Završni dio izložbe posvećen je konzervatorsko-restauratorskim postupcima kojima istražujemo, uređujemo, obnavljamo i prezentiramo spomeničke vrijednosti kulturnih dobara, bilo da je riječ o umjetninama ili o građevinama. Tim postupcima proširujemo naše spoznaje o nastanku i prirodi umjetnina i povijesnih građevina, o njihovoj urednosti i značenju za hrvatsku kulturnu baštinu.

Prirodoslovnim metodama, uglavnom fizikalnim i kemijskim, pronalazimo i ono što je sakriveno od pogleda, što nam otkriva povijesnu slojevitost i osobitost izgradnje građevina ili nastanka nekog predmeta. Tim metodama moguće je ustanoviti kojim se umjetničkim postupcima umjetnik koristio u ostvarenju umjetnine ili otkriti vrijedne oslike iz prošlih epoha koje su na zidovima crkva prekrivali naknadni premazi te arhitektonske elemente ranijih stilskih obilježja, koje su godinama prekrivali kasnije žbukani slojevi. Rezultati takvih istraživanja novi su nalazi koji pridonose vrednovanju naše kulturne
...
Keramičko krunište dimnjaka (replika). - Dvorac Odescalchi, Ilok.
Povremeno organiziranje velikih tematskih izložaba često uključuje terenska istraživanja građe i revalorizaciju spomenika te potiče konzervatorsko-res ...
Restauracija
Kulturu života na tlu Slavonije, Baranje i Srijema, od prapovijesti pa do 13. stoljeća možemo po materijalnim nalazima pratiti samo na osnovi rezultat ...
Konzervacija