Književnost 19. stoljeća u Slavoniji
U kolu preporodnih pisaca i domoljuba našlo se i dosta Slavonaca koji su dali snažan pečat hrvatskom jezikoslovlju, a u nešto manjoj mjeri i književnosti. Djela ozbiljnih artističkih dometa javljaju se tek na kraju 19. stoljeća. Ipak, o važnosti slavonske komponente u hrvatskoj književnosti govore neke bitne književnopovijesne činjenice, a ima dovoljno argumenata da razvijemo tezu da su pisci iz Slavonije dali nove impulse hrvatskoj književnosti na žanrovskome, tematskome i izraznome planu.

Kad govorimo o „žanrovskoj“ obnovi, na prvome mjestu treba spomenuti Miroslava Kraljevića, velikog župana županijske oblasti u Požegi, osnivača lokalne tiskare, pokretača književnog časopisa „Slavonac“, ali i autora prvoga romana novije hrvatske književnosti, Požeškoga đaka, koji je izašao 1863. godine. Slavonski pripovjedači u velikoj su mjeri obilježili hrvatsku predrealističku prozu. No, bitna novina što su je Slavonci unijeli u dotad smrtno ozbiljnu
...
Miroslav Kraljević: Požežki djak ili Ljubimo milu svoju narodnost i grlimo... - Požega, 1863. - Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb.
Predmeti vezani uz temu