Tamburaštvo
Tambura je najpoznatije glazbalo Slavonije, Baranje i Srijema. Pripada skupini žičanih glazbala iz obitelji lutnji. Njezinu preteču na balkansko su područje donijeli Turci u 14. i 15. stoljeću za vrijeme svojih osvajačkih pohoda. Usprkos tome, u Hrvatskoj je tambura postala sastavnicom opće glazbene kulture, s uvaženim i posebnim statusom.

Prema podacima povjesničara tamburaške glazbe Josipa Andrića (1962.), prvi poznati podatak o tamburi u ovdašnjim krajevima potječe od njemačkog putopisca N. Nicolaija, koji je na proputovanju za Carigrad 1551. vidio u Bosni mlade janjičare kako uče svirati tamburu. Sredinom 18. stoljeća tambura se već dobro ukorijenila u Slavoniji, potiskujući uporabu gusala, pa čak djelomice i gajdi. Matija Antun Relković spominje tamburu u svom Satiru (1762.), a Andrija Kačić Miošić u Razgovoru ugodnom (1759.).

(Izvor teksta: Ferić, Mihael. Tamburaštvo // Slavonija, Baranja i Srijem : vrela europske civilizacije : Galerija Klovićevi
...
Statua “Zlatna tamburica”. - 2003. - Osijek. - privatno vlasništvo.
Predmeti vezani uz temu