Liturgijska oprema i devocionalije
Trijumfalna reconquista Eugena Savojskoga vratila je područje Slavonije, Baranje i zapadnoga Srijema pod katoličkoga vladara i pod zaštitu Marije Pomoćnice. Crkva je na tom području dočekala 18. stoljeće poput misijskoga izazova: u demografskoj oskudici, razorena vojskama i prepirkama zbog crkvene nadležnosti, bez crkava građenih ili uređenih dolično obnovljenom sjaju poslijetridentske liturgije.

Međutim, kada su prvi proljetni vjetrovi raznijeli miris puščanoga praha, proširio se miris tamjana. Oprema crkava oltarima, namještajem, liturgijskim knjigama, posuđem i ruhom te podizanje javnih vjerskih obilježja ubrzo su promijenili vizualni identitet novoosvojenoga područja. Kao kamene straže katoličke obnove u krajoliku grade se kužni pilovi Presvetoga Trojstva, skulpture sv. Ivana Napomuka i Bogorodice. Umjesto mujezinā koji pozivaju na molitvu, s novih zvonika odjekuju crkvena zvona lijevana u Grazu. Isusovci, franjevački redovi male braće i kapucina, župnici i biskupi p
...
Kućni oltarić sa slikom Bogorodice s Djetetom, sv. Petrom, sv. Ivanom Krstiteljem, sv. Karlom Boromejskim, sv. Franjom Asiškim i sv. Katarinom Aleksandrijskom. - oko 1700. - Italija. - Muzej Slavonije Osijek; U-71.
Predmeti vezani uz temu