Plesna tradicija
Kao sastavnice nizinske Hrvatske (u starijoj hrvatskoj etnološkoj podjeli i nomenklaturi panonska zona), jedne od četiriju hrvatskih kulturnih regija, Slavonija, Baranja i Srijem i plesnom tradicijom svjedoče pripadnost ovoj regiji. Zbog geografskih i drugih podudarnosti hrvatska etnokoreologija također je u svojoj podjeli za ovo područje prihvatila naziv panonska zona, pa evo i glavnih karakteristika plesova i plesanja u ovim krajevima.

Pleše se pretežito u zatvorenom kolu, koje može biti veće ili manje, ponekad s nekoliko stotina plesača u više koncentričnih kola. Kola su vrlo kompaktna, zbijena, što proizlazi iz načina prihvaćanja plesača tako da pruže i prihvate ruke drugog od sebe. Ruke su pri tom prekrižene sprijeda, rjeđe straga, ispred ili iza pojasa susjednih plesača. Ponekad se muškarci drže za dolje ispružene ruke, a ženske im stavljaju ruke na ramena, no to je u rjeđim slučajevima kad je približan broj jednih i drugih plesača i kad su poredani naizmjence. U
...
Tošo Dabac: Kolo uz tamburaše. - 1940. - Babina Greda. - Institut za etnologiju i folkloristiku.
Predmeti vezani uz temu