Gotika
Gotika je u svom širenju krajem 13. stoljeća dosegla Slavoniju kao krajnju jugoistočnu granicu svoga prostiranja. Donju granicu stila možemo odrediti kapitelom iz Đakova te franjevačkom crkvom Svetoga Duha u Požegi, spomenicima koji nose oznake tzv. prijelaznog stila. Prihvaćeni razvijeni gotički stil može se pratiti do u 16. stoljeće, a njegov završetak reprezentiraju drugi svod franjevačke crkve u Voćinu i svod crkve sv. Ane u Iloku. Na samom kraju 13. stoljeća arhitektonsko oblikovanje poprima srednjoeuropski karakter, čitljiv već po prvom spomeniku gotike, crkvi Sv. Duha u Požegi, da bi dominirao cijelim razdobljem. Trajući dva i pol stoljeća, gotika je, premda u oskudno sačuvanim ostacima, ostavila u Slavoniji značajnijeg traga nego prethodno veliko stilsko razdoblje.

Broj srednjovjekovnih spomenika nije velik i uglavnom su nam znani samo kao srednjovjekovni lokaliteti. Sačuvano je osam kapitela i devet konzola iz iločke franjevačke crkve. Na žalost, oprema crkav
...
Kalež. - 1493. - Župna crkva Bednja. - Dijecezanski muzej Đakovo.
Predmeti vezani uz temu