Kamena plastika predromanike i romanike
Ulomci iz Muzeja Slavonije svjedok su zidanja i klesanja u trajnom materijalu u najistočnijem dijelu kontinentalne Hrvatske već krajem 11. stoljeća. Malo znamo o zgradama koje su resili. Iločki pilastar s Agnus Dei naznačuje kontinuitet te djelatnosti, a razvijeni smisao za kvalitetno prikazivanje volumena uz atrofirani pleter smješta tu plastiku oko godine 1150. Da se na istoku Hrvatske gradilo u velikim dimenzijama potvrđuju i dvije romaničke baze iz benediktinskog samostana Sv. Duha u Nuštru iz druge polovice 12. stoljeća, čuvane u vinkovačkom muzeju. Drvo je sasvim sigurno bilo važan građevni materijal, no crkve se očito grade i u trajnim materijalima.

Tragova romanike nalazimo posvuda i moglo bi se reći da, u pravilu, ispod svake seoske gotičke crkve postoje tragovi ranije građenih objekata. Od 800. do 1250 godine u Slavoniji su poduzimani graditeljski, kiparski i slikarski pothvati velikih razmjera, zasad nedovoljno istraženi.

(izvor: iz postava
...
Templarski grb. - 13. st. - crkva sv. Martina u Našicama, Franjevačka zbirka.
Predmeti vezani uz temu