Slaveni
U konglomeratu naroda koji s Avarima dolaze u Karpatsku kotlinu nalaze se i Slaveni, kao njihovi podložnici. Neprimjetnom infiltracijom proširili su se na cijelo područje Panonske nizine i Balkanskog poluotoka, te ih tu i danas nalazimo.

Najraniji, a svakako i najljepši nalaz ovog razdoblje potječe iz dvojnog groba u Čađavici, a riječ je o nakitu i dijelovima nošnje tzv. martinovka stila.

Uz nalaz brončane lučne fibule s antropomorfnom maskom iz Batine u Baranji, rana prisutnost slavenskog etnikuma u istočnoj Hrvatskoj dokazana je paljevinskim grobovima u Vinkovcima i Belišću.

(izvor: iz postava izložbe)
Inventar kneževskog dvojnog groba. - tzv. martinovska kultura, kraj 6. i početak 7. st. - Čađavica. - Arheološki muzej u Zagrebu; 817-827.
Predmeti vezani uz temu