Dragutin pl. Turanyi
Najmlađi učenik Mirka pl. Turanyija, njegov sin Dragutin (Carl) pl. Turanyi, jedini je među njima ostvario uspješnu profesionalnu glazbenu karijeru. Rodio se 16. prosinca 1805. u Osijeku. Majka mu je bila Hrvatica, Ivana rođena Križek, druga supruga Mirka pl. Turanyija. Još za ranog djetinjstva muzicirao je s ocem i bratom u raznim dvorcima baruna Prandaua. Barunica Ana Prandau, rođena Pejačević, majka baruna Karla, također je učila klavir kod Mirka pl. Turanyija. Ona je cijeli život bila naklonjena glazbi i lijepim umjetnostima te ih je njegovala u svojim dvorcima u Valpovu, Osijeku i Požunu. Prema Kuhaču, Dragutin pl. Turanyi usavršavao se u Beču, "gdje je za njekoliko godina dotjerao do glasovirskog virtuoza". Prema tome bi Turanyi već s nepunih 17 godina trebao završiti bečki studij, jer je već 1822. boravio u Požunu (Bratislavi) i pohađao predavanja iz filozofije i prava na tadašnjoj Kraljevskoj akademiji, te učio glazbu kod Heinricha Kleina. Nažalost, dosadašnja istraživanja u ...
Karikatura violončelista Christopha Reimersa povodom 32. Rajnskih muzičkih svečanosti u Aachenu (fotokopija) - 1854. - privatno vlasništvo.
Predmeti vezani uz temu