Slavonija, stari interamnijski kulturni prostor između Drave i Save, bio je zbog osmanlijskih osvajanja dugo državnopravno odsječen od matičnoga hrvatskog konteksta. No nakon Karlovačkog mira (1699.) gustoća i intenzitet zbivanja upravo će sjeveroistok Hrvatske pomicati s rubova prema centru, povremeno i u samo žarište hrvatskoga kulturnog života. Kao dio trojednice, Slavonija će u promijenjenim političkim uvjetima ubrzo postati izvorom novih, vitalnih snaga i oslobođene nacionalne energije. Slavonski genius loci obilježit će sve hrvatske kulturne sastavnice, a posebice područja jezika i književnosti.

Pisci iz Slavonije u početku su davali snažniji doprinos utilitarnom tijeku hrvatske književnosti pišući uglavnom poučne, prigodne i estetski nepretenciozne tekstove, a djela ozbiljnih artističkih dometa javljaju se tek na samom kraju 19. stoljeća (J. E. Tomić, J. Kozarac). Ipak, o važnosti slavonske komponente u hrvatskoj književnosti govore neke bitne činjenice. Čak ak
...
Statut grada Iloka (faksimil). - 1525. - Beč, Austrijska nacionalna knjižnica.
Kao i u ostalim regijama, i u Slavoniji i u Srijemu, najstariji spomenici pismenosti su oni uklesani u kamen. Posrijedi su, u većini slučajeva, nadgro ...
Počeci književne kulture
U književnoj historiografiji naziv slavonska književnost stekao je relativno ustaljeno značenje: knjige i rukopisi nastali od početka 18. stolj ...
Temelji prosvjetiteljstva
Matija Petar Katančić
Molitvenici, nabožna književnost
Kalendari
Književnost 19. stoljeća
Od gramatičkih spisa koje su u prošlosti objavljivali Slavonci i/ili su objavljeni na području odnosno za područje Slavonije svakako su najvažniji oni ...
Slavonske gramatike i rječnici
Utemeljujući „središnju priču“ (grand narrative) hrvatske povijesti, njezini su istraživači u početku više pažnje pridavali srednjovjekovnoj Hrvatskoj ...
Historiografija i razno
Među njemačkim pripovjedačima iz Osijeka, tri se posebno ističu. Najstariji među njima, Victor von Reisner, potomak je jedne od najstarijih plemenitaš ...
Književnost na njemačkom jeziku
U 20. stoljeću pisci iz Slavonije javljaju se često kao ključni akteri, a njihovi opusi kao bitne stvaralačke poluge nacionalne književnosti. Hrvatski ...
Od moderne do II sv. rata
Poratna književnost