Milko Kelemen
Milko Kelemen rođen je 30. ožujka 1924. godine u Podravskoj Slatini gdje je, kao i potom u obližnjoj Virovitici, završio osnovnu i srednju školu. Skladateljski je potom školovan u Zagrebu (u klasi S. Šuleka), Parizu (O. Messiaen, T. Aubin) i Freiburgu (W. Fortner), te na Ljetnim tečajevima nove glazbe u Darmstadtu, nakon čega je nastavničku karijeru započeo kao docent na Muzičkoj akademiji u Zagrebu gdje su mu među đacima bili Ruben Radica i Silvio Foretić. Od 1966. godine Kelemen trajno boravi u Njemačkoj, isprva zahvaljujući mnogobrojnim stipendijama za usavršavanje, a potom i sam kao nastavnik, prvo na Konzervatoriju R. Schumann u Düsseldorfu, a od 1973. do umirovljenja 1990. kao redoviti profesor kompozicije na Visokoj muzičkoj školi u Stuttgartu. Dobitnik je velikog broja značajnih međunarodnih priznanja, od Beethovenove nagrade grada Bonna 1961. i Velikog saveznog njemačkog križa za zasluge 1974. do nagrade Europskog kulturnog foruma 2007., kao i svih najvažnijih nagrada u domovi ...
Milko Kelemen: Passionato za flaute i mješoviti zbor, prema tekstovima iz "Rotora" Ferdinanda Kriweta. - 1972. - privatno vlasništvo.
Predmeti vezani uz temu