Mlađe željezno doba
Drugu polovicu posljednjeg tisućljeća prije Krista u većem dijelu zapadne i srednje Europe svojom prepoznatljivom ostavštinom obilježila je latenska kultura koja predstavlja materijalni izričaj brojnih keltskih zajednica. Tijekom druge polovice 4. st. pr. Kr. keltske su zajednice naselile i slavonsko-srijemski prostor čime započinje razdoblje mlađeg željeznog doba. Prema antičkim pisanim izvorima i prikupljenim nalazima, poznato je kako su u istočnoj Slavoniji i zapadnom Srijemu, kao zapadnom području rasprostiranja, obitavali Skordisci, dok su se na tlu srednje Podravine naselili Taurisci, što je predstavljalo njihovo istočno rubno naseobinsko područje. Skordisci su razvili složenu mrežu naseljenosti koja je uključivala utvrđena naselja zaštićena visokim zemljanim bedemima, palisadama i dubokim jarcima, zatim tzv. otvorena naselja-sela te imanja-salaše na kojima je obitavalo po nekoliko obitelji. Utvrđena naselja poput Dirova brijega u Vinkovcima, Gradina u Privlaci i Oroliku, Damića ...
Kaciga. - mlađe željezno doba, latenska kultura, 1. st. pr. Kr. - rijeka Sava u Donjoj Varoši pokraj Stare Gradiške. - Arheološki muzej Osijek.
Predmeti vezani uz temu