Keramika i kamena plastika
O antičkom kršćanstvu u današnjoj Slavoniji svjedoče i pisani izvori i pokretni nalazi, prije svega grobni spomenici s uklesanim kršćanskim izrazima "in pace" i sličnima. Zidane grobnice često su ožbukane iznutra i izvana, a stanovit broj bio je oslikan i freskama. Jedina sačuvana takva freska bila je izvedena crvenom bojom na prirodnoj podlozi žbuke, a krasila je istočni zabat zidane grobnice na Štrbincima. S istog nalazišta potječe još nekolicina kršćanskih grobova i (nad)grobnih ploča. Kao i drugdje u Panoniji, u kasnoantičkim grobovima keramičko i stakleno posuđe podjednako se prilagalo muškarcima, ženama i djeci. Od keramičkih posuda nalaze se isključivo vrčevi, i to oni ocakljene površine, svojstveni panonskoj kasnoj antici. Keramičarska proizvodnja u tom razdoblju u Cibalama arheološki je potvrđena.

(izvor: iz postava izložbe)
Opeka. - druga polovica 4. - 5. st. - vjerojatno Štrbinci kod Đakova. - Arheološki muzej u Zagrebu.
Predmeti vezani uz temu