Pisani izvori i arhivsko gradivo starih slavonskih županija
U Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu čuva se građa triju slavonskih županija: Virovitičke sa sjedištem u Osijeku, Požeške sa sjedištem u Požegi te Srijemske sa sjedištem u Vukovaru. To gradivo obuhvaća razdoblje od obnove županijskog uređenja 1745. do upravne reforme županija 1850. Iako je riječ o razmjerno kratkom razdoblju, nešto više od stotinjak godina, već na temelju osnovnog pregleda gradiva županija, može se zaključiti da je riječ o dragocjenom izvoru za proučavanje slavonske povijesti, na temelju kojega se u cijelosti može rekonstruirati djelovanje upravnih i sudbenih institucija na prijelazu iz feudalnog doba u moderno razdoblje diobe vlasti. Dakako, građa slavonskih županija ponajbolje svjedoči o životu i sudbini „običnog“ čovjeka, o njegovom društvenom i materijalnom statusu.

Već od srednjega vijeka županijski je sustav bio okosnicom upravnog i teritorijalnog ustroja u Slavoniji. Najstariji trag županija, odnosno njihovih župana, u ispravama je s kraja 12.
...
Marija Terezija naređuje Staležima i Redovima Kraljevina Dalmacije, Hrvatske i Slavonije da imenuju povjerenike za ponovno utjelovljenje Donje Slavonije. - 27. travnja 1745. - Beč. - Hrvatski državni arhiv; 1-br.30/1745.
Predmeti vezani uz temu