Krpane ponjave
„Krpane ponjave“ po tematici nadmašuju svu do sada poznatu etnografsku građu (potječu isključivo iz okolice Slavonskog Broda), a zasigurno su jedinstvene pojava u tradicijskom narodnom stvaralaštvu Hrvatske. Kreativnost njihovih vezilja predstavlja osebujno žensko pismo s porukama ljubavnog i erotskog karaktera. Na njima su također navezeni motivi zaštite od uroka i srećonosni motivi. Ovim se pokrivkama prekrivao krevet mladenaca u prvoj bračnoj noći i prvim godinama braka, sa željom za plodnošću koju treba prenijeti s kreveta na mladi bračni par, da bračna zajednica što prije stekne potomke. Prisutna je tu i želja za zaštitom mladog para od zlih sila i želja za srećom u braku. Stoga su krpane ponjave nerazdvojne od svatovskih običaja. Otkane su jednobojnom vunom na horizontalnom tkalačkom stanu, a sastavljene iz tri „pole“ i na toj podlozi vezeni su „krpani“ motivi u slobodnom crtežu, raznobojnom vunom, slaganjem jedne do druge niti vune, a obris lika ocrtan je bodom lančića vunom dru ...
Prekrivač za postelju, krpana ponjava. - 1902. - Zagrađe. - Muzej Brodskog Posavlja; E-2354.
Predmeti vezani uz temu