Barokno slikarstvo
Korpus baroknog slikarstva Slavonije važna je sastavnica hrvatske likovne baštine i integralni dio srednjoeuropskog slikarstva 18. stoljeća. Broj ranije nastalih radova na tome području skroman je zbog dugotrajne nazočnosti Turaka, koji tek 1699. prema odredbama Karlovačkog mira trajno gube sve svoje posjede u našim krajevima. Slavonija stoga nije mogla ukorak slijediti primjer sjeverozapadne Hrvatske, u kojoj se od sredine 17. stoljeća crkve intenzivno opremaju ranobaroknim inventarom. Razdoblje nakon oslobođenja Osijeka od Turaka 1687. godine obilježeno je stoga povratkom Slavonije u srednjoeuropski kulturno-umjetnički krug, ponajviše zaslugom crkvenih redova – franjevaca, kapucina i isusovaca, te visokog plemstva i imućnih građana. Ikonografija sakralnih slika stoga je unatoč povelikom omaku od posljednjem zasjedanja Tridentskog koncila (1563.) bila određena poslijetridentskom tematikom, a Osijek je tijekom čitavog 18. stoljeća slavio pobjedu nad Turcima glavnim oltarnim palama dvij ...
Anton Hertzog: Sveci zaštitnici od kuge. - 1735. - Kapela sv. Roka, Vukovar.
Predmeti vezani uz temu