran Bekina
Natalija Vasić
i
Vido Bagur
Mario Braun
Milan Drmić
Miro Dvorščak
Antun Maračić
Nikola Szege
Renata Škrinar
Žarko Španiček
Marin Topić
te fotografije iz fotodokumentacije iz hrvatskih i inozemnih arhiva, muzeja, knjižnica te privatnih zbirki

Autor fotografija postava izložbe
Vidoslav Barac

Suradnici na pripremi i redakciji fotografija
Vidoslav Barac
Goran Bekina
Mario Braun
Sanja Grković
Marija Jenić
Adriana Kranjčec
Matea Brstilo Rešetar
Renata Škrinar
Jelena Špekuljak
Edita Šurina
Natalija Vasić

Bibliografija
Jelena Leščić

Lektura i korektura
Boris Rozga


Grafičko oblikovanje monografije i priprema za tisak
Art Dizajn, Zagreb
Tea Rittig Šiško
Nikola Šiško

Tisak
Printera, Zagreb

Tiskano u Hrvatskoj, prosinac 2009.

Naklada
1000 primjeraka


C Sva prava pridržana
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske
Galerija Klovićevi dvori

Cip zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem


ISBN
978-953-271-033-5Virtualni mrežni katalog izložbe
Slavonija, Baranja i Srijem – vrela europske civilizacije

Nakladnik
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

Za nakladnika
Božo Biškupić

Glavni i odgovorni urednik
Božo Biškupić

Urednici
Branka Šulc
Goran Zlodi

Autori kataloških jedinica
Stanko Andrić
Zvjezdana Antoš
Branka Baksa
Jacqueline Balen
Dubravka Balen-Letunić
Branka Ban
Tomislav Bilić
Radmila Biondić
Antonija Bogner Šaban
Zvonko Bojčić
Jelena Borošak Marijanović
Dora Bošković
Mario Braun
Marina Bregovac Pisk
Matea Brstilo Rešetar
Ivanka Bunčić
Katarina Bušić
Naila Ceribašić
Olivera Crevar
Sanja Cvetnić
Ružica Černi
Stjepan Ćosić
Dragan Damjanović
Željko Demo
Marko Dizdar
Ladislav Dobrica
Danko Dujmović
Mihael Ferić
Slavica Filipović
Josip Forjan
Ljubica Gligorević
Hermine Goericke-Lukić
Ante Grubišić
Miroslava Hadžihusejnović-Valašek
Ida Horvat
Tomislav Hršak
Goran Hruška
Mirela Hutinec
Lidija Ivančević Španiček
Grgur Marko Ivanković
Ivanka Ivkanec
Vjekoslav Jukić
Mirjana Jurić
Jasna Jurković
Janja Juzbašić
Zdenka Kapko-Foretić
Zlatko Karač
Ksenija Katalinić
Vjera Katalinić
Jaroslav Klubičko
Vesna Kolić-Klikić
Koraljka Kos
Dinko Kozak
Marina Kovač
Branko Kranjčev
Irena Kraševac
Maja Krznarić Škrivanko
Dražen Kušen
Josip Lozuk
Silvija Lučevnjak
Lovorka Magaš
Nadja Maglica
Zvonko Maković
Andreja Malovoz
Grozdana Marošević
Dubravka Matoković
Branka Migotti
Marija Mihaljević
Irena Miholić
Lidija Miklik-Lozuk
Kornelija Minichreiter
Ivan Mirnik
Ivanka-Jasenka Miškiv
Nenad Moačanin
Tihomira Mršić
Jasminka Najcer Sabljak
Dorica Nemeth Ehrlich
Maja Novaković
Mladen Obad Šćitaroci
Tatjana Paić-Vukić
Milan Pelc
Danijel Petković
Miroslav Pišonić
Višnja Plemić
Hrvoje Potrebica
Lada Prister
Mladen Radić
Ivan Radman-Livaja
Valentina Radoš
Darja Radović Mahečić
Mirjana Randić
Anita Rapan-Papeša
Ante Rendić Miočević
Mirjana Repanić-Braun
Toni Roca
Darko Rukavina
Dubravka Sabolić
Silvija Salajić
Eva Sedak
Katica Simoni
Andreja Smetko
Dubravka Sokač Štimac
Stjepan Sremac
Stjepan Sršan
Vlasta Šabić
Ljiljana Šepić
Ivica Šestan
Jasna Šimić
Danko Šourek
Žarko Španiček
Mirjana Šperanda
Dragica Šuvak
Gabrijel Takač
Nela Tarbuk
Zvonimir Toldi
Željko Tomičić
Marija Tonković
Tanja Trška
Andor Vegh
Sanja Vidović
Marina Vinaj
Davor Vrsaljko
Diana Vukičević-Samardžija
Hrvoje Vulić
Ana Wild
Daniel Zec
Andrej Žmegač

Urednici kataloških jedinica
Ivanka Maroević
Iva Sudec
Goran Zlodi

Baza podataka
Link 2 d.o.o.
Ivanka Maroević
Goran Zlodi

Oblikovanje i programiranje virtualnog mrežnog kataloga
Link 2 d.o.o.

Urednici fotografije
Vidoslav Barac
Sanja Grković

Autori fotografija
Vidoslav Barac
Goran Bekina
Natalija Vasić
i
Vido Bagur
Dražen Bota
Mario Braun
Milan Drmić
Miro Dvorščak
Antun Maračić
Mario Romulić
Nikola Szege
Renata Škrinar
Žarko Španiček
Zvonimir Tanocki
Domagoj Topić
Marin Topić
te fotografije iz fotodokumentacije iz hrvatskih i inozemnih arhiva, muzeja, knjižnica te privatnih zbirki

Autor fotografija postava izložbe
Vidoslav Barac

Suradnici na pripremi i redakciji fotografija
Vidoslav Barac
Goran Bekina
Mario Braun
Sanja Grković
Marija Jenić
Adriana Kranjčec
Matea Brstilo Rešetar
Renata Škrinar
Jelena Špekuljak
Edita Šurina
Natalija Vasić

Bibliografija
Jelena Leščić

Lektura
Boris Rozga

C Sva prava pridržana
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske