Avari
Populacija koju povijesni izvori nazivaju Avarima dolazi u Europu iz Azije. Na područje Karpatskog bazena naseljavaju se na osnovu ugovora s bizantskim carevima Justinijanom i Justinom II. Putem pobjeđuju Gepide, asimiliraju Slavene, a Langobardi, njihovi saveznici, povlače se u Italiju. Veliki prostor karpatskog bazena pod njihovom upravom postaje integrirana ekonomska jedinica. Vrijeme avarske dominacije dijeli se na tri razdoblja (rano, srednje i kasno avarsko doba), na razgraničenje kojih veliki utjecaj imaju vanjski čimbenici.

Slom avarske države uzrokovan je ratnim pohodom Franaka pod vodstvom Karla Velikog, a uvelike je potpomognut unutrašnjom krizom, koje su glavna obilježja osamostaljivanje slavenskih i bugarskih plemena.

Značajniji lokaliteti ovog razdoblja su: Bijelo brdo I, Stari Jankovci, Privlaka, Otok, Brodski Drenovac.

(izvor: iz postava izložbe)
Inventar konjaničkog groba. - kasnoavarski period, kasno 8. stoljeće. - Brodski Drenovac - Plana. - Arheološki muzej u Zagrebu; S-672-677.
Predmeti vezani uz temu