Kazalište u Slavoniji, Baranji i Srijemu razvijalo se različitim intenzitetom i u različitim žarištima. Prve isusovačke i franjevačke predstave izvode se u 18. stoljeću (Požega, Brod, Vukovar, Osijek). Od sredine 19. stoljeća tim prostorom kruže njemačke/austrijske i srpske putujuće trupe. Gostovanja Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada od 1861. do 1909. godine protuteža su njemačkom jeziku na pozornici. Posebno su važna gostovanja zagrebačkog Hrvatskog narodnog kazališta (prvo u listopadu 1862.) jer svjedoče o nacionalnim umjetničkim snagama. Temeljna pretpostavka razvoja dramske književnosti bila je uspostava hrvatskog profesionalnog kazališta 1860. Na zagrebačkoj pozornici neovisno o pripadnosti pravcima i žanrovima, od realizma do moderne, praizvedene su drame Janka Jurkovića, Josipa Kozarca, Josipa Eugena Tomića, Ise Velikanovića, Ilije Okrugića, Ante Kuzmanovića, Ante Benešića, Joze Ivakića, Vladimira Lunačeka, Srgjana Tucića i Josipa Kosora. Na donekle izdvojenom mjestu je J ...
Bela Čikoš Sesija: Slavonski preporod - zastor postavljen u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku (fotografija). - Arhiv Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU.
Izuzmu li se deklamacije ili tijelovske procesije, Požežani su 27. kolovoza 1715. prvi put vidjeli pravu kazališnu predstavu. Naslov i sadržaj nije po ...
Požega
Za kazališnu tradiciju Slavonskog Broda od iznimne je vrijednosti predstava Judit, victrix Holofernis, kojoj latinski naslov glasi "Actio comica idiom ...
Slavonski Brod
Vukovarska kazališna povjestica počinje uprizorenjem drame Josip, sin Jakoba patriarke Grgura Čevapovića. U Svetom pismu franjevac je Čevapović ...
Vukovar
Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku najstarije je profesionalno kazalište u sjevernoj Hrvatskoj i djeluje od 7. prosinca 1907. Međutim, scenska aktiv ...
Osijek
Prvi podatak o kazališnom životu u Vinkovcima potječe iz 1876. godine. Skupina mladih Vinkovčada zatražila je dopuštenje za osnivanje diletantskog kaz ...
Vinkovci
Kada je 21. travnja 1871. Viroviticu zahvatio katastrofalan požar, u prikupljanju pomoći naročito su se iskazali Zagrepčani koji su u Narodnome zemalj ...
Virovitica
Antun Gustav Matoš je napisao da u vinorodnim krajevima napreduje ono što je lijepo: pjesništvo, glazba, umjetnost. Ta tvrdnja nije tek emocionalni Ma ...
Ilok