Od moderne do Drugog svjetskog rata
Lik Đuke Begovića Ivana Kozarca bit će zapamćen kao literarno najsnažniji prikaz slavonske, upravo šokačke duše, njezinih krilatih uspona i neshvatljivih ponora. Šokački lokalni kronotop i njegovu mitologiju oživjeli su literarno uvjerljivo u prozi Joza Ivakić, Mato Hanžeković, Iso Velikanović, Josip Andrić, Antun Matasović i Mara Švel-Gamiršek, dok se među pučkim šokačkim pripovjedačima ističu Franjo Babić, Ante Jakšić i Ivša Bošnjak Dragovački. Puno je veće vrijednosti donijelo lirsko pjesništvo.

Antun Gustav Matoš svakako je „najveći rođeni Slavonac hrvatske književnosti 20. stoljeća“ (D. Oraić-Tolić). Kultivirani kritik, beskompromisni polemik, prvi naš artist koji se napajao na izvorima europskog modernizma, pjesnik nacionalne energije, ali i kritičar svake uskogrudnosti – Matoš je pisac koji je hrvatskoj književnosti nametnuo nove, najviše književne standarde.

Josip Kosor, uz Slavoniju vezan djetinjstvom i književnim počecima, u svojoj najpozna
...
Antun Gustav Matoš: Novo iverje : slike i sličice. - Zagreb, 1900. - Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb.
Predmeti vezani uz temu