Najstariji nalazi tragova živih bića u Slavoniji sežu u drevnu prošlost, od vremena Panonskog mora za trajanja tercijara. Rijetko je koje područje u našoj domovini tako bogato ostacima izumrlih sisavaca kao što je Slavonija, odnosno široko međurječje između rijeka Save, Drave i Dunava. U razdoblju mlađeg kamenog doba, starijeg neolitika, dolazi do stvaranja prvih naselja i najstarije neolitičke kulture u jugoistočnoj Europi - starčevačke kulture. Od srednjeg neolitika pod utjecajem vinčanske na starčevački supstrat nastaje sopotska kultura, dok u zapadnim područjima Slavonije nastaje korenovska kultura. Tijekom kasnog neolitika vinčanska se kultura iz svog matičnog područja širi negdje do područja Vukovara, a u zapadnoj Slavoniji razvija se brezovljanski tip sopotske kulture.

Područje istočne Slavonije i Srijema, koje je pružalo povoljne uvjete za život populacija od kamenoga doba kontinuirano do današnjih dana, ima važnu ulogu u sagledavanju eneolitičkih kultura. Na
...
Kaciga. - mlađe željezno doba, latenska kultura, 1. st. pr. Kr. - rijeka Sava u Donjoj Varoši pokraj Stare Gradiške. - Arheološki muzej Osijek.
Tijekom tercijarnog razdoblja, kroz 65 milijuna godina, u razvoju Zemljine kore područja sjeverne Hrvatske bila su najvećim dijelom pod morem, manjim ...
Paleontologija
Formiranje neolitika pada u najmlađe geološko razdoblje Zemljine povijesti koje obilježava ublažavanje oštre kontinentalne klime, porast oborina i vod ...
Starčevačka kultura
Sopotska kultura
Glavna značajka bakrenoga doba ili eneolitika (aeneus-mjeden, bakren, lithos-kamen) jest upotreba metala, i to bakra i zlata, za izradbu nakita, oružj ...
Vučedolska kultura
Lasinjska kultura
Badenska kultura
Kostolačka kultura
Ostale kulture eneolitika
Brončano doba (2500. - 800. god. pr. Kr.) obilježila je različitost kulturnih pojava koje su bile uvjetovane reljefnom raznolikošću i otvorenosti pros ...
Rano brončano doba
Srednje brončano doba
Kasno brončano doba
Nastanak i razvoj željezodobnih zajednica koje su naseljavale prostore Slavonije, Baranje i Srijema definirani su njihovom pripadnošću južnom dijelu P ...
Starije željezno doba
Mlađe željezno doba