Strossmayerova katedrala i biskupski dvor
Razočaran u perspektive austroslavizma nakon raspleta Revolucije 1848.-1849. i uvođenja apsolutizma, biskup Strossmayer posvetio se izgradnji Hrvatske kao kulturnog žarišta za slavenski jug. Veliko biskupsko vlastelinstvo na kojem je razvio vrlo razgranatu ekonomiju omogućilo mu je da djeluje kao kulturni mecena bez premca u hrvatskoj povijesti. Velikim novčanim darovima položio je temelje zagrebačkom Sveučilištu i Jugoslavenskoj akademiji znanosti i umjetnosti, koju je kao pokrovitelj otvorio 1867. i kojoj je uz to omogućio kupnju Kukuljevićeve knjižnice i drugih ostavština te joj ostavio svoju zbirku slika i drugih umjetnina s 284 djela (otud je nastala Strossmayerova galerija starih majstora, otvorena 1884.). Podupirao je rad na Akademijinu Rječniku i mnoga njezina izdanja što ih je pokrenuo njezin prvi predsjednik i biskupov veliki prijatelj povjesničar Franjo Rački. Pomagao je velikodušno i brojne druge kulturno-prosvjetne i crkvene ustanove u domovini i u inozemstvu (Zavod sv. Je ...
Josef Pokorny: Maketa đakovačke katedrale. - 1866. - Spomen-muzej biskupa Josipa Jurja Strossmayera.
Predmeti vezani uz temu