Šetana kola, starogradske pjesme i crkvene pučke pjesme: tri karakteristične glazbene vrste
Kolo je jedan od simbola Slavonije, Baranje i Srijema, suvremenim rječnikom njihov “brend”. Često se dijele prema izvođačima na kola uz pjevanje te kola uz pjevanje i instrumentalnu pratnju. Prvu se skupinu naziva prema načinu pokreta i kretanju (šetana kola, pjevana kola, okretanja, uvijana, šepava, kriva, itd.), a potonje i prema prvom stihu teksta.

Starogradskim pjesmama naziva se vrsta pjesama koje su nastale i još se izvode u gradovima, gradićima i selima Slavonije, Baranje i Srijema, pa i na širem panonskom prostoru. U prošlosti ih se nazivalo “varoškim pjesmama”, u novije doba “folklornim gradskim pjesmama”, ali najčešće je u uporabi naziv “starogradske pjesme” koji sadrži najvažnije sastavnice bitne za ovu glazbenu vrstu: pjesmu, grad i starost. U svakom mjestu u Slavoniji postoji crkva ili kapelica u koju dolaze ili oko koje se sakupljaju vjernici na molitvu i pjevanje pjesama. Narod kaže da se pjevaju “svete pjesme”, one koje pripadaju određenom razdoblju u c
...
Kolo iz Orubice (fotografija). - 1939. Gradski muzej Nova Gradiška.
Predmeti vezani uz temu