Zanimanje za život običnog naroda, bilježenje pojedinih pojava i njihovo tumačenje, javljaju se već u srednjem vijeku. Međutim, tijekom turskih ratova propali su gotovo svi pisani izvori o Slavoniji i Slavoncima. Tek će nakon oslobađanja velikih dijelova Hrvatske od Turaka pažnja biti posvećena opisivanju oslobođenih krajeva, njihovih gospodarskih mogućnosti i načina života preostalog stanovništva, te se prvi takvi opisi iz pera državnih činovnika pojavljuju tek u vrijeme državnog prosvjetiteljstva, a jedno od prvih knjiga te vrste svakako je Satir iliti divji čovik u verše Slavoncem M. A. Relkovića. Matija Petar Katančić teorijskim promišljanjima i studijama udario je temelje hrvatskoj etnologiji: u pojavama pučke kulture vidi emotivne, estetske i dokumentarne vrijednosti – to što su nam namrli naši stari, zaslužuje pažnju već iz poštovanja prema njima; osim toga, proizvodi pučke umjetnosti jednostavno su lijepi i stoga zavrjeđuju našu pažnju; konačno, pojave pučke kulture dok ...
Sanduk za ruho. - kraj 19. ili početak 20. st. - Baranja. - Muzej Slavonije Osijek; E-156865.
Na prijelazu 17. u 18. stoljeće najveći dio svojih egzistencijalnih potreba tradicijsko je društvo moglo osigurati preko domaćinstva, a ono što sama o ...
Poljodjeljstvo
Stočarstvo
Vinogradarstvo
Ribarstvo
Lončarstvo
Slavonske tikvice
Tikvičarska soba Ivakić
Krpane ponjave
Središnje mjesto u tradicijskoj kulturi stanovanja je soba. To je bila prva i najveća prostorija tradicijske seljačke kuće koja je dokumentirana već p ...
Baranjska soba
Namještaj i uporabni predmeti
Područje Slavonije, Baranje i Srijema odlikuje se mnoštvom oblika, vrsta i suvrstica tradicijskog ruha kojemu je teško naći premca izvan panonskog pro ...
Tradicijsko ruho
Oglavlja i frizure
Nakit
Obuća
Zlatovez
Svila
Obrtnički rad
Obnova nošnji
Kad je riječ o društvenome životu i strukturi hrvatskog seoskog društva u Slavoniji, Baranji i Srijemu u prvoj polovici 20. stoljeća, valja naglasiti ...
Prizori iz seljačkog života