Portreti đakovačkih biskupa
S ulaskom carske vojske 1687. u Đakovo, staro sjedište bosansko-đakovačkih biskupa, nestaje turska Jakova i započinje novi život, no stvarni početak obnove Đakovačke biskupije počinje s povratkom u Đakovo biskupa Nikole Ogramića Olovčića (1669. – 1701.). On će upornom borbom uspjeti da bosansko-đakovačkim biskupima bude vraćeno predtursko vlastelinstvo, iako će tu borbu morati nastaviti i njegovi nasljednici sve do druge polovice 18. stoljeća. Na mjestu današnjeg Bogoslovnog sjemeništa uređuje prvu crkvu u Đakovu. Bila je to prva župna crkva i prva poslijeturska đakovačka katedrala.
Njegov drugi nasljednik Juraj Patačić (1703. – 1716.) nastavlja s obnovom Đakova kao biskupskog sjedišta. Podiže skromni biskupski dvor unutar zidina stare utvrde, na temeljima srušene srednjovjekovne gotičke katedrale gradi jedan dio nove kasnobarokne katedrale, započinje preuređenje i Ibrahim pašine džamije iz druge polovice 16. stoljeća u crkvu sv. Jurja, dovodi franjevce u Đakovo i gradi im sa
...
Josip Franjo Mücke: Josip Juraj Strossmayer. - 1871. - Zagreb. - Hrvatski povijesni muzej, 2774.
Predmeti vezani uz temu