Popularna glazba od sredine 20. stoljeća do danas
Pojam popularne glazbe obično se vezuje uz medije, glazbenu tehnologiju, široku publiku i dokolicu. Slijedom posljednjeg, u Hrvatskoj se uvriježio i termin zabavne glazbe, koji međutim ne upućuje samo na glazbu kao zabavu, već i na zaseban glazbeni žanr. Stoga je ulogu natkriljujućeg termina za različite glazbene žanrove koji se temelje na korištenju suvremene tehnologije i medijskom posredovanju te su namijenjeni ispunjavanju dokolice i širokoj publici preuzeo termin popularne glazbe. Budući da mu, dakle, odrednicom nisu užeglazbene osobine, on u svoj okvir načelno pripušta i pojedine žanrove tradicijske i umjetničke glazbe. S druge strane, u praksi se obično ograničava na žanrove koji se ne mogu podvesti pod bilo tradicijsku ili umjetničku glazbu. Takva nestabilnost ili pomičnost pojma popularne glazbe očituje se i u ovomu prilogu, naročito u njegovu presijecanju s prilozima posvećenima tamburaštvu i starogradskoj pjesmi.

Osim produkcije nosača zvuka, razvoj glazbene
...
Album "Vrijeme je da se krene" skupine Majke. - 1996. - Zagreb. - privatno vlasništvo.
Predmeti vezani uz temu