Svila
Kako bi unaprijedila ratovima opustošene slavonske krajeve, Monarhija je od 18. stoljeća planski uvodila uzgoj dudova svilca te su manufakture svile otvorene u svim županijama i pukovnijama. Usporedno s tim slavonske su žene, vješte u raznovrsnom rukotvorstvu, i same naučile ispredanje, izvijanje svilenih niti iz čahura dudova svilca – galeta, te tkale prozirnu gugarsku, guginu svilu svijetložute boje. Intenzivna žuta boja tkanja dobivala se bojenjem u šafranu.

Na slavonskom svilenom ruhu isprepleteni su mnogobrojni i slojeviti utjecaji, a velika razdoblja u umjetnosti ostavila su prepoznatljiv pečat. Topla, zlatnožuta barokna boja gugine svile u kombinaciji s biljnom ornamentikom kasnog baroka i rokokoa izvedenom raznobojnim svilovezom, bidermajerski detalji ili gugina svila u kombinaciji s blještavilom zlatoveza te izuzetna bujnost odjeće, stil širokog odijevanja bidermajerske zvonolikasti izraz su vremena Svila je bila oznaka mladosti, gizdavosti, nadasve bogatstva
...
Rubac - kalut. - oko 1905. - Gradiška Bebrina, Muzej Brodskog Posavlja, E-905.
Predmeti vezani uz temu