Josip Juraj Strossmayer
Josip Juraj Strossmayer rođen je u 1815. u Osijeku u kroatiziranoj obitelji podrijetlom iz Donje Austrije. Školovanje je započeo u rodnom gradu, sjemenište je polazio u Đakovu, a doktorate iz filozofije i teologije postigao u Pešti 1834. i u Beču 1842. Za svećenika je zaređen 1838. Od 1842. do 1847. profesor je na sjemeništu u Đakovu. Od 1847. do 1849. radi u Beču kao dvorski kapelan, jedan od direktora Augustineuma i predavač kanonskog prava. Đakovačko-bosanskim i srijemskim biskupom imenovan je 1849. na prijedlog hrvatskog bana Jelačića, a u Đakovu je ustoličen 1850. Tada je svoj program sažeo riječima: “Sve za vjeru i domovinu!”

Još za studija usvojio je nauk Slovaka Jána Kollára o “slavenskoj uzajamnosti” i pristao uz ilirski pokret i njegovu misao o jedinstvu Južnih Slavena. S tim u vezi smatrao je nužnom i obnovu jedinstva Katoličke crkve i pravoslavnog Istoka. Nastojao je uvjeriti pape u potrebu obnove slavenske liturgije kod katoličkih Slavena, podupirući katol
...
Vatroslav Donegani: Bista biskupa J.J. Strossmayera. - 1865. - Moderna galerija, 639.
Predmeti vezani uz temu