Sustavna arheološka iskopavanja gradskih utvrda, burgova, palača i sličnih utvrđenih objekata su rijetka, ali su svakako posebno značajna jer nalazi oslikavaju život u takvim zatvorenim kasnosrednjovjekovnim cjelinama, trgovačke veze, ekonomski status vlasnika, umjetničke dosege i utjecaje, a na poseban način oslikavaju i povijesne događaje. Iako je uglavnom riječ o devastiranim objektima, čiji se građevinski materijal koristio za gradnju okolnih naselja, a sitne nalaze „prikupili“ su različiti „ljubitelji starina“, ipak se pažljivim slaganjem može postupno ispunjavati veliku prazninu u istraživanju materijalne kulture kasnog srednjovjekovlja istočne Hrvatske.

Ovdje želimo nabrojiti samo neka istraživanja gradova, burgova, utvrda i sakralnih objekata u posljednjih 50-tak godina koja su dala velik dio materijala upravo za izložbu „Slavonija, Baranja i Srijem“. To su prije svega Ružica-grad kod Orahovice, Ilok, zatim Kolođvar u blizini Osijeka, Našice – „Klara“, Virovi
...
Kamena ploča s rozetom. - početak 16. st. - Ružica grad. - Zbirka grada Orahovice.
Zauzevši 582. Sirmij (Srijemsku Mitrovicu), Avari su do kraja 6. stoljeća ovladali čitavom južnom Panonijom. Novi etnički element koji je na taj prost ...
Huni
Istočni Goti (Ostrogoti)
Gepidi
Langobardi
Slaveni
Avari
Bjelobrdska kultura
Pod Arpadovićima (1102. - 1301.) potpuno je ustrojena crkvena uprava prema kojoj je glavnina današnje Slavonije pripala Pečuškoj biskupiji, a zapadni ...
Opatija sv. Mihovila - Rudina
Kamena plastika romanike
Gotika
Oko polovice 13. st. oblikovao se u zapadnom dijelu međurječja Drave i Save novi politički entitet, Kraljevina Slavonija (Regnum Sclavoniae). U župani ...
Keramika, pećnjaci
Srednjovjekovni novac
Srednjovjekovno oružje
Srednjovjekovni nakit
Renesansa je na slavonskom tlu zastupljena tek s manjim brojem spomenika, odnosno njihovih ostataka. Te krhotine na stvaran i metaforički način oslika ...
Krhotine renesanse u Slavoniji
Od trenutka u kojem nam vrela počinju svjedočiti o postojanju plemstva u Slavoniji, ona nam pričaju i o plemićkim rodovima. Štoviše, ti su rodovi u to ...
Srednjovjekovne isprave