Od pretpovijesti te bogate grčke i rimske civilizacije, srednjovjekovlja i humanističko-renesansne kulture i osmanske vladavine do kraja 17. stoljeća ostalo je malo arheoloških tragova i pisanih dokumenata u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Ti su spomenici uglavnom uništeni za osmanskih osvajanja u 16. stoljeću te u ratovima za oslobođenje od turske vlasti krajem 17. stoljeća. Unatoč tome, postoje jasni tragovi o bogatoj pisanoj kulturnoj baštini u regiji, ali i inozemnim središtima. Znatno je više i bolje su sačuvani spomenici nakon oslobođenja od osmanske vlasti, osobito od 18. stoljeća do danas. Već početkom 18. stoljeća upravna tijela, gospodarstva (osobito veliki vlastelinski posjedi), vojska i crkva organizirali su svoju djelatnost te su njihovim radom nastali dokumenti koji su danas bogat izvor za proučavanje povijesti istočne Hrvatske. Važno je istaknuti i utjecaj, osobito početkom 18. stoljeća, baroka, zatim neoklasicizma, historicizma, secesije i drugih umjetničkih pravaca preko ...
Povelja Slobodnog i kraljevskog grada Osijeka, 24.3.1809. - Beč. - Muzej Slavonije Osijek, P-1072.
Poslije Mohačke bitke u kolovozu 1526. i pogibije kralja Ludovika II. Jagelovića Hrvatska i Slavonija razilaze se u izboru kralja, jer se prva priklan ...
Portreti vladara i grafike
Oružje
Spomen-medalje i novac
Vjerski, uporabni i ostali predmeti
Pisano gradivo osmanskog doba
U zapuštenu Slavoniju poslije poraza Osmanlija vrlo su brzo stigli katolički redovnici i svećenici kako bi počeli obnavljati razrušene i podizati nove ...
Barokno slikarstvo
Barokno kiparstvo
Portreti đakovačkih biskupa
Liturgijska oprema i devocionalije
Rukopisi i kronike
Pobjede u bitkama kod Sente (1697.) i Petrovaradina (1716.), u kojima se iskazao vojnički genij princa Eugena Savojskog, omogućile su Habsburškoj Mona ...
Graničari na likovnim prikazima
Utvrde: planovi i slike
Vojna oprema, simboli i oznake
Glavnina Slavonije u zaleđu vojnokrajiškog pojasa potpala je nakon oslobođenja od Turaka pod upravu bečke Dvorske komore. Prema željama tadašnjeg cara ...
Pisani izvori i arhivsko gradivo
Likovna ostavština plemićkih obitelji
Iako je carica Marija Terezija obnovljene slavonske županije, Virovitičku, Požešku i Srijemsku, 1745. stavila pod ingerenciju Hrvatskog sabora i bana, ...
Portreti
Josip Juraj Strossmayer
Strossmayerova katedrala
Razno gradivo 19. st.