Uvodna riječ
Izdavaštvo
O katalogu
O fotografiji
Izložbenim i kulturološkim projektom Slavonija, Baranja i Srijem - vrela europske civilizacije u 2009.g. u Galeriji Klovićevi dvori smo predstavili, nakon prethodne uspješne izložbe održane po istome modelu Dalmatinska zagora - nepoznata zemlja, izvanredno vrijedan korpus hrvatske kulture, sazdan od povijesnih slojeva kulturnim naslijeđem plodnih prostora međurječja Dunava, Drave i Save.

Izložba je pokazala, a publikacijama i potvrdila, kako se radi o dosad najpotpunijem kulturno- povijesnom pregledu toga osebujnog kulturnog prostora i dala posve novi pogled i novo vrednovanje neslućenog bogatstva prirode i baštine i široki, složeniji uvid u svijet prikazanoga prostora.

Slojevitost zastupljenih kultura, gustoća i tipološka raznolikost baštine svrstavaju Slavoniju, Baranju i Srijem u bogatu makroregiju ne samo hrvatske već i europske kulture. Da bi se razumjela cjelina izložbe, bilo je važno odrediti kulturna ishodišta i dodire u svoj višeslojnosti prostora, njegovo mjesto u svekolikoj baštini, a potom širokim potezom osvijetliti pojedina područja, čime se uspostavlja i sadržajna veza u toliku broju tematskih cjelina. Drugim riječima, pokazati Slavoniju, Baranju i Srijem kao kulturološki mixtum compositum, te pri tomu otkrivati nova vrela i otvarati nove putove zainteresiranim istraživačima.

Unatoč nizu već održanih velikih izložaba u hrvatskim muzejima poput onih o secesiji, baroku, bidermajeru, Ružici gradu, Vučedolu, benediktinskoj opatiji sv. Mihovila na Rudini, 130 godina Muzeja Slavonije i mnogih drugih na kojima je bila zastupljena i baština naše Slavonije, Baranje i Srijema, ipak, i ova izložba je to potvrdila, ona nije bila dovoljno poznata.Odrazi i odbljesci te nove slike Slavonije, Baranje i Srijema sabrani su u dvije opsežne monografije i katalogu izložbe i njezin su plodonosni priručnik.

Istraživači će moći, uz obilje do danas objavljenih znanstvenih i stručnih radova, ovom izložbenom i izdavačkom korpusu dodavati nove slojeve u rekonstrukciji prošlosti, a mrežnim virtualnim katalogom te izložbe, prvim takove vrste u nas na mrežnim stranicama Ministarstva kulture www.kultura.hr, dosegnuti obilje informacija i stručnih te vizualnih podataka vezanih uz izložbu Slavonija, Baranja i Srijem.

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske kao inicijator i voditelj ovoga projekta, suradnjom sa svim ustanovama baštine i vrsnim stručnjacima teme, nastavlja sa izložbom i publikacijama o Slavoniji, Baranji i Srijemu i sa novim vrednovanjem hrvatskog kulturnog prostora.

Ministar kulture

mr.sc. Božo Biškupić
Tematske Cjeline