Ribarstvo
Uz svaki od riječnih tokova, bara, povremeno popljavljivanih područja i uređenih vlastelinskih ribnjaka kojih je bilo još u 18. stoljeću, razvio se neki od oblika ribolova. Tamo gdje su u ribolov išli pojedinci radi zabave, ulovom se povremeno dopunjavao jelovnik, dok se višak darivao i vrlo rijetko prodavao. Kod povremenih većih ribolovnih pothvata, udruživalo se po nekoliko članova iste obitelji, pa su ribolovci ulov međusobno dijelili, a često i prodavali.

Ribolov je uglavnom bio dopunska djelatnost kojom su se povremeno, u razdobljima zatišja od većih poljodjeljskih poslova, bavili udruženi bliži rođaci. Oni su zajednički plaćali zakupninu, izrađivali i popravljali pribor (mreže), odlazili u ribolov i na jednake dijelove dijelili ulov i prihod od prodane ribe. Uz veće riječne tokove razvio se poluprofesionalni i profesionalni ribolov, koji je predstavljao dopunsku ili osnovnu djelatnost obitelji, pa čak i organiziranu u ribarske cehove (poslije zadruge) s razvijeno
...
Mreža za hvatanje riba, sak. - 1978. - Šaptinovci. - Zavičajni muzej Našice, 4396.
Predmeti vezani uz temu