Tradicijska i popularna glazba i ples
Slavonija, Baranja i Srijem jednom su od šest etnomuzikološki verificiranih regija tradicijske glazbe u Hrvatskoj. Ta se klasifikacija temelji na unutarnjoj konzistentnosti i posebnosti ove regije s obzirom na niz glazbenih značajki – dominaciju stilskog modela tzv. pjevanja na bas i korespondentnog stila u instrumentalnoj glazbi, fond tipičnih glazbala (ponajprije iz obitelji gajdi i tambura) te strukturu glazbenih žanrova (napjevi na deseterački stih na čelu s bećarcem, napjevi vezani uz godišnje običaje, naročito proljetne ophode, napjevi uz kolo, crkveno pučko pjevanje, starogradska pjesma). Nadalje, važnom je značajkom ove regije njezino snažno sudjelovanje u procesima festivalizacije i institucionalizacije tradicijske glazbe i plesa u Hrvatskoj, počevši od 1930-ih godina pa do današnjeg doba. Moglo bi se reći da su Slavonija, Baranja i Srijem, između ostaloga, zemljom očuvanja tradicijske kulture putem smotri folklora i folklornog amaterizma. Sukladan je tome, a povijesno mu i pr ...
Zastava Vinkovačkih jeseni. - 1995. - Vinkovci. - Zajednica kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije.
Tradicijska glazba i ples
Glazbena praksa i reprezentativna baština
Šetana kola, starogradske i crkvene pučke pjesme
Mjesto gajdi i duda u glazbenoj kulturi
Tamburaštvo
Popularna glazba od sredine 20. st. do danas
Plesna tradicija
Franjo Ksaver Kuhač