Tikvičarska soba Ivakić
Zbirka Vladoja Ivakića (Slakovci 1880. - Bačka Palanka 1959.), umirovljenog učitelja s adresom u osječkoj Retfali, darovana 1947. g. Muzeju Slavonije u Osijeku, obuhvaća kolekciju šaranih tikvica, pokućstvo, nekoliko volovskih rogova i tamburica, sve ukrašeno tikvičarskom tehnikom i šarama.

Soba je bila namijenjena kćeri Vladoja Ivakića, no nakon njezine smrti, daruje ovu djevojačku sobu Muzeju Slavonije sa željom da bude temelj budućega Etnografskog odjela. Soba se sastoji od kreveta, noćnog ormarića, stola, četiri stolice, klupe i brojčanika za zidni sat.

Sve su površine šarane uobičajenim biljnim i geometrijskim ornamentima i tikvičarskom tehnikom, istovjetnom kao i na tikvicama. Prvenstveno se radi o granama, stiliziranom biljnom ornamentu. Na centralnim mjestima smješten je, većinom, motiv rozete.

(Izvor teksta: Vlasta Šabić, viši kustos, Muzej Slavonije)
Tikvičarska soba Ivakić. - od 1912. do 1923. - Osijek. - Muzej Slavonije Osijek; E-253.
Predmeti vezani uz temu