Književnost u Slavoniji u 20. stoljeću
U 20. stoljeću pisci iz Slavonije javljaju se često kao ključni akteri, a njihovi opusi kao bitne stvaralačke poluge nacionalne književnosti. Hrvatski književni kanon nezamisliv je bez imena Antuna Gustava Matoša, Josipa Kosora, Ivane Brlić-Mažuranić, Jagode Truhelke, Srđana Tucića, Josipa Horvata, Matka Peića. Ivan Kozarac postao je možda najautentičniji glas šokačke dionice unutar slavonskoga književnog korpusa. Šokačku književnost – predstavljenu imenima poput J. Ivakića, Mare Švel, V. Kovačića, V. Radauša, M. S. Mađera ili pak V. Rema i F. Šovagovića – možemo shvatiti kao samoniklu lokalnu literarnu varijaciju, kao podsustav ili manji odsječak unutar većega kruga slavonske i još većega koncentričnog kruga matične hrvatske književnosti.

Ipak, kad bismo tražili žanrovsko područje u kojem je Slavonija najviše obogatila hrvatsku književnost 20. stoljeća, onda bi to svakako bila poezija. U njezinu je supstratu mistična snaga zemlje koja proizvodi specifično estetsko is
...
Dragutin Tadijanović: Srebrne svirale : izbor pjesama. - Zagreb, 1960. - Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb.
Književnost u 20. stoljeću
Od moderne do II sv. rata
Poratna književnost