Vjerski, uporabni i ostali predmeti iz osmanskog doba
Premda su spomenici islamske kulture, osobito oni vjerske namjene, nakon izgona Turaka nemilice uništavani, na području današnje Slavonije preostalo je ipak dovoljno materijalnih tragova i drugih svjedočanstava na temelju koji se može steći slika o raznolikosti orijentalno obojenoga kulturnog pejzaža kakav se oblikovao tijekom jednoipolstoljetne osmanske vladavine ne samo u Slavoniji već na čitavome panonskom prostoru što su ga nakon Mohačke bitke zauzeli Turci.

Osobito je mnogo materijalnih ostataka iz turskoga vremena etnografskoga i umjetnoobrtnoga karaktera: sačuvani predmeti od tekstila, metala, keramike i stakla uglavnom su uporabne namjene, te pripadaju području primjenjene umjetnosti. Uglavnom je riječ o predmetima uvezenima sa širokog područja islamske dominacije, dok je daleko manji broj onih za koje se može pretpostaviti da su eventualno izrađeni u slavonskim radionicama. Primjerice, uporabna keramika vjerojatno je u mnogim slučajevima potjecala iz domaćih r
...
Kazula od turske tkanine. - kraj 17. ili poč. 18. st. - Muzej Brodskog Posavlja; KPO-293.
Predmeti vezani uz temu