Utvrde: planovi i slike
Osijek, 1727. - rukopisni plan u boji. - Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zbirka zemljopisnih karata i atlasa, XI-SK-J-102.
Predmeti vezani uz temu